Kişiler • Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyesi

Web sitesi »

Albert Levi

Eğitim:

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Derecesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1991. Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Araştırma Alanları:

Bilgi ve iletişim Güvenliği, Telsiz ağ güvenliği, şifreleme, sertifika sistemleri ve açık anahtar

Eliot Bush

Öğretim Üyesi

Web sitesi »

Hüsnü Yenigün

Eğitim:

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) [Lisans 1992, Doktora 2000]

Araştırma Alanları:

Biçimsel metodlar; donanım/yazılım doğrulama; model kontrolü; sonlu durum makinalarına dayalı sınama

Öğretim Üyesi

Web sitesi »

Yücel Saygın

Eğitim:

Bilgisayar Mühendisliği Lisansı, Yüksek Lisansı ve Doktorası, Bilkent Üniversitesi, sırasıyla 1994, 1996, 2001.

Araştırma Alanları:

Aktif veri tabanları; veri madenciliği; veri madenciliğine karşı veri güveliği; veri ambarları; hareketli verilerin

Öğretim Üyesi

Web sitesi »

Berrin Yanıkoğlu

Eğitim:

Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi, 1988; Bilgisayar Bilimi Doktorası, Dartmouth College (ABD), 1993.

Araştırma Alanları:

Bilgisayarlı görme ve Makine Öğrenmesi: biometrik kişi tanıma, doküman bölümleme ve tanıma, imge

Öğretim Üyesi

Web sitesi »

Erkay Savaş

Eğitim:

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Derecesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1990, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek

Araştırma Alanları:

Şifreleme ve İletişim Güvenliği, Bilgisayar Aritmetiği, Yüksek Performanslı Bigisayarlı Hesaplama.

Emeritus Öğretim Üyesi

Web sitesi »

Kemal İnan

Eğitim:

1964-1966 Elektrik Mühendisliğinde Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri Orta Doğu Teknik Üniveritesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 1966-1967

Öğretim Üyesi

Web sitesi »

Cemal Yılmaz

Eğitim:

Bilgisayar Bilimi Doktora Derecesi, University of Maryland, College Park, ABD, 2005. Bilgisayar Bilimi Yüksek Lisans Derecesi, University

Araştırma Alanları:

Yazılım Mühendisliği; Yazılım Kalitesi; Otamatik Yanlış Ayıklama; Performs Analizi ve Optimizasyonu; Dinamik Program

Öğretim Üyesi

Web sitesi »

Esra Erdem

Eğitim:

Doktora, Bilgisayar Bilimleri, Texas-Austin Üniversitesi, 2002. Yüksek Lisans, Bilgisayar Bilimleri, Texas-Austin Üniversitesi,

Araştırma Alanları:

Yapay zeka. Bilgi gösterimi ve otomatik akıl yürütme.

Öğretim Üyesi

Web sitesi »

Selim Balcısoy

Eğitim:

Doktora, Bilgisayar Bilimleri, EPFL, Lausanne Yüksek Mühendis
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, ETH, Zürih

Araştırma Alanları:

Bilgisayar Grafikleri, Sanal Gerçeklilik, Artırılmış Gerçeklilik, Kültürel Miras, Veri Görselleştirme,