Projects

You are here

Types

Dates

 to 

2013-2018

  Katlanmış Proteinlerin Serbest Enerji Yüzeylerinin “Hesaplamalı Kuvvet Mikroskopisi” ile Haritalanması, Director: Atılgan, Canan , Starting Date: July 2017, Duration:36 month(s)
  Dizel Motor Kalibrasyon Süreçlerinde Sistem Tanılama Yöntemleri - Faz 3, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: July 2017, Duration:12 month(s)
  Advanced materials and processes to improve performance and cost-efficiency of Shallow Geothermal systems and Underground Thermal Storage, Researchers: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: May 2017, Duration:42 month(s)
  Sürekli Dikkatin Çıkarsanması ve Kullanılmasına Dayalı Uyarlanabilir Beyin Bilgisayar Arayüzleri, Director: Çetin, Müjdat , Researchers: Demir Kanık, Sümeyra Ümmühan , Starting Date: April 2017, Duration:36 month(s)
  Tek Antenli Tam Çift Yönlü Radyo Tasarımı ve Gerçeklenmesi , Co-director: Tekin, İbrahim , Starting Date: February 2017, Duration:24 month(s)
  Sitotoksik özellik gösteren topotecanın (lakton/karboksilat) hücrede bağlanma mekanizmasının aydınlatılması, Director: Aviyente, Viktorya , Advisor: Atılgan, Canan , Starting Date: February 2017, Duration:24 month(s)
  Mathematical analysis of a new viscoelastic model with limited strain, Director: Şengül Tezel, Yasemin , Researchers: Erbay, Hüsnü Ata , Starting Date: February 2017, Duration:18 month(s)
  Phthalocyanine- Graphene Hybrids for Li-Air Batteries, Co-director: Alkan Gürsel, Selmiye and Gürek , Ayşe Gül , Researchers: Biçer, Emre, Yürüm, Alp, Ahsen, and Vefa , Starting Date: January 2017, Duration:12 month(s)
  Development of High Activity Bimetallic Electrocatalysts for PEM Fuel Cells, Co-director: Alkan Gürsel, Selmiye and Kınayyiğit, Şölen , Researchers: Ow-Yang, Cleva W. and Ata, Ali , Starting Date: January 2017, Duration:12 month(s)
  Structural and Chemical Analysis of Nanostructured Solid Oxide Fuel Cell Electrodes, Researchers: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: January 2017, Duration:12 month(s)
  Dynamical models in solid mechanics and imaging allowing for discontinuities of 1-Laplacian type., Director: Şengül Tezel, Yasemin , Co-director: Vorotnikov, Dmitry , Starting Date: January 2017, Duration:36 month(s)
  Sigorta Sektöründe Büyük Veri Yaklaşımları , Director: Balcısoy, Selim and Bozkaya, Burçin , Starting Date: September 2016, Duration:18 month(s)
  Sabancı Üniversitesi Kompozit Malzemeler Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi Kompozit Malzemeler, Director: Papila, Melih , Starting Date: July 2016, Duration:6 month(s)
  Sabancı Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlanması (Nanoteknoloji Araştırmaları), Director: Özgüz, Volkan Hüsnü , Starting Date: July 2016, Duration:6 month(s)
  Sabancı Üniversitesi Kompozit Malzeme Araştırmaları Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi, Co-director: Papila, Melih , Starting Date: July 2016, Duration:6 month(s)
  Perakende Enerji Satışı Süreçlerinde Yaşanan Gelir Kayıplarının Analitik Modeller İle Tespit Edilmesini / Önlenmesini Sağlayacak Gelir Güvence Mekanizmasının Geliştirilmesi , Advisor: Kılıç, Kemal , Starting Date: May 2016, Duration:12 month(s)
  Graphene-based disruptive technologies — GrapheneCore1 , Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: April 2016, Duration:24 month(s)
  Human Brain Project - Ramp up Phase , Co-director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: April 2016, Duration:24 month(s)
  A Multi-faceted Approach to Understand Emission Properties and the Geometry of Black Hole Binary Systems, Director: Kalemci, Emrah , Starting Date: March 2016, Duration:24 month(s)
  Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi, Researchers: Ünel, Mustafa , Starting Date: March 2016, Duration:36 month(s)
  TACTILENet: Towards Agile, effiCient, auTonomous and massIvely LargE Network of things, Director: Erçetin, Özgür , Starting Date: February 2016, Duration:36 month(s)
  Fraud Üzerine Büyük Veri Yaklaşımları, Co-director: Balcısoy, Selim , Starting Date: February 2016, Duration:12 month(s)
  Development of a Cloud-Based Predictive Analytics Platform for Retail Industry , Advisor: Kaya, Murat , Starting Date: January 2016, Duration:12 month(s)
  Kararlı ve Yüksek Performanslı Buzfobik Yüzeylerin LbL Tekniği İle Geliştirilmesi, Director: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: January 2016, Duration:36 month(s)
  Dizel Motor Kalibrasyon Süreçlerinde Sistem Tanılama Yöntemleri - Faz 2, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: January 2016, Duration:12 month(s)
  SAS Analytical Partnership Project, Co-director: Balcısoy, Selim , Starting Date: January 2016, Duration:12 month(s)
  Linear Complementary Dual Codes and Their Cryptographic Applications, Director: Güneri, Cem , Starting Date: December 2015, Duration:36 month(s)
  Türkiye'nin Endemik Türlerinden Vuralia turcica'nın Çok Karpelli Ovaryum Oluşturma Özelliğinin Klasik Melezleme İle Akraba Türlere Aktarım Potansiyelinin Araştırılması, Director: Çetiner, Selim , Starting Date: December 2015, Duration:24 month(s)
  Synthesis of Novel and High Capacity Graphene Supported Cerium based Mixed Oxide Nanostructures and Development of Three Dimensional Foam Electrodes for Li-air Batteries, Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: October 2015, Duration:36 month(s)
  Mikrokanallarda Yüksek Kütle Akılarında Kaynama Isı Transferi Ve Mikrokanal Yüzeylerinin Phema (Polyhydroxyethylmethacrylate) Kaplamalarla Değiştirilerek Kaynama Isı Transferi Performansının Detaylı Araştırılması Ve Akış Kaynamanın Görüntülenmesi, Director: Koşar, Ali , Starting Date: October 2015, Duration:24 month(s)
  Boiling Heat Transfer Enhancement in Micro Scale with Surface Modifications, Co-director: Koşar, Ali , Starting Date: October 2015, Duration:12 month(s)
