Etkinlikler

You are here

İnönü'nün 80. yaş günü

80'inci yaşı 'Erdal İnönü Günleri'yle kutlanıyor İSTANBUL - ABD'de tedavi gören Erdal inönü'nün 80. yaşı, Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nin 'Erdal İnönü Günleri'yle kutlanıyor. Temel bilimler ve sosyal bilimler alanında bilimsel sunumların yapıldığı seminerlerin açılışında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Soysal, etkinliğin hayatını bilime ve bilimsel gelişmeye adamış Erdal İnönü'ye 80. yaş gününde bir vefa borcu olarak düzenlendiğini belirterek, "Erdal İnönü'nün doğum gününü bilgi üretme ve paylaşma etkinliğiyle kutlamayı uygun bulduk. İnönü'nün ruhen ve sanal olarak bu etkinlikte bizimle birlikte olacağına inanıyor, mutlu bir doğum günü geçireceğini düşünüyorum" dedi. Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu da konuşmasında, medyanın büyük bir bölümünün Erdal İnönü'yü 'politikada başarısız' olarak değerlendirdiğini ifade ederek, "Bu, medyanın büyük bir yanılgısı. Vatandaşlarımız onu klasik politikacıların dışında görerek sevdi. Giderek daha fazla sevileceğine inanıyorum" diye konuştu. TÜBiTAK Başkanvekili Prof. Dr. Nükhet Yetiş de ilk kurucu başkan İnönü'nün TÜBiTAK'a da önemli katkı yaptığını hatırlattı. Erdal İnönü Günleri, bugün bilim tarihi ve felsefesi seminerleriyle sürecek

Radikal, 06 Haziran 2006 Salı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni, İnönü'nün ses kaydı

Matematik Ulusal Sempozyumu

Matematik Ulusal Sempozyumu Türk Matematik Derneği, 1987 yılından bu yana, çeşitli üniversitelerin veya özel eğitim kurumlarının katkıları ile, matematikçileri biraraya getirme, bilimsel araştırma sonuçlarını sunma ve tartışmaya açma, aynı konuda çalışan bilim insanları arasında fikir alışverişini sağlama ve özellikle genç matematikçilerin deneyimli meslektaşlarıyla tanışmalarını ve onların engin birikimlerinden yararlanmalarını amaçlayan Ulusal Matematik Sempozyumları düzenlemektedir. Çağrılı konuşmacıların sunumları ile dizi konuşmaların yanı sıra, doktora çalışmalarını yeni bitirmiş, ya da kısa sure içinde bitirecek olan genç matematikçilerin tez çalışmalarını, konunun tarihsel gelişimini, üzerinde çalıştıkları problemin önemini ve kendi getirdikleri yenilikleri de açıklayacak şekilde sundukları "Genç Araştırmacılar" oturumlarının geniş ilgiyle karşılandığı bu Ulusal Sempozyumların on sekizincisi, 05-08 Eylül 2005 tarihleri arasında istanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik-Bilgisayar Bölümü'nce, Üniversitenin Ataköy Yerleşkesinde düzenlenecek.

Çeşitli üniversitelerden yaklaşık 300 bilim insanının katılacağı ve 102 bildirinin sunulacağı bu sempozyumda Çağrılı Konuşmacılar olarak Prof. Dr. Erdal iNÖNÜ (Feza Gürsey Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi), Prof. Dr. Hurşit ÖNSiPER (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Varga KALANTAROV (Koç Üniversitesi), Prof. Dr. Şahin KOÇAK (Anadolu Üniversitesi), Doç. Dr. Yıldıray OZAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Genç Araştırmanlar olarak Yard. Doç. Dr. Cem GÜNERi (Sabancı Üniversitesi) ve Yard. Doc. Dr. Müfit SEZER (Boğaziçi Üniversitesi) ilginç konuşmalar yapacaklardır. Ayrıca 6 Eylül 2005 Salı akşamı, Türk Matematik Derneği'nin ve istanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü'nün kurucularından, merhum Ord. Prof. Dr. Kerim ERiM'in torunu olan, Devlet Sanatçısı Gülsin ONAY tarafından bir konser verilecektir.

Cumhuriyet Bilim Teknik, 03.09.2005.

matematik senpozyumu

İnönü, Gençlere Einstein'i Anlattı

İnönü, gençlere Einstein'i anlattı SHP Onursal Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal inönü, ünlü fizikçi ve bilimadamı Albert Einstein'in ölümünün 50'nci ye görelilik kuramının 100'üncü yıl dönümünde Einstein'i üniversiteli gençlere anlattı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Erdal Bilim Tarihi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Einstein'in ölümünün 50'nci ve Newton mekaniğinin yasalarını değiştiren ve kütle ile enerjinin eş değerli olduğunu ortaya koyan görelilik kuramının 100'üncü yıldönümü etkinliği fakültenin Farabi Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe kafelan Prof. Dr. Erdal inönü, Einstein'in bilimsel kimliği üzerine konuşmalar yaparken, Einstein'in 1905 yılında üç ayn makale yayınladığını anımsattı. Bu yıllarda bilimin ABD'de değil batı dünyası ülkelerinde temsil edildiğini ifade eden inönü, Einstein'in de o dönemlerde üniversitede değil patent enstitüsünde çalıştığına dikkat çekti. Einstein'in yayınladığı ınonu makalelerinin içeriğinin "devrimci görüşler" içerdiğini söyleyen inönü, "Burada asıl dikkat edilmesi gereken bence Einstein'in patent enstitüsünde çalışırken bunlan üretmesidir. Bu şunu gösteriyor. Önemli bir buluş yaparken dahi en önemli etken sizin Kendi merakınızdır. Gece gündüz, hatta günlerce aylarca uğraşmanız ve kendi aklınızla bunu ortaya çıkarmanızdır" dedi.

Gözcü, 19.04.2005

1986 yılında Wigner Madalyasını Feza Gürsey almıştı

İnönü'ye Wigner Madalyası

Radikal, 18.04.2004

Hürriyet, 06.10.2004

Cumhuriyet Bilim Teknik, 08.05.2004

Undefined