Fakülte Üyeleri
  • FENS
  • Araştırma Görevlileri

You are here

Dekan
Araştırma Alanı
Sentetik Polimerler; florlu grup içeren yüzeyaktifler; superkritik koşullarda karbondioksit içinde reaksiyonlar ve ekstraksiyon; performans kimyasallari formulasyonu.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Atanmış Bilgisayarlı sistemler(gömülü sistemler), ağ bağlantılı kontrol sistemleri, gerçel zamanlı sistemler, gerçel zamanlı haberleşme, Senkron lineer motorların tasarımı ve sürülmesi, Geçmişteki ilgi alanları: Yapay zeka, öğrenme algoritmaları ve yapay sinir ağları.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Kısmi diferansiyel denklemler, psödo diferansiyel operatörler; fonksiyonel analiz.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Bilgi ve iletişim Güvenliği, Telsiz ağ güvenliği, şifreleme, sertifika sistemleri ve açık anahtar altyapıları, elektronik ticaret güvenliği, bilgisayar ağları
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Sonlu cisimlerin uygulamaları; düzgün dağılan diziler; yarı rastgele sayılar.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Dr. Ali Koşar ikinci nesil mikro ısı alıcıları konusunda öncü araştırmacılardan biridir. Araştırma alanı MEMS (Mikroelektromekanik Sistemler) ve mikro ısı alıcılarında sivi akisi, kaynama ısı tranferi, mikor/nano olcekte isi transferi, kritik ısı akısı ve kavitasyonu içeren geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Araştırma konusuyla ilgili en itibarlı uluslararası dergilerde (Journal of Heat Transfer, International Journal of Heat Transfer, Journal of Microelectromechanical Systems) yirmiyi aşkın makalesi bulunmaktadır. Ayrica uluslararsi konferanslarda cesitli konferans bildirileri de vardir. ARASTIRMA ALANLARI: Iki fazli akis, Kaynama isi transferi, Konvektif isi transferi, Elektronik sogutma, Mikrosistemler, Mikro/nano Ölçekte Isı Transferi, Isi alicilarinin minyaturlestirilmesi, Mikroakiskan sistemler
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Biyoloji fiziği • Sistem bilimi
Emeritus Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Kontrol sistemleri; güç elektroniği; mekatronik, robotik.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
My research interest lies in the intersection of Commutative and Computational Algebra, Combinatorics and Algebraic Statistics.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Mikroelektromekanik sistem tasarımı ve modellenmesi. Dönüştürücü arayüzleri için tümleşik devre tasarımı.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Computational geometry for design and manufacturing, tissue engineering, nano/micro-scale modeling and manufacturing, biomedical engineering, 3D rapid prototyping and product realization.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Rassal Modeller • Kuyruk Sistemlerinin Analizi • Üretim/Envanter Sistemleri • Müşteri Hizmet Merkezleri • Benzetim
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Molecular biology, immunology, cancer, signal transduction, structural biology, X-ray crystallography, genome editing, CRISPR/Cas9, p53 protein, BTB domain transcription factors.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Dinamik, titresim, biomekanik, mikro-uretim
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Bilgisayarlı görme ve Makine Öğrenmesi: biometrik kişi tanıma, doküman bölümleme ve tanıma, imge ulaşımı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Taşıma ve Lojistik Sistemleri • Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması • Araç Rotalama • Uygulamalı Eniyileme • Elektrikli Hareketlilik • Büyük Ölçekli Problemler için İleri Sezgisel Yaklaşımlar
