Türkiye’de Gıda Sektöründe Nanoteknoloji ve İnsan Sağlığı
  • FENS
  • Türkiye’de Gıda Sektöründe Nanoteknoloji ve İnsan Sağlığı

You are here

Türkiye’de Gıda Sektöründe Nanoteknoloji
ve İnsan Sağlığı
 

15 Mayıs 2012, Salı; 10.00 – 17.00

Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi

Bankalar Caddesi No. 2, Minerva Han , Karaköy, İstanbul

(RSVP: http://nanogida.eventbrite.com/)

PROGRAM                                                  

10:00 - 10:15 Açılış Konuşmaları

Volkan Özgüz, SUNUM; Nezih Hekim, İNOVİTA 

 10:15 - 10.45 Gıda Güvenliği Açısından Tarım ve Gıda  Sanayiinde Nanoteknoloji Uygulamalarının  Olası  Yararları ve Riskleri

Prof. Dr. Selma Tozanlı (IEANM)

10:45 - 11:00 Ara

11:00 - 11:30 Nanoparçacıklar ve Gıdaya Etkileri

Prof. Dr. Artemis Karaali (Yeditepe Üniv)

11:30 - 12:00 Nanoliflerin Gıdalarda Enkapsülasyonda ve Stabilite Sağlamada Kullanımı

Prof. Dr. Filiz Altay (İTÜ) 

12:00 - 12:30 Işlevsel gıdalar

Prof. Dr. Şebnem Harsa  (IYTE)    

12:30 - 13:30 Yemek Arası

13:30 - 13:50 Gıda Sektöründe Inovasyon Beklentileri

Dr. Mehmet Pala (Gözlem Lab)

 13:50 - 14:10 Gıda Paketlemede Nanoteknoloji

Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu (Sabancı Üniv) 

 14:10 - 14:30 Gıda Sektöründe Nanoteknoloji Uygulamaları ve Riskler Doç. Dr. Gürer Budak (Nanobiomed)

 14:30 - 15:00 Ara        

 15:00 - 16:30 Panel – Türkiye’de Fırsatlar ve Engeller
(Moderatör: Volkan Özgüz, SUNUM)