  ROBUST RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMMING MODELS FOR MULTICRITERIA DECISION MAKING PROBLEMS, Director: Noyan, Nilay , Starting Date: October 2015, Duration:24 month(s)
  RF-MEMS anahtar ve ayarlanabilir kapasitörlerin entegre edildigi SiGe-BiCMOS teknolojisiyle, monolitik olarak 140 GHz radyometre ve 240 GHz spektrometre ön devrelerinin gerçeklenmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: October 2015, Duration:36 month(s)
  Düşük Kütleli X-Işını Çiftlerindeki Nötron Yildızlarınin Atma Periyotlarının Araştırılması, Director: Göğüş, Ersin , Starting Date: October 2015, Duration:36 month(s)
  Manyetik Nanoparçacık Katkılı Grafen Köpükler Üzerinde Nükleer Sıvı Atıkların Adsorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi, Advisor: Kaya, İsmet İnönü , Starting Date: October 2015, Duration:24 month(s)
  Low Power High Performance HEVC Video Compression Hardware Designs, Director: Hamzaoğlu, İlker , Starting Date: September 2015, Duration:24 month(s)
  Yürüme Rehabilitasyonu için Pelvis-Kalça Dış İskelet Sisteminin Geliştirilmesi, Director: Patoğlu, Volkan , Starting Date: September 2015, Duration:36 month(s)
  Satış Sonrası Servis Talebi Tahmini Karar Destek Sistemi, Co-director: Şahin, Güvenç , Starting Date: September 2015, Duration:4 month(s)
  The Effects of Conductive Nanoparticles on Polymorph and Miscibility of PVDF/PEO blends, Advisor: Papila, Melih , Starting Date: August 2015, Duration:12 month(s)
  Elektrik Dağıtımında Yaşanan Teknik ve Ticari Kayıpların Analitik Algoritmalar ve Modeller ile Belirlenmesini Sağlayacak Yazılımın Geliştirilmesi, Advisor: Kılıç, Kemal , Starting Date: July 2015, Duration:6 month(s)
  Hastalardan alınan örnekler üzerinde yüksek verimlikte ilaç testleri yapabilecek mikroskop ile uyumlu ulusal mikroakışkan cihazların tasarım ve üretimi, Director: Elitaş, Meltem , Starting Date: July 2015, Duration:12 month(s)
  Akıllı cihazlarda tek kullanımlık anahtar ile güçlendirilmiş güvenli çoklu ortam iletişimi - Secure Multimedia Communication in Smart Devices Reinforced by using One-Time Keys, Director: Levi, Albert , Starting Date: July 2015, Duration:24 month(s)
  Smart and Networking UnderWAter Robots in Cooperation Meshes (SWARMS), Co-director: Onat, Ahmet , Starting Date: July 2015, Duration:36 month(s)
  SWARMs Smart and Underwater Networking Robots in Cooperation Meshes, Co-director: Bozkurt, Ayhan , Starting Date: July 2015, Duration:36 month(s)
  Innovative multi-purpose radiation/particle detection systems design and realisation: Experiences from CERN and space based experiments, Director: Kalemci, Emrah , Starting Date: July 2015, Duration:24 month(s)
  Bi/Multi Functional Gas Diffusion Electrodes based on Graphene Support for the Next Generation of Fuel Cells , Advisor: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: June 2015, Duration:24 month(s)
  GeoDispatcher - Sipariş Dağıtımı Çözüm Sistemi Geliştirmesi, Director: Şahin, Güvenç , Starting Date: June 2015, Duration:11 month(s)
  Targeting Transcription Factor Binding Sites of the Interleukin 7 Receptor Gene Using Genome Editing, Director: Erman, Batu , Starting Date: June 2015, Duration:24 month(s)
  Determination of Transcription Factor Proteins Important for Cancer, Co-director: Erman, Batu , Starting Date: June 2015, Duration:24 month(s)
  MIMO Bazlı Haberleşme Uygulamaları ve mobil telefonlar için Çoklu-Girişli Geniş Bantlı Tek Anten tasarımı ve gerçeklenmesi, Director: Tekin, İbrahim , Starting Date: May 2015, Duration:24 month(s)
  Pasif Görüntüleme Sistemleri İçin Sige Bicmos Tabanl, 94 Ghz, Tümleşik Radyometre Gerçeklenmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: May 2015, Duration:36 month(s)
  mikroRNA 376 ailesinin kanser oluşum ve gelişimine etkisinin araştırılması, Director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: May 2015, Duration:36 month(s)
  Aktif Protein Kinaz C İzozimlerinin Otofaji Mekanizması Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi ve Otofaji ile ilişkili Hedef Gen/Proteinlerinin Araştırılması , Advisor: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: May 2015, Duration:36 month(s)
  Yüksek Performanslı Taşlama Süreçleri İçin Analitik Modelleme ve Ölçme Yöntemlerinin Geliştirlmesi, Director: Budak, Erhan , Starting Date: May 2015, Duration:24 month(s)
  Farklı Kalınlıklarda Phema (Polyhydroxyethylmethacrylate) Kaplamalarla Yüzeylerin Değiştirilerek Havuz Kaynama Isı Transferi Performansının Artırılması Ve Phema Kaplamalarda Havuz Kaynama Sonucu Gerçekleşen Habbecikleşmenin Aydınlatılması, Director: Koşar, Ali , Starting Date: April 2015, Duration:12 month(s)
  Gövde Alan Ağlarında Güvenli İletişim - Secure Communication in Body Area Networks, Director: Levi, Albert , Starting Date: April 2015, Duration:30 month(s)
  Sonlu Cisimler Üzerinde Tanımlı Polinomlar: Teori Ve Uygulamar II, Director: Stichtenoth, Henning , Starting Date: April 2015, Duration:36 month(s)
  Sonlu Cisimler üzerinde tanımlı polinomlar: Teori ve uygulamalar II, Researchers: Topuzoğlu, Alev , Starting Date: April 2015, Duration:36 month(s)
  Silikon-bazlı kompozit insan doku ve organ modellerinin cerrahi simülasyon amaçlı tasarımı ve üretimi , Director: Akbulut, Özge , Starting Date: April 2015, Duration:18 month(s)
  TUBITAK 1001 Project Design, Construction and Control of a Quadruped Robot, Director: Erbatur, Kemalettin , Starting Date: April 2015, Duration:36 month(s)
  Sonlu Cisimler Üzerinde Tanımlı Polinomlar: Teori Ve Uygulamar II, Director: Stichtenoth, Henning , Starting Date: April 2015, Duration:36 month(s)
  Çok Girişli Çok Çıkışlı (ÇGÇÇ) Sistemlerde Video Trafiği İletimi için Etkin Kapasiteye Dayalı Kaynak Dağıtımı ve Video Trafik Yönetimi , Director: Gürbüz, Özgür , Starting Date: March 2015, Duration:12 month(s)
