Skip to main content

Projects

Alan İçi Şekil Kazanım Özelliğine Sahip 4b Akıllı Elektro-Aktif Ve Yük Taşıyan Kompozit YapılarBahattin Koç(Danışman)Ulusal15.11.202115.5.2024
Hidroelastisite Problemlerinin Katı-Sıvı Etkileşimi Çözümleri Için Paralelleştirilmiş Hibrit Sph-Pd Parçacık Yönteminin Geliştirilmesi ve Deneysel Doğrulaması Adnan Kefal(Araştırmacı), Mehmet Yıldız(Araştırmacı)Ulusal15.11.202115.11.2024
Anti-Epileptik İlaçlari Taramak İçin Sağlam Bir Kan-Beyin Bariyeri İle Donatılmış Bir Çip Üzerinde İnsan Epilepsisi Modeli GeliştirmekNur Mustafaoğlu Varol(Yürütücü)Ulusal1.11.20211.5.2023
Çoklu Fonksiyonlu, Eklemli, Manyetik Fiber Robotların Çekirdek-Kabuk Yapısında Üretimi Ve TestiÖzge Akbulut(Yürütücü), Melih Türkseven(Araştırmacı), Serkan Ünal(Araştırmacı)Ulusal1.11.20211.11.2023
Entitypedia Ve Entitybert Ile Uçtan Uca Sinirsel Varlık İlişkilendirme SistemiReyyan Yeniterzi(Yürütücü), Esra Erdem(Danışman)Ulusal1.11.20211.5.2024
Genetik Kodlanmış Floresan Biyosensörlerin Tasarımı için Genelleştirilmiş Bir Hesaplamalı Metodolojinin GeliştirilmesiCanan Atılgan(Yürütücü), Ali Rana Atılgan(Araştırmacı), Emrah Eroğlu(Araştırmacı)Ulusal15.10.202115.10.2024
Kompozit Malzeme Üretiminde Enerji Verimliligini Artırmak ve Proses Kolaylıgı Saglamak Amacıyla Polimer-Temelli, Yenilikçi ve Çok-Yönlü Termal Geciktirici Kürleme Sistemlerinin Gelistirilmesi ve Tek-Bilesenli Epoksi Reçine Formülasyonlarında Bekir Dızman(Yürütücü), Serkan Ünal(Araştırmacı), Mehmet Yıldız(Danışman), Yusuf Ziya Menceloğlu(Danışman)Ulusal15.10.202115.6.2024
Magnetar Patlamalarının Yüksek Zaman Çözünürlükle İncelenmeleriErsin Göğüş(Yürütücü)Ulusal15.10.202115.4.2024
Nesnelerin İnterneti Uygulamaları Için Gerilim, Sıcaklık Ve Üretimsel Sapmaları Dikkate Alarak Yüksek Enerji Verimliliği Ve Çıkarım Doğruluğuna Sahip Derin Öğrenme Ağları GeliştirilmesiÖmer Ceylan(Yürütücü), Erdinç Öztürk(Araştırmacı), Öznur Taştan(Araştırmacı)Ulusal15.10.202115.10.2024
Ferroelektrik/Dielektrik Tabakalı Yapılarda Negatif Kapasitans Kararlılığı ve Sınırlarıİbrahim Burç Mısırlıoğlu(Yürütücü), İbrahim Kürşat Şendur(Araştırmacı), Murat Kaya Yapıcı(Danışman)Ulusal1.10.20211.10.2024
EFPF -European Connected Factory Platform Agile ManufacturingÖzge Akbulut(Eş Yürütücü), Lütfi Taner Tunç(Eş Yürütücü)Uluslararası1.9.202131.8.2022
Yenilikçi Taramalı Üç Yongalarının Geliştirilmesi ve Taramalı Üç Tabanlı Erişilebilir Mikro/Nanoüretim Platformalarının KazanılmasıMurat Kaya Yapıcı(Yürütücü)Ulusal15.8.202115.8.2024
Arabidopsis thaliana'da Azot Kullanım Etkinliğini Sağlayan Genlerin Moleküler Genetik Yöntemler ile AraştırılmasıNihal Öztolan Erol(Yürütücü)Ulusal1.8.20211.8.2022
Biotechnological Anti Freezing Coating (BioAFC)Abdolali Khalili Sadaghiani(Yürütücü), Ali Koşar(Araştırmacı)Ulusal1.8.20211.8.2024
