LISTEN

Programın İşleyişi

Programın İşleyişi Ne Şekilde Olacaktır?

Proje Teklifi: Proje konularınızı belirleyiniz. Proje teklif formu nu doldurarak sop@sabanciuniv.edu e-posta adresine gönderiniz. İstediğiniz sayıda proje teklifinde bulunabilirsiniz.

Değerlendirme Ve Onay: Başvurularınız Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin tüm lisans programlarının deneyimli öğretim üyelerinden oluşan bir değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilecek ve çözümlenebilecek proje konuları seçilecektir. Seçilen proje konularınızla ilgili tarafınıza dönüş yapılarak bilgi verilecektir. Her iki tarafın da onayı ile uygun bulunan projeler için protokol imzalanacaktır.

Öğrencilerin Projelere Yerleştirilmesi: Seçilen projeleriniz öğrencilerimize çeşitli kanallarla duyurulacak ve başvuruları alınacaktır. Yapılan başvurular değerlendirilerek proje ve öğrenci eşleştirmesi yapılacaktır. Diğer yandan Değerlendirme Komitemiz uygun profildeki öğrenciyi projelere direkt olarak da yerleştirebilirler. Projenin içeriğine göre farklı disiplinlerden en az 3 kişilik ekipler oluşturulacaktır.

Projede görev alacak öğrencilerle gizlilik sözleşmesi yapılacaktır.

Projenin Yürütülmesi:

 • Proje, 2 akademik dönemde, “Mezuniyet Projesi I” ve “Mezuniyet Projesi II” kapsamında gerçekleştirilir.
 • Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi, proje danışmanı olarak projenin her aşamasında öğrenciye rehberlik eder. Proje önerisi oluşum aşamasında öğrenci ile birlikte kurum danışmanını ziyaret eder.
 • Kurum Danışmanı ise projenin amacı, hedefleri ve içeriği konusunda öğrenciye rehberlik eder. Kurum danışmanının, Mart ve Mayıs aylarında en az iki defa Sabancı Üniversitesi’ni ziyaret ederek, projeyi değerlendirmesi beklenmektedir.

Proje Kapsamında Öğrencilere Verilecek Eğitimler: Öğrenciler ilk 3 ay (Mezuniyet Projesi I dersi kapsamında) projenin tasarım evresini gerçekleştirir.

Öğrenciler tasarım evresinde aşağıdaki konularda seminerlere ve grup çalışmalarına katılarak eğitim alırlar:

 • Karmaşık bilim ve mühendislik problemleri;
 • Sürdürülebilir Kalkınma;
 • Ekonomi, çevre sorunları, üretilebilirlik, etik, sağlık, sosyal ve politik sorunlar;
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim yönetimi;
 • Fikri mülkiyet hakları;
 • Yenilikçilik ve girişimcilik;
 • İş sağlığı ve güvenliği.

Öğrenciler sonraki üç aylık dönemde projeyi uygularlar.

Öğrenciler projenin ilerleyişine yönelik raporlar hazırlar. Aşağıdaki raporlar Kurum Danışmanı ile paylaşılır.

 • Proje Önerisi
 • Sonuç Raporu.

Projenin sonunda, öğrenciler, kurum danışmanı ilgili öğretim üyesine sunum yapar.

Kurumun uygun bulması halinde, proje posteri ve özeti tanıtım faaliyetlerinde kullanılır.