  Dizel Motorlar için Hava Yolu Kontrol Yöntemleri, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: March 2015, Duration:36 month(s)
  Tıbbi egitim amacli sentetik meme modeli, Director: Akbulut, Özge , Starting Date: February 2015, Duration:1 month(s)
  Development of Graphene based High Quality Gas Diffusion Electrodes for PEM Fuel Cells, Researchers: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: February 2015, Duration:36 month(s)
  Yüksek başarımlı büyük ve akan veri analizi, Director: Kaya, Kamer , Starting Date: February 2015, Duration:24 month(s)
  Grafen Esaslı Üstün Nitelikli Gaz Difüzyon Elektrotlarının Pem Yakıt Pili Uygulamaları Için Gelistirilmesi, Researchers: Alkan Gürsel, Selmiye , Advisor: Menceloğlu, Yusuf Z., Yeşilyurt, Serhat, Yıldız, and Mehmet , Starting Date: February 2015, Duration:36 month(s)
  Measurement of micropollutants and transformation products in domestic wastewater treatment plants by LC-MS/MS and determination of treatment technologies for the reuse of wastewater, Researchers: Yürüm, Yuda , Starting Date: January 2015, Duration:24 month(s)
  Design of Mixed Cation- and Anion-Exchange Hybrid Membranes for Fuel Cell Applications, Advisor: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: January 2015, Duration:24 month(s)
  STS (Secure Transaction Signer) - Bulut Tabanlı Uçtan Uca Güvenlik altyapısında Çevrimiçi İşlem İmzalama Teknolojisi - Online Transaction Signing in Cloud Based End-to-End Security Architecture, Director: Levi, Albert , Starting Date: December 2014, Duration:24 month(s)
  Multi-Sensor Data Fusion, Director: Keskinöz, Mehmet , Starting Date: December 2014, Duration:4 month(s)
  Nanometric positioning and force control, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: November 2014, Duration:24 month(s)
  Eğitimde Gizliliği Koruyan Veri Paylaşımı ve Analizi, Director: Saygın, Yücel , Starting Date: November 2014, Duration:20 month(s)
  Nanometric positioning and force control, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: November 2014, Duration:24 month(s)
  Molekül Tutma Ve Kontrollü Salınım Uygulamaları İçin Eşeksenli İletken Polimer Nanotüplerin Sentezi Ve Karakterizasyonu, Director: Özaydın İnce, Gözde , Starting Date: October 2014, Duration:36 month(s)
  Dirac Malzemeleriyle Nanoelektrik ve Spintronik, Director: Adagideli, İnanç , Starting Date: October 2014, Duration:36 month(s)
  Düşük Kütleli X-ışın Çiftlerindeki Yüksek Frekanslı Kuaziperyodik Salınımların Modellenmesi, Researchers: Ertan, Ünal , Starting Date: October 2014, Duration:36 month(s)
  Rehabilitation Robotics Ontology System on the Cloud: Representing and Querying Big Data, Co-director: Erdem, Esra , Starting Date: September 2014, Duration:24 month(s)
  Dizel Motor Kalibrasyon Süreçlerinde Sistem Tanılama Yöntemleri, Director: Ünel, Mustafa , Starting Date: September 2014, Duration:12 month(s)
  Realization of Tactile Interventions through Art and Engineering, Director: Akbulut, Özge , Starting Date: September 2014, Duration:6 month(s)
  Design, Manufacturing and Membrane, Electrode and Catalyst Development and Testing for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells Operating at Ultra-Low Stoichiometric Flows in the Anode, Researchers: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: September 2014, Duration:36 month(s)
  Yeni Nesil İleri Osmoz (İo) Ve Düşük Basınçlı Ters Osmoz (To) Desalinasyon Membranlarının Üretilmesi, Modül Haline Getirilmesi Ve İçme Suyu Eldesinde Kullanılması, Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: August 2014, Duration:36 month(s)
  Deri Rejenerasyonu Için Üç Boyutlu Elektrohidrodinamik Ve Koaksiyel Biyoyazıcı Yöntemi Ile Çok Fonksiyonlu Matrikslerin Üretimi, Advisor: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: July 2014, Duration:36 month(s)
  Investigation Of The Relation Between Jets And State Transitions In Galactic Black Hole Binaries With Observations, Theory And Simulations, Advisor: Kalemci, Emrah , Starting Date: July 2014, Duration:12 month(s)
  Yas sebze ve meyvelerin mikroorganismalara karsi korunma direncinin artirilmasini saglayan antimikrobial ambalaj uretimi, Director: Budak, Hikmet , Starting Date: June 2014, Duration:24 month(s)
  Yaş Sebze ve Meyvelerin Mikroorganizmalara Karşı Korunma Direncinin Arttırılmasını Sağlayan Antimikrobiyal Ambalaj Üretimi, Other: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: June 2014, Duration:24 month(s)
  İki-Foton Mikroskopi Görüntülerinde Dendrit Dikenlerinin Otomatik Olarak Bölütlendirilmesi, Sınıflandırılması ve Takibi için Olasılık ve Makine Öğrenmesi Temelli Yöntemler, Co-director: Çetin, Müjdat , Starting Date: June 2014, Duration:36 month(s)
  Submicron Ba,Sr,TiO3 thin films for second harmonic generation and dependence of functionality on electrical boundary conditions, Director: Mısırlıoğlu, Burç , Starting Date: April 2014, Duration:36 month(s)
  Kanser ve Kardiyovasküler Hastalık İndikatörlerinin Algılanması / Ölçülmesi İçin Kırmık-Üstü-Lab Esasında, Elde Taşınabilir Tanı/İzleme Tıbbi Cihazı, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: April 2014, Duration:36 month(s)
  Platin Nanoparçacıkları İçeren Karbon Siyahı ve Grafen Esaslı Yakıt Pili Elektrotlarının Gelistirilmesi, Advisor: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: April 2014, Duration:24 month(s)
  Anot Tarafında Çok Düşük Stokiyometrik Akışla Çalışan Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Hücresinin Tasarımı, Üretimi Ve Çalışma Koşullarına Uygun Membran, Elektrot Ve Katalizör Malzemelerin Geliştirilmesi Ve Test Edilmesi, Advisor: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: April 2014, Duration:36 month(s)