CGMP ANALOGLARININ RETİNİTİS PİGMENTOZA İÇİN TEDAVİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİCavit Ağca(Yürütücü)Ulusal1.7.20211.7.2024
Monte Carlo Yöntemleri İle Veri Mahremiyeti UygulamalarıSinan Yıldırım(Yürütücü)Ulusal1.7.202115.1.2023
An in vitro 3D microfluidic human NeuroVascular Unit model for identifying the cell-type-specific responses to diverse inflammatory stimuli in thebrain capillaries — NVU-ChipNur Mustafaoğlu Varol(Yürütücü), Ali Koşar(Danışman)Uluslararası1.6.20211.6.2023
Nitrat: İyotun Topraktan Bitkiye, Bitkiden Hayvan Sütüne Transferindeki Bariyerİsmail Çakmak(Yürütücü)Ulusal1.6.20211.6.2024
Atık Selülozun Upcycling Yöntemi İle Plastiklerde Yanmazlık Ajanı Olarak KullanılmasıMerve Senem Seven(Yürütücü)Ulusal1.5.202130.4.2023
Team Awareness Enhanced with ArtificialIntelligence and Augmented Reality’ — ‘TeamAware’ Selim Balcısoy(Yürütücü)Uluslararası1.5.20211.5.2024
Yaz Saati Uygulamasının Insan Duygu Durumuna Etkilerinin Nedensellik Analizi Ile IncelenmesiOnur Varol(Yürütücü)Ulusal1.5.20211.5.2022
Dihidrofolat Redüktaz Enziminde Trimethoprim Direncine Yol Açan Mutasyona Özgü Tasarlanan Yeni ve Etkin İnhibitörün Etki Mekanizmasının İncelenmesiBurcu Dedeoğlu(Yürütücü), Canan Atılgan(Danışman)Ulusal19.4.202119.4.2022
3B Biyobasım Cihazları İle Uyumlu Nanoparçacık Katkılı Gelma (Jelatin Metrakrilat)-Temelli Biyomürekkeplerin GeliştirilmesiÖzge Akbulut(Yürütücü)Ulusal1.4.20211.8.2022
Beyaz Eşya Sektörü İçin Atık Lastiklerden Üretilen Grafen ile Hibrit Takviyeli Termoplastik Kompound Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Etkin Maliyette ve Hafifletilmiş Prototipleme Çalışması Burcu Saner Okan (Yürütücü)Ulusal1.4.202131.3.2023
Laminasyon/Katman Parametre Interpolasyon Yöntemine Dayalı Spektral Modelleme Yaklasımı Kullanılarak Üretilebilir, Degisken Sertlikte Kompozit Plakaların Tasarımının Çok Amaçlı EniyilenmesiBekir Bediz(Yürütücü)Ulusal1.4.20211.10.2023
Matris Çarpımı İçeren Büyük Ölçekli Eniyileme Problemleri ve UygulamalarıBurak Kocuk(Yürütücü)Ulusal1.4.20211.4.2024
Polinomiyal Dinamik Sistemlerde Bazı Kesişim SorunlarıMohammad Sadek(Yürütücü)Ulusal1.4.20211.4.2024
Savunma Sanayi Mekanik Parçalarına Yönelik Maliyet Hakimiyeti Oluşturma Amacıyla Sistem GeliştirilmesiEmre Özlü(Yürütücü), Kemal Kılıç(Araştırmacı)Ulusal1.4.202131.3.2023
SparCity: An Optimization and Co-design Framework for Sparse Computation’ — ‘SPARCITY’Kamer Kaya(Yürütücü)Uluslararası1.4.202131.3.2024
SparCity: Seyrek Hesaplama İçin Bir Optimizasyon Ve Ortak Tasarım ÇerçevesiKamer Kaya(Yürütücü)Ulusal1.4.20211.4.2024
Yüksek Hızlı Freze İş Millerinin En Iyi Tasarımı için Bütünleşik bir YaklaşımErhan Budak(Yürütücü), Emre Özlü(Araştırmacı)Ulusal1.4.20211.4.2023
Bükülmüş Fonksiyonların Genellemeleri ve Permütasyon PolinomlarıNurdagül Anbar Meidl(Yürütücü)Ulusal15.3.202115.3.2024