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Functional materials for components in electronic applications. Phase transitions in functional oxides and artificially grown multilayers/superlattices. Effect of defects on thermodynamics and phase transitions of crystalline materials. Ferroelectrics and dielectrics with tunable properties. Semiconducting properties of ferroelectrics as wide bandgap systems. Growth and characterization of ferroelectric and multiferroic films using chemical precursor methods.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Polimer ve protein dinamiği; karmaşık moleküler sistemlerin teorik ve hesapsal yöntemlerle incelenmesi.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Cebirsel kodlama teorisi, özellikle sonlu cisimler üzerinde tanımlı cebirsel eğrilerin bu teoriyle ilişkileri.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Yazılım Mühendisliği; Yazılım Kalite Güvencesi; Yazılım Sınama; Kombinatoryel Etkileşim Sınama; Yanlış Bulma, Ayıklama ve Sınıflandırma; Çevrimiçi Hata Tahmini; Yüksek Konfigürasyonlu Sistemler; Yazılım Güvenliği.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
developing nanoparticle-based optical materials controlled assembly of nanoparticles mechanisms of extended phosphorescence origin of wetting structure and properties of interfaces thermodynamics and kinetics of phase transformations
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Hesaplamalı Moleküler Biyoloji (moleküler dinamik simulasyonları) ve Kuramsal Fiziksel Kimya (elektron spin rezonans)
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Moleküler tıp, moleküler hücre biyolojisi, stres ve ölüm mekanizmaları, apoptoz, otofaji, inovatif ilaç araştırmaları, sağlık araştırmalarında nanoteknoloji.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Yüksek Enerji Gökbilimi, Kara Delikler, X ışını algılayıcıları
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Finite element modeling, crystal plasticity, physically based modeling, texture evolution, mechanical modeling & design of composites
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
RESEARCH AREA KEYWORDS: Cryptography and Security, Computer Architecture, High Performance Cryptography (hardware and software applications), Post-Quantum Cryptography, FPGA Design
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Üretim süreçleri ve makinaları; süreç modelleme; gözlemleme ve kontrol; makina dinamiği ve mekanik titreşimler.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Şifreleme ve İletişim Güvenliği, Bilgisayar Aritmetiği, Yüksek Performanslı Bigisayarlı Hesaplama.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Yüksek Enerji Astrofiziği: Magnetarların ve X-ışını İkili Sistemlerin X- ve Gama Işını Özellikleri, Gama Işını Patlamalarının Geniş Dalgaboyunda İncelenmesi; Astronomi Eğitimi
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Yapay zeka. Bilgi gösterimi ve otomatik akıl yürütme. Bilişsel robotik.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Üretim Planlama, Tamsayılı Programlama, Rassal Eniyileme, Konik Eniyileme
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Polyelectrolyte multilayer thin films, responsive nanocomposites, vertically aligned and functionalized carbon nanotubes for supercapacitor applications.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Chemical vapor deposition of organic and inorganic thin films, fabrication and characterization of polymer nanostructures, applications of thin films as stimuli responsive coatings.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Tasarım Optimizasyonu (mekanik, biomedikal ve elektromanyetik sistemlerin tasarımı, karmaşık/yeni teknoloji ürünlerin optimal tasarımı, çok-disiplinli sistem tasarımı) Malzeme Tasarımı ve Üretimi (Topoloji optimizasyonu, homojenleştirme teorisi, üç boyutlu ileri malzeme üretim teknikleri (katı serbest şekil üretimi, ko-extrüzyon ile mikro-fabrikayson) Hesaplamalı Mekanik (ileri mikro malzeme modelleme, sonlu elemanlar yöntemi) Elektromanyetizma (Sonlu elemanlar yöntemi, minyatür çok amaçlı antenler, filtreler ve pasif aygıtlar, faz dizilimli antenler)
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Ulaşım ve Dağıtım Lojistiği • Yer Seçimi • Çizelgeleme ve Sıralama • Ağ Tasarımı • Ekip ve Personel Planlama • Sezgisel Algoritmalar • Karar Destek Sistemleri Uygulamaları
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Mathematics of Operations Research, Stochastic Processes, Optimization, Stochastic Optimization Applications, Revenue Management, Maintenance, Inventory Control