  Integration of nanocomposite interlayers into structural composites for higher fracture toughness and strength, Director: Papila, Melih , Starting Date: March 2014, Duration:36 month(s)
  İçeriğe Dayalı İmge Erişim Yöntemleri ile Bitki Tanıma, Director: Yanıkoğlu, Berrin , Starting Date: March 2014, Duration:24 month(s)
  Alt-Hardy Uzayları İçin Carleson Ölçüleri Carleson Measures in Sub-Hardy Spaces, Director: Göğüş, Nihat Gökhan , Starting Date: March 2014, Duration:24 month(s)
  Cool Plasmonic Transducers, Director: Şendur, Kürşat , Starting Date: February 2014, Duration:12 month(s)
  Additive Manufacturing of Multifunctional Nano-composite Structures, Director: Koç, Bahattin , Starting Date: February 2014, Duration:36 month(s)
  Hızlı ve Yüksek Çözünürlükte Raman Spektrometresi Geliştirilmesi, Director: Özcan, Meriç , Starting Date: February 2014, Duration:36 month(s)
  Dinamik Isı Yönetimi Yapabilen Nanokompozit Yapılı Ağların Ve Dokusuz Yüzeylerin Tasarımı Ve Geliştirilmesi, Advisor: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: February 2014, Duration:24 month(s)
  Integrated Forecasting, Inventory and Transshipment Planning , Advisor: Kaya, Murat , Starting Date: January 2014, Duration:12 month(s)
  Femtosecond Optical Pulse Shaping using Patterned Plasmonic Surfaces, Director: Şendur, Kürşat , Starting Date: January 2014, Duration:24 month(s)
  miRNA 156 ve mikro171 in kuraklik stresi altinda fonksyionel karakterizasyonu , Director: Budak, Hikmet , Starting Date: January 2014, Duration:12 month(s)
  Jet Motorlarının Nikel Alaşımlı Entegre Kompresör Disklerinin Türkiye'de İlk Defa Süper Aşındırma Yöntemiyle İmalatı için Yöntemler Geliştirilmesi ve Uygulanması , Director: Budak, Erhan , Starting Date: January 2014, Duration:24 month(s)
  Georouting Coğrafik Alan Ve Dolaşım Planlama Sistemi Geliştirilmesi, Researchers: Şahin, Güvenç , Starting Date: January 2014, Duration:6 month(s)
  Alkali ve Boyar Madde İçeren Endüstriyel Atık Sulardan Membran Teknolojisiyle Su ve Kimyasal Maddelerin Geri Kazanımı, Advisor: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: January 2014, Duration:36 month(s)
  Çok İşlevli ve Güvenilir Aktif Gıda Ambalaj Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Advisor: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: January 2014, Duration:36 month(s)
  Yüksek Sıcaklık Nanolif Proton Değişim Membranların Elektro-Dokuma Yöntemi Ile Üretilmesi, Advisor: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: January 2014, Duration:24 month(s)
  Alkali Ve Boyar Madde İçeren Endüstriyel Atık Sulardan Membran Teknolojisiyle Su Ve Kimyasal Maddelerin Geri Kazanımı, Advisor: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: 2014, Duration:36 month(s)
  Yeni Nesil İleri Osmoz (İo) Ve Düşük Basınçlı Ters Osmoz (To) Desalinasyon Membranlarının Üretilmesi, Modül Haline Getirilmesi Ve İçme Suyu Eldesinde Kullanılması, Advisor: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: 2014, Duration:36 month(s)
  Çok İşlevli Ve Güvenilir Aktif Gida Ambalaj Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Advisor: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: 2014, Duration:24 month(s)
  Anot Tarafında Çok Düşük Stokiyometrik Akışla Çalışan Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Hücresinin Tasarımı, Üretimi Ve Çalışma Koşullarına Uygun Membran, Elektrot Ve Katalizör Malzemelerin Geliştirilmesi Ve Test Edilmesi, Advisor: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: 2014, Duration:36 month(s)
  Sanayici, Çiftçi Ve Tüketici İstekleri Doğrultusunda Yeni Ekmeklik Ve Makarnalık Buğday Hat Ve Çeşitlerinin Geliştirilmesi , Advisor: Budak, Hikmet , Starting Date: 2014, Duration:36 month(s)
  Yükseltilmis Atmosferik Karbondioksit Kosullarında Magnezyum ve Potasyum Beslenmesinin Fotosentez Ürünlerinin Tasınımına Etkisinin Arastırılması, Director: Öztürk, Levent , Starting Date: December 2013, Duration:30 month(s)
  Nanotechnology-based discovery and molecular analysis of the role of paracrine factors and autophagy in tumor cell-induced stroma fibroblast transdifferentiation (TÜBİTAK-NRF Bilateral Grant 2523), Director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: November 2013, Duration:24 month(s)
  “PLC ve Wifi Hatlarının Entegrasyonu” , Advisor: Erçetin, Özgür , Starting Date: November 2013, Duration:12 month(s)
  Hidrodinamik Kavitasyona Dayanan Medikal Uygulamalar Için Kullanılacak Ulusal Endoskopik Cihaz Tasarım ve Gelistirilmesi , Researchers: Ünel, Mustafa , Starting Date: November 2013, Duration:36 month(s)
  27-HİDROKSİKOLESTEROLÜN TETİKLEDİĞİ SAĞKALIM/APOPTOZ YANITININ MOLEKÜLER MEKANIZMASI: OTOFAJİ VE REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİNİN ROLÜ, Director: Başağa, Hüveyda , Starting Date: November 2013, Duration:36 month(s)
  Computational and Experimental Investigation of Binding–Release Dynamics in Intracellular Iron Carrier Proteins, Director: Atılgan, Canan , Starting Date: November 2013, Duration:36 month(s)
  Rectenna Development, Researchers: Özcan, Meriç , Starting Date: November 2013, Duration:12 month(s)
  Design and Development of a National Endoscopic Device Based on Hydrodynamic Cavitation, Advisor: Koşar, Ali , Starting Date: October 2013, Duration:36 month(s)
  A New Full Duplex Communication Architecture for Wireless Networks, Director: Gürbüz, Özgür , Starting Date: October 2013, Duration:36 month(s)
  Graphene-Based Revolutions in ICT And Beyond GRAPHENE , Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: October 2013, Duration:30 month(s)
  The Enhancement of Lithium-Ion Batteries’ Capacity and Life With the Development of Lithium Ion Mobility Between the Layers of Titanate Based Electrodes , Researchers: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: October 2013, Duration:30 month(s)
