Devrim Gözüaçık has been awarded EMBO Grant
  • FENS
  • Devrim Gözüaçık has been awarded EMBO Grant

You are here

Asst.Prof.Dr. Devrim Gözüaçık from the Biological Sciences and Bioengineering Program of the Faculty of Engineering and Natural Sciences, was awarded the “European Molecular Biology Organization Installation Grant”.

The grant helps the scientists to relocate, set up their labs and rapidly establish a reputation in the European scientific community. Successful applicants receive an annual support of EUR50,000 for three to five years. They are also eligible to the benefits of the “EMBO Young Investigator Programme” including:

Privileged access to the European Molecular Biology Laboratory core facilities.

EMBO financed courses for their PhD students.

Access to the funds supporting networking with EMBL groups or amongst EMBO Young Investigator groups.

Scientific reputation of the EMBO Young Investigator is promoted through:

-         Invitation to submit a review to the prestigious EMBO Reports journal.

-         EMBO mentorship by an established EMBO member scientist.

-         Publication and distribution of a booklet containing EMBO Young Investigators names and backgrounds to over 2000 addresses including EMBO members, national and international granting agencies, heads of institutes etc. 

-- 

 

Fakültemiz, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Devrim Gözüaçık, “Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) Yerleşim Araştırma Fonu” ile ödüllendirildi.

Fon, genç biliminsanlarının ülke değiştirdikten sonra kendi laboratuvarlarını kurmalarına ve Avrupa bilim camiasında kısa sürede ün kazanmalarına destek amacıyla veriliyor. Ödül sahipleri üç ila beş yıl boyunca sürecek, yılda 50.000 Avro araştırma desteği yanında, EMBO Genç Biliminsanı Programı’nın sağladığı getirilere de hak kazanıyorlar. Bunlar:

            Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarının hizmetlerine erişim hakkı

            Doktora öğrencilerinin EMBO’nun karşıladığı kurslara katılım hakkı

            Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’ndaki araştırma grupları ve EMBO Genç Araştırma Grupları ile yapılacak ortak çalışmalara maddi katkıyı içeriyor.

            Ayrıca, EMBO Genç Biliminsanı’nın bilimsel ün kazanmasına katkı amacıyla:

            - Saygıdeğer bilim dergisi EMBO Reports’da tartışma (review) makalesi yazma daveti

            - Alanında isim yapmış bir EMBO üyesi tarafından danışmanlık/hamilik

            - EMBO Genç Biliminsanları’nın ad ve özgeçmişlerini içeren bir kitapçığın basılıp, EMBO üyeleri, bilimsel araştırmaları destekleyen ulusal ve uluslararası kurumlar ve bilimsel araştırıma enstitüleri başkanlıklarını vs. içeren 2000’den fazla adrese dağıtılması da söz konusu.

       

MDBF