Tez Savunma-Merve Acer
  • FENS
  • Tez Savunma-Merve Acer

You are here

TASARIM VE KONTROL - ÇİMENTO MENTEŞE İLE MİKRO HAREKET AŞAMALARI

Merve ACER

Mekatronik Mühendisliği, Doktora Tezi, 2012

Tez jürisi

Dr Asif Şabanoviç (Tez Danışmanı), Doç. Prof Dr Ali Koşar (Tezli Eş Danışman), Yard. Prof Burç Mısırlıoğlu, Yrd. Prof.Güllü Kızıltaş Şendur,
Prof.Dr. Ata Mugan (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Tarih ve Saat: Mayıs 8. 2012 - 14:40

Yer: MDBF   L035


Anahtar Kelimeler:
Uyumlu Mekanizmalar, Eğme Dayalı Mekanizmaları, Paralel Mekanizmalar, bükülme, Kayma Mod Kontrol, Bozulma Observer, Piezoelektrik Aktüatörler

ÖZET

Mikro ve nano teknolojilerinde gelişmeler denilen esnek eklemler ile bu hücre manipülasyon, cerrahi, havacılık, mikro akışkansal, optik sistemler, mikro ve mikro montaj vb Mikro hareket aşamaları olarak mikro / nano uygulamalarda kullanılmak üzere yüksek hassasiyetli micropositioning aşamalarında ihtiyaç getirdi uyumlu mekanizmalar gerekli doğruluk ve hassasiyet sağlamak için inşa edilmiştir. Bu tez yeni kontrol yöntemleri uygulayarak xy yönlerinde micropositioning cihazlar olarak kullanılmak üzere eğme menteşeleri kullanarak uyumlu düzlemsel mikro hareket dönemlerinde inşa etmeyi hedefliyor. Birinci 3-RRR düzlemsel paralel kinematik yapısı, aynı zamanda popüler literatürde olduğu seçilir. Sonra mekanizması, bir 3-PRR mekanizması olan yeni bir yapıya sahip olması geliştirilmiştir. Gerekli geometrik parametreler Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) kullanılarak seçilir. Mekanizmaların öteleme, gerilme ve frekans davranışları karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. Eğilme temelli mekanizmaların Modelleme da mekanizma kinematiği ile eğme menteşe uyum hesaplamaları birleştirir Kinetostatic modelleme yöntemi kullanılarak 3-PRR uyumlu aşamada incelenmiştir. Bir lazer kaynağını kullanır piezoelektrik aktüatörler ve optik 2d konum sensörü aşamaları harekete ve ölçümü için kullanılır. Deneysel çalışmalardan sonra sonuçları nedeniyle imalat ve montajdan kaynaklanan öngörülemeyen hataları FEA ile uyumlu olmadığını görmüş. Ayrıca lineer piezoelektrik motor modelleri kullanarak Kayma Kipli Denetim dayanmaktadır Rahatsızlığı Gözlemci Mode Kontrolü Kayar dayalı bir kontrol yöntemi tasarlayarak bu hataları ortadan kaldırmayı başardı. Son olarak, sahnede her harekete yön için deneysel modellerin ayıklanır ve bu modeller yerine piezoelektrik motor modelleri ölçümün doğruluğu bizim hataları indirdi ve bizim mikro sistem uygulamaları için yüksek hassasiyetli mikro konumlandırma aşaması olarak kullanılmak üzere hazır kullandık .