Küçük İşler: Üniversite Pirimi ve Diploma Alanlarına Göre Ücretler
  • FENS
  • Küçük İşler: Üniversite Pirimi ve Diploma Alanlarına Göre Ücretler

You are here

Faculty of Engineering and Natural Sciences

Küçük İşler – Beş

Üniversite Pirimi ve Diploma Alanlarına Göre Ücretler

Alpay Filiztekin

Özet
Yapılan çalışmalarda bir çok ülkede üniversite mezunlarının lise mezunlarına oranla gerekenden daha fazla ücret aldıkları, bir üniversite primi olduğu, bulgusuna varılmıştır. Türkiye’deki durum da bundan farklı değildir. O nedenle her yıl 1,5 milyona yakın lise mezunu kısıtlı sayıdaki üniversite kontenjanı için birbirleriyle yarışmaktadır. Bunun ötesinde, bazı diploma alanlarına, çoğu zaman anılara, kimi zaman da basın tarafında özel olarak seçilmiş örneklere dayalı olarak, büyük bir ilgi bulunmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de ilk kez, üniversite primini ve diploma alanlarının getirisini araştırmaktadır. Amaç, ücretlerin dağılımı hakkında bilgi edinmek ve Mincergil ücret denklemi aracılığıyla her diploma alanının getirisi tahmin etmektir.  

23 Kasım 2011, 13:40, MDBF G032