Gerilme Değisim Hızına Bağlı Viskoelastik Modellerin Kapalı Bünye Teorisi Bağlamında Matematiksel AnaliziYasemin Şengül Tezel(Yürütücü)Ulusal15.3.202115.3.2024
Kütle Aktaran Nötron Yıldızlarının Dönme Fazları ÜzerineÜnal Ertan(Yürütücü)Ulusal15.3.202115.3.2023
Plasmon İle Gçlendirilmiş Hot Mir Fotodetektör GeliştirilmesiÖmer Ceylan(Yürütücü), Yaşar Gürbüz(Araştırmacı)Ulusal1.3.20211.3.2023
Termoplastik Havacılık Kompozitlerinin Otomatik Fiber Serme Prosesi: Serim Hatalarının Ve Servis Koşullarının Mekanik Performansa EtkisiEmine Feyza Şükür(Yürütücü), Mehmet Yıldız(Danışman), Hatice Sinem Şaş Çaycı(Danışman)Ulusal1.3.20211.3.2022
TEM'de indirgeyici Ortamda Seramik Oksitlerde Dinamik Mekanizmaların Yerinde Çalışmalarının GerçekleştirlmesiCleva Ow-Yang(Yürütücü), Mehmet Ali Gülgün(Araştırmacı)Ulusal15.2.202115.2.2024
2-2-Aspergillus (mantar küfü) sporlarının hava ortamında algılanmasına yönelik sensör sistemlerinin geliştirişmesi (ASPİRA)Emre Erdem(Araştırmacı)Ulusal1.2.20211.2.2025
3-1-Bası yaralarının (deri ülseri) oluşum riskinin oluşum riskinin izlenmesine yönelik bükülebilir sistemlerin geliştirilmesiGözde İnce(Araştırmacı), Murat Kaya Yapıcı (Araştırmacı), Güllü Kızıltaş Şendur(Araştırmacı)Ulusal1.2.20211.2.2025
3-2-Kalp verilerinin izlenmesine yönelik tekstik bazlı giyilebilir sistemlerin geliştirilmesiMurat Kaya Yapıcı(Yürütücü)Ulusal1.2.20211.2.2025
4-1-Karbon nanomalzeme tabanlı nanoteknolojik NH3 sensör prototiplerinin geliştirilmesiSelmiye Alkan Gürsel(Araştırmacı)Ulusal1.2.20211.2.2025
Güneş Enerjisiyle Çalışan Buhar Üretim Sistemleri Için 3d Mimari Içeren Karbon Bazlı Hibrit Yapılar: Su Arıtma Ve Tuzdan Arındırma UygulamalarıAbdolali Khalili Sadaghiani(Yürütücü), Burcu Saner Okan(Araştırmacı), Ali Koşar(Danışman)Ulusal1.2.202130.6.2022
Isınımsal Isı Transferi Uygulamaları Için Genis Bantta Yayınım/Yansıma Yapan Yüzey Topoloji Tasarımıİbrahim Kürşat Şendur(Yürütücü)Ulusal1.2.20211.2.2024
Meme kanserinin tedavisine yönelik çok islevli yamaların gelistirilmesi ve in vitro ortamda etkinliklerinin incelenmesiGözde İnce(Yürütücü)Ulusal1.2.20211.2.2023
Talaşlı İmalat Süreçlerinde Modelleme Ve Veri Analizine Dayanan Yeni Bir Hata Teşhisi Yönteminin GeliştirilmesiErhan Budak(Yürütücü)Ulusal1.2.20211.2.2024
Tümleşik, Ölçeklenebilir, İşlevsel Nanoyapılar ve Sistemler Ali Koşar(Yürütücü)Ulusal1.2.20211.2.2025
5G Haberleşme Sistemleri için Düşük Faz Gürültülü SiGe BiCMOS Frekans SentezleyiciYaşar Gürbüz(Yürütücü), Ömer Ceylan(Araştırmacı)Ulusal15.1.202115.1.2024
Geniş Bantlı Düşük Gürültülü X-Ile-K Bantları Için Sige Bicmos Verici/Alıcı Modülü Çekirdek ÇipiMelik Yazıcı(Yürütücü), Yaşar Gürbüz(Danışman)Ulusal15.1.202115.1.2024
MEHUB-INTEGRATİNG A CONNECTED MİCROMOBİLİTY İNFRASTRUCTURE TO THE EXİSTİNG PUBLİC TRANSPORTBülent Çatay(Yürütücü)Uluslararası4.1.202130.12.2021
