Araştırma • Araştırma Konuları

Analiz

Analiz Grubu'nun araştırma alanları genel olarak Fonksiyonel ve Kompleks Analiz üzerinedir. Özellikle lokal konveks uzayların yapısal teorisi, analitik, harmonik ve sonsuz türevlenebilir çok değişkenli fonksiyon uzayları gibi konularda yoğunlaşılmıştır.

Şu konular grubun özellikle ilgisini çekmektedir: doğrusal topolojik değişmezler, lokal konveks uzaylarda izomorfizmalar ve bazlar, kompleks potansiyel teorisi, analitik ve harmonik fonksiyonların kestirimi ve interpolasyonu, analitik fonksiyon uzaylarında bileşke operatörleri; sonsuz boyutlu uzaylarda olasılık ölçüleri, dağılımların doğrusal olmayan teorisi, operatör teorisi, yarı-diferansiyel operatörler ve kısmi diferansiyel denklemler. Bu çalışmalarda geometri, fonksiyonel, kompleks ve reel analiz teknikleri kullanılır.

Sabancı Üniversitesi Analiz Grubu, her cuma düzenlenen İstanbul Analiz Seminerleri'ni başlatmıştır. Ayrıca, Grup fonksiyonel ve kompleks analiz konularında Wuppertal, Trier, Valencia, Ann Arbor, Poznan, Duesseldorf, Krakow, Rostov-on-Don, Uppsala, Tel Aviv, Toulouse gibi merkezlerdeki alakalı gruplarla işbirliği içindedir. Bu işbirliği kapsamında, "Real Analytic and Complex Analytic Methods in Functional Analysis" isimli uluslararası konferans Sabancı Üniversitesi'nde gerçekleşmiştir (20-24 Eylül 2004). Bu konferanstan daha önce aynı araştırma gruplarının "Linear Topological Spaces and Complex Analysis" (Edirne, 1994, 1996, 1999) ve "Summer Semester in Complex Potential Theory" (Feza Gürsey Enstitüsü, 1999) toplantıları da Türkiye'de gerçekleşmiştir.

Bunlar dışında, bazı Grup üyeleri İstanbul Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları Seminerleri'ne de aktif olarak katılmaktadır.

 


Fakülte Üyeleri: Aydın Aytuna, Uluğ Çapar, Plamen Djakov (visiting), Albert Erkip, Nihat Gökhan Göğüş, Halil Mete Soner, Tosun Terzioğlu, Vyacheslav Zahariuta