B. Sankur; "NMF: Non-Negative Matrix Factorization", June 19, 13:30
  • FENS
  • B. Sankur; "NMF: Non-Negative Matrix Factorization", June 19, 13:30

You are here

Faculty of Engineering and Natural Sciences
FENS SEMINARS


“NOMA: Negatif-Olmayan Matris Ayrıştırma”
Prof.Dr. Bülent Sankur, Boğaziçi Üniversitesi

Bu konuşmada, matris ayrıştırma teknikleri ve NOMA’ nın rolü, NOMA çeşitlemeleri ve uyarlamalı NOMA, NOMA’ nın nesne tanıma, biyometri, video işleme ve işaret özütleme uygulamaları üzerinde durulacak.
Biyografi: Prof. Dr. Bülent Sankur doktora derecesini Rensselaer Polytechnic Institute’ dan 1976 yılında aldı. Delft University, Ecole Nationale Superieure des Telecommunications gibi araştırma kurumlarında ziyaretçi öğretim üyesi, Marmara Araştırma Merkezi, Arçelik gibi endüstri kurumlarına danışman pozisyonlarında bulundu. Uzun süreden beri Boğaziçi Üniversitesi sinyal işleme merkezi BUSIM’ in direktörlüğünü yapmaktadır. Görüntü ve video işleme, gizli damgalama, biyometri, 3D biçim analizi, Bayes yaklaşımlı işaret işleme gibi geniş bir yelpazede ilgi alanlarına sahiptir ve bu konularda pek çok makalesi bulunmaktadır.

19 Haziran 2008 Perşembe 13:30, MDBF G032


“NMF: Non-negative Matrix Factorization”
Prof. Dr. Bülent Sankur, Boğaziçi University

In this talk, the focus will be on matrix factorization techniques and NMF, types of NMF and adaptive NMF, applications of NMF in object recognition, biometry, video processing and signal extraction.
Biography: Prof. Dr. Bülent Sankur has received his Ph.d. degree at Rensselaer Polytechnic Institute at 1976. He held visiting positions at research institutes such as Delft University and Ecole Nationale Superieure des Telecommunications and consultant positions in industrial corporations such as Arçelik and Marmara Research Center. He has been the director of Boğaziçi University signal processing center BUSİM. His research interests span the areas of image and video processing, watermarking, biometry, 3D shape analysis, brain interfaces and Bayesian signal processing and he has authored or co-authored many publications on these fields.

19th June 2008 Thursday 13:30, FENS G032