Otomotiv süspansiyon salıncak kolunun kompozit malzemeden üretimine yönelik tasarımianaliz ve optimizasyon teknolojilerinin geliştirilmesi ve deneysel doğrulanmasıAdnan Kefal(Yürütücü), Mehmet Yıldız(Araştırmacı)Ulusal1.1.202131.12.2022
DİMAP - DİRECT DİGİTAL MANUFACTURİNG PLATFORMLütfi Taner Tunç(Yürütücü), Mehmet Yıldız (Araştırmacı)Uluslararası14.12.202014.12.2024
Çok Periotlu Araç Rotalama Ve Çizelgeleme Problemleri İçin Maliyet-Etkin Elverişli (Visually Atrractive) Çözümler Bulmaya Yönelik YaklaşımlarAmine Gizem Tiniç(Yürütücü)Ulusal1.12.20201.6.2023
Monge-Ampere Denklemi ve Çoklu Altharmonik Ekstrem FonksiyonlarNihat Gökhan Göğüş(Yürütücü), Turgay Bayraktar(Araştırmacı)Ulusal1.12.20201.12.2022
Biyoçözünür Polimer Tabanlı Mikro-iğne Dizini Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu: İntradermal Glukozaminoglikan (GAG),Kondroitin Sülfat (CS) ve Hyaluronan Aktarımı Teknolojik PlatformuBekir Bediz(Yürütücü)Ulusal15.11.202015.5.2022
Tam Çift Yönlü Wi-Fi Cihazı Ve Yeni Tam Çift Yönlü Radyo TeknolojileriÖzgür Gürbüz(Yürütücü)Ulusal15.11.202015.5.2022
COVID-19 Enfeksiyonunun Bilgisayarlı Tomografi ile Tespiti için Otomatik Görüntü Tanıma SistemiBerrin Yanıkoğlu(Yürütücü)Ulusal1.10.20201.4.2021
Çember Paketleme Problemi'ne Ayrıklaştırma Temelli Çözüm YaklaşımlarıBurak Kocuk(Yürütücü)Ulusal15.9.202015.9.2021
Li-ion BAttery-SupErcapacitor Hybrid Device (LIBASED)Selmiye Alkan Gürsel(Araştırmacı)Ulusal1.9.20201.9.2023
National Competence Centres in the framework of EuroHPC (EUROCC)Kamer Kaya(Yürütücü), Öznur Taştan(Araştırmacı), Ogün Adebali(Araştırmacı), Bekir Bediz(Araştırmacı), Ahmet Demirelli(Araştırmacı), Reyyan Yeniterzi(Araştırmacı), Hüsnü Yenigün(Araştırmacı), Berrin Yanıkoğlu(Araştırmacı), Serhat Yeşilyurt(Araştırmacı), Onur Varol(Araştırmacı), Selim Balcısoy(Araştırmacı), Bülent Çatay(Araştırmacı), Ali Rana Atılgan(Araştırmacı), Canan Atılgan(Araştırmacı)Uluslararası1.9.202031.8.2022
Graphene interfaced wearable biosensor patch for multiplexed monitoring of sweat biomarkersMelik Yazıcı(Danışman)Ulusal1.8.20201.8.2023
Borçelik ve Sabancı Üniversitesi İleri Nesil Yassı Çelik Malzeme Teknolojilerine Yönelik Yenilikçi Malzeme Geliştirilmesi, Modellenmesi ve KarakterizasyonuMustafa Ünel(Danışman)Ulusal15.7.202015.7.2027
Sabancı Üniversitesi -Adel Kalemcilik Tic.ve San.A.Ş.Kırtasiye uygulamalı için ileri kompozit malzemelerin geliştirilmesi Burcu Saner Okan (Yürütücü)Ulusal15.7.202015.7.2028
Sabancı Üniversitesi -KORDSA Teknik Tekstil A.Ş. Esnek Elektronik Aygıt ve İnce Film Uygulamalarında Katmadeğerli Yüksek, Geniş Son Ürün Yelpazesine Hitap Edebilecek Milli Teknolojilerin Kazanılması Alanında Üniversite-Sanayi İşbirliği PMurat Kaya Yapıcı(Yürütücü)Ulusal15.7.202015.7.2028
