Fakülte Üyeleri
  • FENS
  • Fakülte Üyeleri

You are here

Öğretim Üyesi (Network)
Araştırma Alanı
Konumdan ve ölçekten bağımsız nesne tanıma; örtük çokterimlilerle nesne modelleme; yapay görme tekniklerinin üretim otomasyonunda kullanılması; doku analizi; istatistiksel örüntü tanıma, biometri, yüz ifade analizi, beyin makina etkileşimi, bölütleme
Öğretim Üyesi (Network)
Araştırma Alanı