22. Elektron Mikroskopi Kongresi (EMK 2015)
  • FENS
  • 22. Elektron Mikroskopi Kongresi (EMK 2015)

You are here

Bu etkinlik, görüntüleme ve spektroskopi alanlarında yaşam bilimleri ve fiziksel bilimleri bir araya getiren öncü bir konferans niteliğindedir. Kongrede, ulusal ve uluslararası meslektaşlarımızın katılımı vasıtasıyla tıp, biyoloji, malzeme, fizik ve mühendislik alanında son teknoloji çalışmaların sunulması öngörülmektedir. Hedefimiz, (elektron) mikroskopi alanlarına olan ilgiyi artırarak yumuşak (doğal ve sentetik) ve sert malzemelerde karşılaşılan sorunların çözülmesinde metot ve aygıtların kullanılması için çok disiplinli iş birliği ortamları oluşturmaktır. Ayrıca, etkinlik boyunca sağlanacak birçok fırsatın yanında, kongrenin başlamasından hemen önce düzenlenmesi planlanan çalıştay (01 Eylül 2015) ile geleceğin bilim adamlarına cihazlar üzerinde uygulamalı eğitim verilmesini de planlamaktayız. Bu yıl kongre dili İngilizce ve Türkçe’dir.