İkinci Atölye Çalışması
  • FENS
  • İkinci Atölye Çalışması

You are here

SürdürülebilirlikÖlçümleme II: Enerji verimliliği

İkinci Atölye Çalışması  

Öğrenci arkadaşları 17 Nisan 2013 Çarşamba günü, 11.00 – 16.30 saatleri arasında, TSKB Cennet Bahçesinde yapacağımız Sürdürülebilirlikölçümleme II: Enerji verimliliği temalı ikinci atölye çalışmasına katılmaya davet ediyoruz. İlk atölye çalışmamızı 15 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirmiş ve karbon emisyonu ölçümlemiştik.

Fizik, mühendislik, ekoloji ve ekonomi disiplinleriyle bugüne değin birikmiş veriyi bütünleşik bir çerçevede ele aldığımızda, enerjinin ekonomik büyüme ve kalkınmaya temel bir kısıt getirdiğini görüyoruz. Bugünün ve gelecekteki nesillerin gereksinimleri karşılanırken, hem yoksulluk kapanından kurtulmak; hem gezegenin yaşam destek sistemlerini korumak; hem de nesiller arası adaletli bir toplum mirası sağlamak için doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin etkileşimine gerek duyuyoruz.

Her sene İlkbahar ve Sonbahar’da birer kez düzenlediğimiz atölye çalışmalarımız bu temel felsefe ile üç ana ayak üzerinde duruyor. İlki, sürdürülebilirlik çalışmalarımıza alt başlığı veren kavram: ölçümlemek. İkincisi, birden fazla araştırma ve geliştirme alanının arakesitinde çalışırken, aynı zamanda kısa ve uzun vadeli yaklaşımları birlikte düşünmeyi öneren bir yaklaşım: çok ölçekli bakabilmek. Üçüncüsü ise, bütün atölye çalışmalarımızı yürütme ilkemiz: birlikte yapmak.

Sürdürülebilirlik kavramını, günümüzün veri biriktiren; veriyi işleyen, görüntüleyen; aldığı kararları bu sürecin sonuçlarına dayandıran yaklaşımına paralel olarak değerlendirmek istiyoruz. Bu nedenle, verinin toplanması, işlenebilecek biçimlerde depolanması, daha sonra bir modelleme sürecinden geçilerek, sembolleştirilmesi ve sayısallaştırılmasını kısaca ölçümleme olarak adlandırıyoruz.

Üniversite-endüstri işbirliği çerçevesi içinde, bir tarafın diğerine birikim ve deneyimlerini aktardığı seminer, konferans veya vaka çalışmalarından daha çok, bütün katılımcıların ait oldukları kurumları ve rolleri bırakarak, birlikte çalıştıkları; birlikte düşünerek uyguladıkları; ortaya birlikte yeni sorular, örüntüler, yordamlar ve kavramlar çıkardıkları bir ortam yaratıyoruz.

17 Nisan’daki atölyede enerji verimliliğini çalışacağız. Endüstriden gelen katılımcılarla ve öğrenci arkadaşlarla birlikte bir masada oturarak verileri incelemeyi; bu verileri önerilmiş modellerin eleğinden geçirerek süzmeyi; var olan standartlarla karşılaştırarak değerlendirmeyi; eşik dışı kalanları kümelemeyi ve eşikten geçenlerle birlikte açıklamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Öğrenci arkadaşlar dilerlerse bu mesaji değişik üniversitelerden akranlarına da iletebilirler. Kayıt için atilgan@sabanciuniv.edu adresine mesaj göndermeleri yeterli.

17 Nisan Çarşamba günü 09.30’da servis otoparkından bir servis otobüsü kalkacaktır.