  TÜRDEŞ OLMAYAN AĞ TEKNOLOJILERININ YAKINSAMASI IÇIN ROTALAMA ÜNITESI, Director: Erçetin, Özgür , Starting Date: October 2013, Duration:24 month(s)
  VECAM: Developing a Vehicle CAMera embedded inside the windshield of the vehicle, Director: Erçil, Aytül , Starting Date: October 2013, Duration:12 month(s)
  Human Brain Project, Director: Özgüz, Volkan Hüsnü , Starting Date: October 2013, Duration:30 month(s)
  SIGE-BASED, X-BAND PHASED ARRAY T/R MODULE__Phase II, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: October 2013, Duration:12 month(s)
  Two extensions of the Sequential Testing Problem: Jointly batching and sequencing tests and estimating the expected cost of testing strategies, Director: Ünlüyurt, Tonguç , Starting Date: October 2013, Duration:36 month(s)
  Design of Safe and Autonomous Service Robot Systems, Director: Patoğlu, Volkan , Starting Date: October 2013, Duration:24 month(s)
  Human Brain Project, Co-director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: October 2013, Duration:30 month(s)
  HealthyMinorCereals: An integrated approach to diversify the genetic base, improve stress resistance, agronomic management and nutritional/processing quality of minor cereal crops for human nutrition in Europe , Researchers: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: September 2013, Duration:60 month(s)
  Genç Nötron yıldızı Sistemlerinin Fiziksel Özellikleri ve Evrim İlişkileri , Director: Ertan, Ünal , Starting Date: September 2013, Duration:36 month(s)
  Hard X-ray detector on 2U Cubesat BeEagleSAT, Director: Kalemci, Emrah , Starting Date: September 2013, Duration:6 month(s)
  Çimentoda Hidrasyon Reaksiyonunun Đncelenmesi ve Çimentoyu Etkileyen Faktörlerin Arastırılması, Researchers: Papila, Melih , Starting Date: September 2013, Duration:12 month(s)
  A Contract Management System for Health Care Insurance Companies, Advisor: Kılıç, Kemal , Starting Date: September 2013, Duration:24 month(s)
  Tactical and Operational Level Staff Planning and Duty Assignment for Health Care Service Providers, Advisor: Kılıç, Kemal , Starting Date: September 2013, Duration:24 month(s)
  PLC ve Wifi Hatlarının Entegrasyonu, Researchers: Gürbüz, Özgür , Starting Date: September 2013, Duration:13 month(s)
  Testing NVR Suite of Programs with Real NMR Data, Researchers: Çatay, Bülent , Starting Date: September 2013, Duration:18 month(s)
  Şebekelerde Deneyim Kalitesi ve Enerji Verimliliği Arasındaki Bağlantı (On Tradeoff between Quality of Experience and Energy Efficiency in Heterogeneous Cellular Networks), Director: Erçetin, Özgür , Starting Date: August 2013, Duration:24 month(s)
  Advanced Corrosion Resistant Coatings for Aerospace Applications by LbL Technique, Director: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: August 2013, Duration:24 month(s)
  Türdeş Olmayan Ağ Teknolojılerının Yakınsaması Içın Rotalama Ünıtesı, Researchers: Gürbüz, Özgür , Starting Date: August 2013, Duration:24 month(s)
  Heuristics for Generating Short Adaptive Distinguishing Sequences, Director: Yenigün, Hüsnü , Starting Date: July 2013, Duration:12 month(s)
  Developing innovative outreach and dialogue on responsible nanotechnologies in EU civil society” (NanoDiode), Director: Özgüz, Volkan Hüsnü , Starting Date: July 2013, Duration:36 month(s)
  Developing Innovative Outreach and Dialogue on responsible nanotechnologies in EU civil society , Advisor: Özgüz, Volkan Hüsnü , Starting Date: July 2013, Duration:36 month(s)
  Wolftrax Seed zinc Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: June 2013, Duration:6 month(s)
  640x512 Formatta LWIR Dedektör Dizinleri için Düşük Niceleme Gürültülü, Yüksek Yük Depolama Kapasiteli Sayısal CMOS Okuma Devreleri Geliştirilmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: May 2013, Duration:24 month(s)
  Kuantum Hall etkisi ve kırılmasının asılı grafende arastırılması, Director: Kaya, İsmet İnönü , Starting Date: April 2013, Duration:36 month(s)
  Nanoscale Engineering the Long Afterglow, Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: April 2013, Duration:36 month(s)
  MCM-41 Zeolit Sentezlemesi ve Bulasık Makinesi Kurutma Adımında Kullanılması, Director: Yürüm, Yuda , Starting Date: April 2013, Duration:24 month(s)
  Analytic Forecasting Approaches for Decision Support Systems, Advisor: Kaya, Murat , Starting Date: April 2013, Duration:9 month(s)
  Akıllı Sınıflarda Kullanılacak El Yazısı Tanıma Teknolojilerinin Gelistirilmesi ve Uygulanması, Director: Yanıkoğlu, Berrin , Starting Date: April 2013, Duration:24 month(s)
  Models and Algorithms for Risk Averse Machine Scheduling Problems, Director: Bülbül, Kerem , Starting Date: April 2013, Duration:30 month(s)
  Identification and characterization of small molecule inhibitors targeting DNA polymerase  to inhibit mitochondrial base excision repair pathway in the treatment of cancer, Advisor: Erman, Batu , Starting Date: April 2013, Duration:24 month(s)
  Moleküler Ayrıştırma Uygulamaları için Akıllı Kompozit Membranların Geliştirilmesi, Director: Özaydın İnce, Gözde , Starting Date: March 2013, Duration:30 month(s)
  “Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Pilleri için Üstün Nitelikli Membran Elektrot Bileşkelerinin Üretimi ve Karakterizasyonları'', Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: March 2013, Duration:18 month(s)
  Doğal Nanotüp İçerikli Halloysit Mineralinin Saflaştırılması, Modifikasyonu,Fonksiyonlaştırılması ve Akrilik Elyaf üretiminde kullanılması, Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: March 2013, Duration:24 month(s)
  PANI Nanofiber and Nanoparticles based Nanocomposites for Artificial Muscle Applications, Advisor: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: March 2013, Duration:36 month(s)