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Genlerin biyotik ve abiyotik stres mekanizmalarını analiz etmek genomik be informatik araçları kullanarak genelerin rollerini anlamak. Genlerin geçişi ve sessizliğini anlamaya çalışmak.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Teorik ve nümerik hidrodinamik, Deneysel hidrodinamik Lineer olmayan dalga mekaniğinde nümerik teknikler, Dalga-türbülans etkileşimi Veri iletişimi ve güvenlik, E-ticaret uygulamaları Yat dizaynında hidrodinamik, Yüksek süratli teknelerde sualtı dizaynı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Signal Processing, Machine Learning, Computer Vision and Computational Neuroscience
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Biçimsel metodlar; donanım/yazılım doğrulama; model kontrolü; sonlu durum makinalarına dayalı sınama yöntemleri
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Oksidatif stres ve antioksidanların biyolojik sistemlerde ve gen ekspresyonunu etkileyen hücre sinyal iletimi mekanizmalarındaki rolü.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Anten tasarımı; propagasyon ölçüm ve modellemeleri; nümerik elektromanyetik metodlar ve de telsiz komünikasyon sistemlerinde mobil telefon yeri bulma algoritmaları.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Düşük Güç Kullanımlı Video İşleme ve Sıkıştırma Sayısal Donanım Tasarımı, Çip Üzerinde Sistem (SoC) ASIC ve FPGA Tasarımı, Gömülü Sistem Tasarımı, Bilgisayar Destekli Sayısal Çok Büyük Ölçekli Tümleşik Devre Tasarım ve Test
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Kuramsal yogun madde fizigi. Spintronik, spin-orbitronik ve spin Hall etkisi. Topolojik yalitkan ve superiletkenler. Mezo- ve nano-olcek fizigi. Kuantum tasinim kurami. Grafen fizigi. Fizikte asimptotik metodlar.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
- Micronutrient deficiencies and toxicities in plants - Genetic improvement of cultivated wheats by exploiting wild wheats - Oxygen free radicals and antioxidants in stressed plants - Heavy metal uptake, transport and accumulation in plants - Physiological characterization of plants suffering from abiotic stress factors
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Nano yapılarda elektron taşınımı Kuantum Hall etkisi Taramalı tünelleme mikroskopisi
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Sayı saymalı kombinatorik, ve tamsayı ayrışımları ve q-serilerine uygulamaları.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Paralel algoritmalar; yüksek performanslı veri işleme; Büyük veri analizi; kriptografi; biyoinformatik
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Araştırma İlgi Alanları • Belirsizlik Altında Karar Verme • Buluşsal Yöntemlerle Eniyileme Teknikleri • Veri Madenciliği • Yapay Zeka Temelli Karar Destek Sistemleri • Biyoenformatik • Inovasyon Yönetimi
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Araştırma alanları bulanık mantıklı kontrol ve uyarlama sistemleri, kayan kipli kontrol, endüstriyel robotik ve otomasyon ve humanoid robotlardır. Kontrol teorisi ve uygulamaları konusunda 50 uluslararası bildiri ve makalesi bulunmaktadir.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Havayolu ekip çizelgeleme problemleri, makine çizelgeleme, kablosuz ağlarda eniyileme problemleri, lojistik, sayısal eniyileme.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Bitki besleme, bitki fizyolojisi, gıda güvenliği
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Geometry, Mechanics, Simulation and Optimization of multi-axis milling operations. Machine Tool Dynamics, Modeling of Metal Cutting Dynamics. Tool path generation techniques. Robotic Machining.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Design and Development of Micro-Hydro Power Systems, Project Coordinator & Responsible for Mechanical Design, Supported by DPT (Devlet Planlama Teskilati), Sabancı Univ. Proje No. EACF05-00337, 2005-2008. Reverse engineering and modeling of turbine blades, Project Leader, Funded by Scientific Research Council of Turkey (TUBITAK - MAM), Sabancı Univ. Proje No. EACF04-00269, 2004-2007. Development of an automated system to label fabric pieces used in shirt manufacturing, Project Leader, Funded by Abbate Shirts / Oztay Tekstil Co., Sabancı Univ. Proje No. EACF04-00260, 2004-2005. Petrol Yakıtlı Bir