LISTEN

Sanayi Odaklı Projeler

Sanayi Odaklı Projeler

Sanayi Odaklı Projeler, kurumların öncelikli araştırma konularını Sabancı Üniversitesi(SU) işbirliği ile projenlendirerek hayata geçirdikleri bir programdır. Program, SU müfredatındaki "Mezuniyet Projesi" dersi kapsamında, katılımcı kurum ve SU öğretim üyelerinin danışmanlığında, 4. sınıf lisans öğrencilerinin projelerinden oluşmaktadır. Projenin sahibi ilgili sanayi kurumudur. SU ve katılımcı kurum projeyi birlikte yürüteceklerdir.

Sanayi Odaklı Projeler Nedir?

  • Bu program, sanayi kurumlarının araştırma gündeminde yer alan ancak insan, zaman, teknik ekipman gibi kaynak kısıtları olan araştırma konularının, üniversite işbirliği ile projelendirilerek hayata geçirilmesine olanak sağlamaktadır;
  • Sabancı Üniversitesi’nin zengin araştırma ortamı imkanlarından, öğretim üyeleri ve araştırmacıların entelektüel birikimlerinden yararlanma fırsatı sunmaktadır.
  • Projelerde çalışacak olan dördüncü sınıf öğrencileri, sanayi kurumları için etkin bir insan kaynakları havuzu oluşturmakta, kurumlara potansiyel çalışma arkadaşlarını tanıma ve yetiştirme şansı da vermektedir.
  • Programın en avantajlı yönlerinden biri de, somut sorunlara, somut ve inovatif çözüm önerileri getirilebilmesi, fikrin ürüne dönüşmesidir.

Sabancı Üniversitesi “Sanayi Odaklı Projeler”inin çıktılarını paylaştı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Ekim 2016’dan bu yana devam eden "Sanayi Odaklı Projeler" (SOP), ikinci yılını birçok yeni proje ve farklı sektörlerdeki sanayi kuruluşlarının işbirliği ile %30 büyüme sağlayarak başarı ile tamamladı.

2019 yılı proje teklifleri 19 Ağustos 2018 tarihine kadar kabul edilecektir.


Projede Kimler Çalışmaktadir?
Projede, Öğrencilerin Danışmanliği Rolünü Kim Üstlenecektir?
Projeler Ne Kadar Sürede Hayata Geçecektir?
Projede Ortaya Çıkacak Ürünlerin Fikri Mülkiyet Hakkı Kime Aittir?
Projelerde Görev Alacak Kişilerin Sosyal Güvenlik İşlemleri Hangi Taraf Tarafindan Yapilacaktir?
Program Kapsaminda Kurumlardan Mali Destek Beklenmekte midir?