  PANI Nanofiber and Nanoparticles based Nanocomposites for Artificial Muscle Applications, Advisor: Papila, Melih , Starting Date: March 2013, Duration:36 month(s)
  Mikro Frezeleme İşlemlerinin Modelleme ve Deneysel Yöntemler Aracılığı ile İncelenmesi ve Endüstriyel Uygulamalar İçin Verim Arttırıcı Yöntemler Geliştirilmesi, Director: Budak, Erhan , Starting Date: March 2013, Duration:36 month(s)
  The Development of Multilayered and Multiaxial Hybrid Composites Structures and their Theoretical, and Numerical Investigation, Director: Yıldız, Mehmet , Starting Date: February 2013, Duration:36 month(s)
  Monitoring Fatigue Behavior and Life of Fiber Reinforced Polymeric Composite Materials by Fiber Bragg Grating Sensors., Director: Yıldız, Mehmet , Starting Date: February 2013, Duration:24 month(s)
  Manyetik Nano Parçacıklı Nanoakışkanların Manipülasyonu Ve Uygulamaları, Director: Koşar, Ali , Starting Date: February 2013, Duration:36 month(s)
  Manyetik Nano parçacıklı Nanoakıskanların Manipülasyonu ve Uygulamaları, Advisor: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: February 2013, Duration:36 month(s)
  Engineering Interlayers in Organic Photovoltaics: Effects of Nanostructuring and Energy Storage, Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: February 2013, Duration:24 month(s)
  Parçacık Dağılımı ve Kayma Kalınlaşmasına Etkiyen Faktörlerin Optimize Edilerek Nano-katkılı Akrilik Elyaf Üretiminin Sağlanması., Director: Menceloğlu, Yusuf Z. , Starting Date: February 2013, Duration:24 month(s)
  PANI Nanofiber and Nanoparticles based Nanocomposites for Artificial Muscle Applications , Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: January 2013, Duration:36 month(s)
  Çay ve Bitkisel Çaylarda Antropojenik Faktörlerin Araştırılması, Kalite ve Sağlık Açısından Değerlendirilmesi, Co-director: Başağa, Hüveyda , Starting Date: January 2013, Duration:24 month(s)
  Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Laboratuarı Projesi, Advisor: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: January 2013, Duration:12 month(s)
  HarvestPlus-Global Zn Fertilizer Project (550/5), Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: January 2013, Duration:12 month(s)
  Mikro ve Nano Teknolojiler Uygulamalı Eğitim ve Atölye Çalışmaları , Director: Özgüz, Volkan Hüsnü , Starting Date: 2013, Duration:0 month(s)
  HarvestPlus Spelt Wheat Project (628-5), Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  Mosaic-Microessentials Project (946/1), Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  ADOB New Zinc-Chelates Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  Valagro-Biostimulant Tests, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  Produquimica-Slow Released Zinc Project, Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  ATP-FERTILIZER TESTING AND CONSULTATION SERVICE AGREEMENT , Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2013, Duration:12 month(s)
  Development of Atomic Force Microscope(AFM) cantilevers using MEMS Technology, Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: December 2012, Duration:24 month(s)
  Investigation of the effects of miRNA on stress-related autophagy and apoptosis responses and their role in autophagy-apoptosis coordination(TUBITAK-1001), Director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: November 2012, Duration:36 month(s)
  GRAFEN TABANLI EKRAN MODÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ, Director: Kaya, İsmet İnönü , Starting Date: November 2012, Duration:36 month(s)
  Power Aperture Linearization __ Phase II, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: November 2012, Duration:12 month(s)
  Molecular and Cellular Analysis of Autophagy in a one of Lysosomal Storage Disease, Gaucher Disease. (TÜBİTAK-Kariyer), Advisor: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: October 2012, Duration:36 month(s)
  Modeling and 3D bioprinting of hybrid live cell and biomaterial structures for vascular tissue engineering, Director: Koç, Bahattin , Starting Date: October 2012, Duration:24 month(s)
  Damar doku mühendisligi için hibrid canlı hücre ve biyomalzeme yapıların modellenmesi ve yeni 3B biyo-yazıcı yöntemi ile üretilmesi, Advisor: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: October 2012, Duration:24 month(s)
  Development and functional analysis of a bubbly cavitation device for the treatment of urological diseases , Advisor: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: October 2012, Duration:36 month(s)
  Evaluation of the therapeutic potential of nucleic acid-based novel drugs discovered in SU and their targeted delivery into cellular disease models using nanoparticles , Co-director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: September 2012, Duration:24 month(s)
  Nanoparticles in Multiphase Systems, Director: Akbulut, Özge , Starting Date: September 2012, Duration:36 month(s)
  Design and Analysis of an Efficient Secure and Privacy-Preserving Keyword Search and Document Access Scheme over Encrypted Cloud Data, Director: Savaş, Erkay , Starting Date: September 2012, Duration:24 month(s)
  Evaluation of the therapeutic potential of nucleic acid-based novel drugs discovered in SU and their targeted delivery into cellular disease models using nanoparticles , Co-director: Koşar, Ali , Starting Date: September 2012, Duration:24 month(s)
  Taramalı Sistemlerde Kullanılan 720x8 Dizin Formatında Uzun Dalga Kızılötesi (LWIR) MCT Dedektör İçin Sayısal TDI Uygulamasıyla Düşük Güç Tüketen Tümleşik Okuma Devresi Geliştirilmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: September 2012, Duration:30 month(s)
  Geniş Dinamik Aralıklı Kızılötesi Dedektörler İçin Yüksek SNR Seviyeli Tümleşik Okuma Devresi Geliştirilmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: September 2012, Duration:30 month(s)
  Tissue Engineering using multi-functional scaffolds with stem cells, Researchers: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: September 2012, Duration:24 month(s)
  Identifying Policy Opinion Shapers and Trends (in Turkey), Director: Saygın, Yücel , Starting Date: September 2012, Duration:30 month(s)
  EU-Healthy Minor Grain Project , Researchers: Çakmak, İsmail , Starting Date: September 2012, Duration:60 month(s)
  Cognitive Telemanipulation in Task Redundant Multibody Systems, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: July 2012, Duration:24 month(s)
  Araştırma, Saha ve Müzelerde Artırılmış Gerçeklik, Director: Balcısoy, Selim , Starting Date: July 2012, Duration:24 month(s)
  Fabrication and Characterization of Hybrid Supercapacitors from Vertically Aligned Carbon Nanotubes and Conducing Polymers, Director: Cebeci, Fevzi Çakmak , Starting Date: May 2012, Duration:36 month(s)
  Kızılötesi Görüntüleme Sistemleri İçin Düşük Niceleme Gürültülü, Yüksek yük Depolama Kapasiteli Sayısal CMOS Okuma Devreleri Geliştirilmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: April 2012, Duration:24 month(s)
  Tedarik Zinciri Sözleşmeleri Üzerine Davranışsal Deneyler, Director: Kaya, Murat , Starting Date: April 2012, Duration:30 month(s)
  KABARCIKLI HIDRODINAMIK KAVITASYON ve BIYOMEDIKAL TEDAVILERDEKI UYGULAMALARI, Co-director: Koşar, Ali , Starting Date: April 2012, Duration:36 month(s)
  Stochastic Programming Models for the Post-disaster Relief Network Design Problem, Director: Noyan, Nilay , Starting Date: March 2012, Duration:36 month(s)
  Identification of New Factors Controlling p53 and the DNA Damage Response in T Lymphocytes, Director: Erman, Batu , Starting Date: February 2012, Duration:36 month(s)
  Mikrosistemlerin Phema (Polyhydroxyethylmethacrylate) Kaplamalarla Yüzeylerinin Değiştirilerek Kaynama Isi Transferi Performansinin Artirilmasi, Director: Koşar, Ali , Starting Date: February 2012, Duration:12 month(s)
  K+S Kali Magnesium Project (199/6), Director: Çakmak, İsmail , Starting Date: 2012, Duration:24 month(s)
  Robot Destekli Üst Extremite Rehabilitasyonu için Omuz-Dirsek Dış İskeletinin Geliştirilmesi, Director: Patoğlu, Volkan , Starting Date: December 2011, Duration:30 month(s)
  AGILENet—ADAPTIVE, HETEROGENEOUS, INCENTIVE-COMPATIBLE, LOCALIZED AND SECURE NETWORKING, Director: Erçetin, Özgür , Starting Date: November 2011, Duration:36 month(s)
  MODULATION OF THE DYNAMICS OF PROTEINS AND RELATED FUNCTIONS VIA pH CHANGES (PROTEİN DİNAMİĞİNİN VE BUNA BAĞLI FONKSİYONLARIN pH DEĞİŞİKLİKLERİYLE DÜZENLENMESİ), Director: Atılgan, Canan , Starting Date: November 2011, Duration:24 month(s)
  Jetlerin Karadeliklerin X-Işını Tayfsal Ve Zamansal Özelliklerine Etkisi, Director: Kalemci, Emrah , Starting Date: October 2011, Duration:24 month(s)
  A Brain-Computer Interface-based Robotic Rehabilitation System, Researchers: Patoğlu, Volkan , Starting Date: October 2011, Duration:24 month(s)
  Gene Isolation, Functional Expression and Evolutionary Studies Of Hexaploid Wheat Chromosome 5D, Director: Budak, Hikmet , Starting Date: October 2011, Duration:24 month(s)
  MİKROFABRİKA – ÜRETİM, MONTAJ ve KONUMLANDIRMA, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: October 2011, Duration:36 month(s)
  Kimyasal Buhar Çökeltme Tekniği ile Hazırlanmış Uyarıya Duyarlı Polimer İnce Filmlerin Yüzey Özelliklerinin Filmlerin İşlevleri Üzerindeki Etkileri, Director: Özaydın İnce, Gözde , Starting Date: October 2011, Duration:24 month(s)
  Kuantum Ağları, Director: Gedik, Zafer , Starting Date: October 2011, Duration:36 month(s)
  A Brain-Computer Interface-based Robotic Rehabilitation System, Director: Çetin, Müjdat , Starting Date: October 2011, Duration:36 month(s)
  Taktik ve Stratejik Seviyede Demiryolu Ekip Planlama Problemleri, Director: Şahin, Güvenç , Starting Date: September 2011, Duration:30 month(s)
  Sonlu Cisimler Üzerinde Tanımlı Polinomlar: Teori ve Uygulamalar, Researchers: Güneri, Cem , Starting Date: September 2011, Duration:36 month(s)
  Low Power Motion Estimation Hardware Design for H.264 Multiview Video Coding, Director: Hamzaoğlu, İlker , Starting Date: September 2011, Duration:24 month(s)
  Bilişsel Fabrikalar, Researchers: Patoğlu, Volkan , Starting Date: September 2011, Duration:30 month(s)
  Sonlu Cisimler Üzerinde Polinomlar: Teori ve Uygulamalar, Researchers: Topuzoğlu, Alev , Starting Date: September 2011, Duration:36 month(s)
  Bio-mimetic Multi-functional Active Porous Structures, Director: Koç, Bahattin , Starting Date: September 2011, Duration:36 month(s)
  Stimuli Responsive Polymer Nanotubes by Initiated Chemical Vapor Deposition, Director: Özaydın İnce, Gözde , Starting Date: September 2011, Duration:36 month(s)
  Brain-Computer Interfaces based on Random Process and Random Field Models, Director: Çetin, Müjdat , Starting Date: September 2011, Duration:40 month(s)
  PROTEİN KONFORMASYONLARININ ETKİ-TEPKİ TARAMASI VE MOLEKÜLER DİNAMİK YÖNTEMLERİYLE YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ VE SINIFLANDIRILMASI (STRUCTURAL ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF PROTEIN CONFORMATIONAL MOTIONS BY PERTURBATION RESPONSE SCANNING AND MOLECULAR DYNAMICS) , Director: Atılgan, Canan , Starting Date: August 2011, Duration:36 month(s)
  Fabrication of Multiferroic Thin Films and Characterization of Their Electrical Properties, Director: Mısırlıoğlu, Burç , Starting Date: July 2011, Duration:24 month(s)
  Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi, Researchers: Erbatur, Kemalettin , Starting Date: July 2011, Duration:36 month(s)
  National Wind Energy Systems Project: Design, Development and Prototype Testing of Novel Turbine Systems , Researchers: Ünel, Mustafa , Starting Date: July 2011, Duration:36 month(s)