Aracın Hibrit Araca Dönüşümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No. 02-A-03-01-09, Project Leader, 2001-2003. High Temperature Sealing of Gas Turbine Hot Gas Path Junctions, General Electric Corporate R&D Center, SO #s 212597, 210174, Project Leader, 1998-2001. Hydrogen and Oil Sealing in Industrial Generators, General Electric Corporate R&D Center, SO #s 212605, 212606, 212628, Project Leader, 1998-2001. Non-metallic Piston Ring Seals for Natural Gas Compressors, General Electric Corporate R&D Center, NP PO # 0/08225, Project Leader, 2000-2001. Non-Metallic Oil Brush Seals Technology Development for Aircraft Engines, General Electric Corporate R&D Center, SO #208716, 208897, Project Leader, 2000-2001.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Telli ve Telsiz Dijital Haberleşme için Gürbüz Fiziksel ve Bağ Katman Algoritmalarının Dizaynı: MIMO, UWB, OFDM , 802.11n, CDMA, GSM and Bluetooth telsiz haberleşme, telsiz algılayıcı ağlar, sabit disk, CD, DVD, ADSL gibi dijital sistemler için sinyal işleme, hata düzelten kodları, denkleştirme, sezimleme, modülasyon, işbirlikçi çeşitleme, veri tümleştirme ve eş-zamanlama algoritmaları.  Çokluortam ve Biyometric Veri Güvenliği: Bulanık veri depolaması, Steganografi, Kamusal ve Kişisel damgalama , Biyometrik Veri Kıyımlama, Bilgi güvenliği için veri işleme ve kodlama *; Kapasiteye Eriştiren Kodlar: turbo ve LDPC kodlar and implemantasyonları.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Polymer based Composite Materials, Nano Composites, Structural Health Monitoring, Fiber Optic Sensors, Meshless Computational Fluid Mechanics (Smoothed Particle Hydrodynamics), Transport Phenomena in Materials Processing, Semiconductor Single Crystal Growth.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Nötron Yıldızları. Pulsarlar. X-ışını çiftyıldızları
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Akıllı Malzeme ve Yapılar Kompozit Malzemeler Yapısal Çözümleme, Optimizasyon ve Test Deney Tasarımı ve ve Vekil Modeller
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Biyomekatronik, biyomuhendislik, biyomedikal muhendisligi, mikrofabrikasyon ile kisisellestirilmis tedavi ve ilac testleri icin cihazlar gelistirmek, robotik cerrahi, laparoskopik ameliyatlar, hucresel karar mekanizmalari ve hareketlilikleri, hareket sistemleri kontrolleri, mikroakiskanlar, tumor gelisimi ve matematiksel modeli, antibiyotik toleransi.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Holografi, Kuantum Bilgisayarlari ve Kuantum Kriptografi, RF & Microdalga, Optik ve Photonik...
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Finite geometry, Galois geometry, Incidence geometry, Semifields and non-associative algebras, Finite fields, Computer algebra, Coding theory, Combinatorics, Geometry of tensor products, Segre varieties, Algebraic Geometry.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
İstatistiksel sinyal ve görüntü işleme, ters problemler, bilgisayarlı görü, telsiz algılayıcı ağlar, veri tümleştirme, radar ile görüntüleme, biyomedikal bilgi işleme, algılayıcı dizilimlerinde sinyal işleme, beyin-bilgisayar arayüzleri
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Tedarik zinciri kontratları, Satış kanalları yönetimi, Tedarik zinciri yönetiminde oyun teorisi ve deneysel ekonomi uygulamaları
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS), Mikroimalat ve Mikro/Nanofabrikasyon Teknolojileri, Mikro Algılayıcı ve Eyleyiciler, Yarıiletken Proses Teknolojileri, Taramalı Uç Temelli Nanoteknoloji ve Nanoimalat, Biyomedikal Mikrosistemler ve Aygıtlar, Mikroakışkan Sistemler, MEMS-CMOS ve nanomalzeme tümleşimi
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Computer Vision, Control, Robotics, Visual Servoing, Unmanned Aerial Vehicles, Microsystems, Bilateral Teleoperation, Swarm Robotics
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Çok boyutlu kompleks analiz, çoklu potansiyel kuramı, operatör kuramı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin analizi, doğrusal olmayan dispersif ve hiperbolik dalgalar, su dalgaları, soliter dalgaların kararlılık analizi, kesirli mertebeden diferansiyel denklemler.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Belirsizlik altında karar verme modelleri, rassal programlama, risk modellemesi, sürdürülebilir ulaşım, servis sistemleri için ağ tasarımı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
