Küçük ölçekli bir girişimcilik örneği olarak organik gübre üretimi
  • FENS
  • Küçük ölçekli bir girişimcilik örneği olarak organik gübre üretimi

You are here

KONFERANS KONUSU

Konferansın konusu “Küçük ölçekli bir girişimcilik örneği olarak organik gübre üretimi” dir. Konu iki bölümde sunulacaktır. İlk bölümde bir girişimin fikir aşamasından başlayarak ticari uygulamaya geçene kadar geçireceği evrelerde girişimcin dikkat etmesi gereken hususlar açıklanacaktır. İkinci bölümde ise Türkiye’de gerçekleştirilen bir proje ilk bölümde tanımlanan evreler dikkate alınarak anlatılacaktır. Konferans özellikle yenilikçi fikirlere sahip küçük girişimleri hedef almaktadır.

Konferansta sunulacak olan örnek proje “Balık çiftliklerinin denizi kirletmesine neden olan balık dışkılarının toplanması ve bunlardan organik tarım gübresi üretimidir”. Bu yaklaşım çevre kirliliğini önlemeye için teknoloji geliştirilmesi ve çevre kirletici etkenlerin katma değerli ürüne dönüştürülmesine yönelik tipik bir yenilikçi çözüm fikridir.