  Milli Rüzgâr Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) , Director: Akşit, Mahmut Faruk , Starting Date: July 2011, Duration:36 month(s)
  Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi, Director: Şabanoviç, Asif , Starting Date: July 2011, Duration:36 month(s)
  Manipulation of Nanofluids for Cooling and Drug Delivery Applications, Director: Koşar, Ali , Starting Date: May 2011, Duration:36 month(s)
  Analysis, Modeling and Optimization of Simultaneous Machining Processes Performed on Multi-Tasking Machine Tools, Director: Budak, Erhan , Starting Date: May 2011, Duration:36 month(s)
  A Practical PIR Scheme for Directed Advertising Services, Director: Savaş, Erkay , Starting Date: April 2011, Duration:24 month(s)
  Secure and Seamless Payment for Wireless Mesh Networks, Director: Levi, Albert , Starting Date: April 2011, Duration:24 month(s)
  Optical Assisted Magnetic Information Storage System, Director: Şendur, Kürşat , Starting Date: March 2011, Duration:36 month(s)
  Elektron Enerji Kaybı Spektroskopisi Kullanılarak Stronsiyum Aluminat'ın Kristal Yapısı İçine Boron Sokulmasının İncelenmesi (Electron Energy-Loss Spectroscopy of Boron Incorporation in Strontium Aluminate), Director: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: March 2011, Duration:24 month(s)
  Sağlık Sigortacılığında Dinamik Risk Kabul Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi, Advisor: Kılıç, Kemal , Starting Date: March 2011, Duration:24 month(s)
  Mobil Duyarga Ağlarında Güvenlik Altyapısı Tasarım ve Geliştirilmesi - Design and Development of Security Infrastructure for Mobile Sensor Networks, Director: Levi, Albert , Starting Date: March 2011, Duration:30 month(s)
  THINKCOMPOSITE, Researchers: Papila, Melih , Starting Date: March 2011, Duration:30 month(s)
  Development of Physical Vapor Deposition Methods for Household Appliances, Director: Alkan Gürsel, Selmiye , Starting Date: March 2011, Duration:36 month(s)
  Donanım Performans Sayaçları Yardımı ile Yazılımlarda Bilgi Güvenliği Sınanması, Director: Savaş, Erkay , Starting Date: February 2011, Duration:24 month(s)
  Doğrusal Ve Yerel Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Matematiksel Analizi, Researchers: Erkip, Albert , Starting Date: January 2011, Duration:24 month(s)
  E-BELGEM: Kamu Kurumlarında Etkin Elektronik Belge Yönetimi ve Paylaşımı için Ulusal Teknolojilerin Geliştirilmesi , Researchers: Yanıkoğlu, Berrin , Starting Date: 2011, Duration:36 month(s)
  Sonlu Cisimler Üzerinde Polinomlar: Teori ve Uygulamalar, Director: Stichtenoth, Henning , Starting Date: 2011, Duration:36 month(s)
  77 GHZ otomotiv radar için entegre MEMS faz kaydırmalı anten dizisi ve LNA devresi, Director: Tekin, İbrahim , Starting Date: 2011, Duration:36 month(s)
  Bilişsel Fabrikalar, Director: Erdem, Esra , Starting Date: 2011, Duration:30 month(s)
  Genç Nötron Yıldızı Sistemlerinin Yayılma Diskleriyle Evriminin Araştırılması. , Director: Ertan, Ünal , Starting Date: December 2010, Duration:36 month(s)
  Hücre İçi Protein Yıkımından Sorumlu Temel Mekanizmalar Olan Otofaji ve Übikitin-Proteazom Sistemleri Arasındaki Bağlantı ve İletişimin Araştırılması (TÜBİTAK-1001), Director: Gözüaçık, Devrim , Starting Date: October 2010, Duration:36 month(s)
  X-band phased-array transciever module for RADAR applications using SiGe-BiCMOS and CMOS integrated RFMEMS switch device technologies , Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: October 2010, Duration:36 month(s)
  Black Hole Universe, Director: Kalemci, Emrah , Starting Date: October 2010, Duration:48 month(s)
  VIPSAFE: Automated Visual monitoring for Improving Patient Safety , Director: Erçil, Aytül , Starting Date: September 2010, Duration:36 month(s)
  Türk ve Bulgar kömürlerinden organik kükürdün uzaklastırılmasını gelistirmek için genetik mühendislik metotları ile mikrobiyal desülfürizasyonun birlestirilmesi, Director: Yürüm, Yuda , Starting Date: September 2010, Duration:36 month(s)
  Ultra Low Energy Vertically Integrated Circuits (ULEVIS, Director: Özgüz, Volkan Hüsnü , Starting Date: September 2010, Duration:36 month(s)
  Donanım Performans Sayaçlarının Yazılım Hatalarını Tahmin Etmede Kullanılması, Director: Yılmaz, Cemal , Starting Date: June 2010, Duration:36 month(s)
  Cebirsel Eğriler ve Onların Bazi Kriptografik ve Kodlama Teorisindeki Problemlerdeki Uygulamaları, Researchers: Güneri, Cem , Starting Date: May 2010, Duration:36 month(s)
  Investigation of the IL-7 Cytokine Receptor (IL-7R) Gene Control Mechanism, Director: Erman, Batu , Starting Date: February 2010, Duration:42 month(s)
  Ubiquitous Participation Platform for Policy Making, Director: Saygın, Yücel , Starting Date: January 2010, Duration:36 month(s)
  Karbon Nanotüplerin Katalitik Üretimlerinin Deneysel ve Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Teorik Olarak Đncelenmesi, Director: Yürüm, Yuda , Starting Date: January 2010, Duration:36 month(s)
  Drought plant yields, Researchers: Budak, Hikmet , Starting Date: 2010, Duration:60 month(s)
  "Phenomic Analysis of Natural and Induced Variation in Brachypodium distachyon", Co-director: Budak, Hikmet , Starting Date: 2010, Duration:36 month(s)
  EU-NUE-CROPS—Improving nutrient efficiency in major Europeanl cropsn, Researchers: Çakmak, İsmail , Starting Date: May 2009, Duration:60 month(s)
  Incompressible Single & Multi-phase SPH with Improved Boundary Treatment, Director: Yıldız, Mehmet , Starting Date: February 2009, Duration:48 month(s)
  Merging Atomistic And Continuum Analysis Of Nanometer Length-Scale Metal-Oxide Systems For Energy And Catalysis Applications--bringing together computational and advanced transmission electron microscopy techniques, Researchers: Ow-Yang, Cleva W. , Starting Date: January 2009, Duration:48 month(s)