silicone-based composite models, surgical models, colloid and dispersant science, rheology, cement
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Bilgisayar ve haberleşme ağları, telsiz, uydu ve yüksek hızla haberleşme, Internet ekonomik modelleri ve olasikli eniyileme.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Haberleşme ağları, telsiz haberleşme ve yerel ve genis alanlı telsiz ağlar, çoklu erişim teknikleri, servis kalitesi
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Bilgisayar Grafikleri, Sanal Gerçeklilik, Artırılmış Gerçeklilik, Kültürel Miras, Veri Görselleştirme,
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Bitki Biyoteknolojisi, Biyogüvenlik, DNA parmakizi, Alternatif Enerji, Alg Araştırmaları, Bitki Hücre Kültürü
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Yakıt Pilleri için Polimer Elektrolit Membranlarının Sentez ve Karakterizasyonu,Yakıt Pilleri için Grafen esaslı Elektrotlar ve Katalizör Destekleri,Radyasyonla Aşılama, Yapay Kaslar için Mikro-Nano Malzemeler, Lityum-iyon Bataryaları için elektrotların Geliştirilmesi, İletken Polimerler Mikro- & Nano-Aşılama Elektrokromik Polimerler İletken Polimerler İletken Polimer Matrislerinde Enzim Tutuklaması
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Uygulamalı olasılık, istatistik, rassal süreçler, rassal kontrollerde eniyileme ile finans ve muhendislikteki uygulamaları
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
PEM Yakıt Hücreleri
Mikroakışlar
Akışkanlar Mekaniği
Heat transfer
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Bayesci İstatistik, Monte Carlo yöntemleri
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Kombinatoryal Eniyilemenin Uygulamaları• Sıralı Sınama
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Çok Değişkenli Kompleks Analiz, Kompleks Dinamik Sistemler, Kompleks Geometri
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Yüksek Enerji Astrofiziği: Nötron yıldızları, nötron yıldızları ve kara delikler etrafındaki kütle aktarım diskleri, notron yıldızı manyetosferi ve kütle aktarım disklerinde geniş tayfta elektromanyetik radyasyon üretme mekanizmaları.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Fiziksel insan-makina etkileşimi, robot destekli rehabilitasyon (fizik tedavi) sistemleri, bilişsel robotik, kuvvet geri-beslemeli sanal gerçeklik sistemlerinin eğitim ve fizik tedavi uygulamaları, kuvvet geri-beslemeli dış iskelet ve protez tasarımı
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Analog, Karışık-Sinyal Entegre Devreler; RF & Mikrodalga Entegre Devreler; Algılayıcı ve Çeviriciler; Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS); Katı-hal Elektronik Devreler
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin analizi, sonsuz boyutlu dinamik sistemler, gradyan akışları, elastik katıların sınırlı şekil değiştirme teorisi, viskoelastisite, katı mekaniği.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Aktif veri tabanları; veri madenciliği; veri madenciliğine karşı veri güveliği; veri ambarları; hareketli verilerin yönetimi.
Emeritus Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Karbon nanomalzemeleri, kataliz, fosil hidrokarbonların kimyası, çevre bilimi ve kimyası, hidrojen enerji sistemi.
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Kuramsal yoğun madde fiziği • Üstüniletkenlik: Ortaölçek sistemler, Josephson tünellemesi, çok yüksek manyetik alanlarda üstüniletkenlik • Kuantum Hall Etkisi: Yüksek manyetik alanlarda düzensizlik ve yerelleşme Kuantum mekaniği • Dolaşıklık ve eşevresizlik
Emeritus Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Proje ve makine çizelgeleme; inovasyon ve imalât stratejileri; üretim ve proje yönetimi; evrimsel algoritmalar;
Emeritus Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı
Research areas: Algebraic Function Fields and Curves, in particular in positive characteristic, Coding Theory
Emeritus Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı