Bilge Yerdelen
  • FENS
  • Bilge Yerdelen

You are here

E-Posta
bgunaydinsabanciunivedu
Telefon
(216) 483 9974
Ünvanı
Laboratuvar İş Güvenliği Sorumlusu
İş Tanımı
Laboratuvar İş Güvenliği Sorumlusu

MDBF Laboratuarlarında ve binasında çalışanların;
- Çalışma ortamının gözetimini yapmak, yapılan işlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,
- Tehlikelerin belirlenmesi, risk analizinin ve risk değerlendirmesinin yapılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilerek ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması için gerekli çalışmaları planlamak,
- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
- Üniversite İş güvenliği uzmanı ve sağlık merkezi uzmanı ile ortak çalışmak,
- İSG kurullarında MDBF'yi temsil etmek ve planlanan toplantılara katılmak,
- "Lab Güvenliği El kitabı" ve diğer tanıtıcı ve kullanıma yönelik malzemelerin hazırlanmasında ekip içinde etkin yer almak ve yönlendirmek.
Yayınlar
  • Kitaplar
    Laboratory safety handbook, (Prepared by: Zakharyuta, Anastasia and Şen, Canhan and Avaz, Merve Senem and Akkaş, Tuğçe and Pürçüklü, Sibel and Baytekin Birkan, Tuğba and Gönül, Turgay and Yerdelen, Bilge and Cebeci, Fevzi Çakmak and İnce, Adnan), Istanbul: Sabanci University, August 2016