Sabancı Üniversitesi Çimsa Çimento San.T.A.Ş. Birliğinde Çevresel Etkileri Azaltılmış Çimento Geliştirme Projesi Özge Akbulut(Danışman), Kemal Kılıç(Danışman), Mehmet Ali Gülgün(Yürütücü)Ulusal15.7.202015.7.2027
Sabancı Üniversitesi-Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Akıllı Banyo Ürinlerinden Güvenli Veri Toplama ve Veri Gizliliğine Uygun Olarak İşleme Yücel Saygın(Yürütücü)Ulusal15.7.202015.7.2028
Yakıt pili teknolojileri alanında Doktoralı Personel Yetiştirme ProjesiSelmiye Alkan Gürsel(Danışman)Ulusal15.7.202015.7.2028
Eklemeli İmalat Teknolojileri için sayısal modellerle desteklenmiş yenilikçi topoloji optimizasyon algoritmalarının geliştirilmesi ve deneysel doğrulanması Bahattin Koç(Yürütücü), Eralp Demir(Danışman), Adnan Kefal(Yürütücü)Ulusal1.7.20201.7.2023
Havuz Kaynama ve Mini/mikrokanallarda Akıs Kaynamanın Atmosferaltı Kosullarda Degisen Islanabilirlige Sahip Fonksiyonel pHEMA/pPFDA Kaplamalarla Isı Tranferin ArtırılmasıAli Koşar(Yürütücü)Ulusal1.7.20201.7.2023
Derin Öğrenme Tabanlı Bir Nefret Söylemi Tanıma Sistemi: Türkiye ve Tunus'un Karşılaştırmalı AnaliziBerrin Yanıkoğlu(Yürütücü), Reyyan Yeniterzi(Araştırmacı)Ulusal15.6.202015.6.2023
Futuristic Bio-coatings far Surfaces of Thermal-Fluid SystemsAli Koşar (Yürütücü)Ulusal1.6.20201.6.2022
Manyetik Nanoakışkanların Değiştirilmiş Yüzeyli Kanallarda Akış Kaynamasında Kontrollü Kabarcık DinamiğiAli Koşar (Yürütücü), İbrahim Burç Mısırlıoğlu(Araştırmacı)Ulusal1.6.20201.6.2022
Derin Öğrenme İle Anlamsal Yüz Niteliklerini Sınıflandırma Ve SıralamBerrin Yanıkoğlu(Yürütücü)Ulusal15.5.202015.5.2022
Biyo-Esinli Akıllı Kompozit Fiberlerden Yeni Nesil Tekstil ÜretimiÖzge Akbulut(Yürütücü)Ulusal15.4.202015.4.2022
Atmosferik Plazma Aktivasyon Yönetiminin Sıralı Ve Robotikleştirilmiş Olarak Büyük Ölçekli Termoplastik Kompozit Yapıştırma Sistemlerine Uygulanması Ve OptimizasyonuBurcu Saner Okan(Araştırmacı), Lütfi Taner Tunç(Danışman)Ulusal1.4.20201.4.2023
İleri Dönüşüm Tekniği ile Plastik Atıklarından Grafen/Tlak Hibrit katkısı Geliştirilmesi ve Güçlendirici Olarak Otomotiv Sektöründe Hafif ve Sağlam Prototip İç ve Dış Trim Parça Üretiminde KullanımıBurcu Saner Okan (Yürütücü), Yusuf Ziya Menceloğlu(Araştırmacı), Mehmet Yıldız(Danışman)Ulusal1.4.20201.10.2022
Yüksek Başarımlı, Paralel Algoritmalar ile Permanent HesaplamalarıKamer Kaya(Yürütücü)Ulusal1.4.20201.4.2021
Bal Arılarında Varroa Akarı ve Hastalıklara Direnç Sağlayan Genetik Faktörlerin BelirlenmesiChristopher Mayack(Yürütücü)Ulusal15.3.202015.3.2023
Havacılık/Uzay Uygulamalar İçin Otomatik Fiber Serme Yöntemi İle Tasarım, Üretim, Kalite Kontrol Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Geliştirilen Yöntemlerin DoğrulanmasıLütfi Taner Tunç(Yürütücü), Mustafa Ünel(Araştırmacı), Bekir Bediz(Danışman)Ulusal1.3.20201.3.2023
Kemik doku rejenerasyonunun çoklu ölçekte gerçekleşen sistem modellerine dayalı özgün doku iskelelerinin topoloji optimizasyonu ile entegre tasarımıGüllü Kızıltaş Şendur(Yürütücü), Gözde İnce(Araştırmacı)Ulusal1.3.20201.3.2022
Kanser Erken Tanısına Yönelik Tümleşik Özellikli MikroRNA Biyosensör Çiplerin GeliştirilmesiMurat Kaya Yapıcı(Yürütücü)Ulusal15.2.202015.2.2023
3b Ortogonal Dokuma Polimerik Kompozit Malzemelerde Elyaf ve Reçine Hibritleştirme Etkisinin Sayısal Modellemesi ve Deneysel DoğrulamasıAdnan Kefal(Araştırmacı), Hatice Sinem Şaş Çaycı(Araştırmacı)Ulusal1.2.20201.2.2023
A multiparamtric single cell imaging approach to dissect the relationship among ROS mediated signaling pathways and celluer energy metabolismEmrah Eroğlu (Yürütücü)Ulusal1.2.20201.2.2023
Gelecek Nesil Kablosu Ağlarda İçerik-Duyarlı ve Hareketlilik-Farkında Akıllı Ağ Mimarisi Özgür Erçetin(Yürütücü), Yunus Sarıkaya(Araştırmacı)Ulusal1.2.20201.2.2023
Unraveling genome-wide interactions between genome structure and nucleotide excision repairOgün Adebali(Yürütücü)Ulusal1.2.20201.2.2023
Beyin Hedefli Glutamat Oksaloasetat Transaminaz Nano Parçacıkların İskemik İnmedeki Sinir Koruyucu Etkilerinin AraştırılmasıDevrim Gözüaçık(Yürütücü)Ulusal1.1.20201.1.2023
Defect-induced electrode materials for the design of battery like supercapacitor devices: SUPERBATSEmre Erdem(Yürütücü)Ulusal1.1.20201.7.2022
European Training Network (ETN) on Multimodal Environmental Exploration Systems – Novel Technologies — MENELAOS_NTMüjdat Çetin(Yürütücü)Uluslararası1.1.202012.8.2020
ROKETSAN ve Sabancı Üniversitesi arasında Savunma Sanayi için Kompozit Malzeme Teknolojileri Alanında Sanayiye Yönelik Doktora ProjesiMehmet Yıldız(Yürütücü), Bekir Dızman (Danışman), Eralp Demir(Danışman), Lütfi Taner Tunç(Danışman), Serkan Ünal(Danışman)Ulusal15.12.201915.12.2026
Neuroproctetive gene therapies and regenerative approaches in mammalian retinaCavit Ağca(Yürütücü)Ulusal1.12.20191.12.2022
SLIPS Mimarisi Esasli Hava Kabarcığı/Gaz Ayırma Filtrelerinin Mühendisliği ve ÜretimiFevzi Çakmak Cebeci(Araştırmacı), Ali Koşar(Danışman)Ulusal1.12.20191.12.2021
Bilişsel Hücresel Depolar; Yapay Zeka ve Robot Destekli Yenilikçi Bir Lojistik ParadigmasıEsra Erdem(Yürütücü), Volkan Patoğlu(Araştırmacı)Ulusal15.11.201915.11.2021
Grafen Tabanlı Buhar Odacıgı Sogutma Sistemleri (G-BOSS)Ali Koşar(Yürütücü), İsmet İnönü Kaya(Araştırmacı)Ulusal15.11.201915.11.2022
Çokdönemli Doğrusal Olmayan Ağ Eniyilemesi Problemleri ve UygulamalarıBurak Kocuk(Yürütücü), Güvenç Şahin(Danışman)Ulusal1.11.20191.11.2022
Çoklu Biyobelirteçlerin algılanmasına yönelik moleküler baskılanmış iletken polimer nanotüplerin üretimi ve nanotüp entegre sensör geliştirilmesiGözde İnce(Yürütücü), Ogün Adebali(Danışman)Ulusal1.11.20191.5.2022
