PhD BIO öğrencisi Yunus AKKOÇ'un başarısı
  • FENS
  • PhD BIO öğrencisi Yunus AKKOÇ'un başarısı

You are here

Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyomühendislik doktora öğrencisi Yunus AKKOÇ’un Doç. Dr. Devrim Gözüaçık danışmanlığında yürüttüğü çalışması “Role of MIR376B in Breast Cancer”, MOKAD (Moleküler Kanser Araştırmaları Derneği) yıllık genel kongresinde Poster Büyük Ödülünü almaya layık görülmüştür.