PEM yakıt hücrelerinde düşük platin yüklemeli katalizör tabakaların hücre performansına etkileri ve yıpranmasının modelleme yoluyla ve deneysel olarak incelenmesiSerhat Yeşilyurt(Yürütücü), Selmiye Alkan Gürsel(Araştırmacı)Ulusal1.11.20191.11.2022
Rassal Gerçel Cebirsel HiperyüzeylerTurgay Bayraktar(Yürütücü)Ulusal1.11.20191.11.2022
Scoring: Yeni Nesil İletişim Altyapıları İçin Akıllı İşbirliği ve UygulamaÖzgür Erçetin(Yürütücü), Yunus Sarıkaya(Araştırmacı)Ulusal1.11.20191.11.2022
5G mobil telefonlar için örüntü yönü döndürülebilen anten dizisi ve SPDT MEMS anahtarlı örüntü oluşturma ağı entegrasyonu  İbrahim Tekin(Yürütücü), Murat Kaya Yapıcı(Danışman)Ulusal15.10.201915.4.2022
Kripto Algoritması Tasarım EğitimiErkay Savaş(Yürütücü), Erdinç Öztürk(Araştırmacı)Ulusal11.10.201930.11.2019
Kullanım ömrünü tamamlamış ürün ve hammaddelerin çimento/beton uygulamaları için rejenerasyonuMehmet Ali Gülgün(Yürütücü), Cleva Ow-Yang(Araştırmacı)Ulusal1.10.20191.10.2022
Kafes-Temelli İleri Kriptografik Yapıtaşlarının Gerçeklenmesi Ve Mahremiyet-Korumalı Uygulamalarda KullanılmasıErkay Savaş(Yürütücü), Erdinç Öztürk(Araştırmacı)Ulusal15.8.201915.2.2022
Polioksazolin-amin bazlı termal geciktirici katalizör sistemlerin hazırlanması ve tek bileşenli epoksi reçineler ile kullanılması, bu sistemlerin reçinelerin kürlenme özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması ve tek bileşenli epoksi rBekir Dızman(Yürütücü), Serkan Ünal(Araştırmacı), Yusuf Ziya Menceloğlu(Danışman), Mehmet Yıldız(Danışman)Ulusal15.6.201915.6.2022
Hidrojel-Destekli 3B Biyobasım Yöntemi ile Kişiye Özgü Damar Greftlerin GeliştirilmesiBahattin Koç(Yürütücü)Ulusal15.4.201915.10.2021
Liİyon Piller için Nano Yapılı Lityum Nikel Kobalt Alüminyum Oksit İçeren Yeni Nesil Yüksek Kapasiteli Katotların Elektro-Eğirme Yöntemiyle GeliştiriştirilmesiSelmiye Alkan Gürsel(Yürütücü)Ulusal1.4.20191.4.2022
Mikro Ölçekte Bifilik Yüzeyler Kullanarak Kaynama Isı Transferi Artırılması ve Elektronik Soğutma Uygulamaları Ali Koşar(Yürütücü)Ulusal1.4.201931.3.2021
Kısıtlı Belirsizlik-Uyalamalı Rassal Programlama Problemleri Esra Koca Paç(Yürütücü), Nilay Noyan(Danışman)Ulusal15.3.201915.3.2022
Möbius Değişmez ve Dirichlet Analitik Fonksiyon Uzayları, Bileşke Operatörler Ve Carleson ÖlçüleriNihat Gökhan Göğüş(Yürütücü), Turgay Bayraktar(Araştırmacı)Ulusal15.3.201915.3.2022
 MM-Dalga Radar ve Geniş Bantlı İletişim Uygulamaları İçin 2-GSPS 8-BİT  Asenkron Ayrık Zamanlı Ardışık Yaklaşımlı Örneksel Sayısal Çevirici (ADC) Yaşar Gürbüz(Yürütücü), Ömer Ceylan(Danışman)Ulusal1.3.20191.3.2022
Higgs Kütlesinin Yeni Fizik Üzerindeki SınırlamalarıDurmuş Ali Demir(Yürütücü)Ulusal1.3.20191.3.2021
AXOLOTLBIO ve Sabancı Üniversitesi Biyobasımda Kullanılacak Yüksek Performanslı, Seramik Temelli Mürekkeplerin Hazırlanması ve Uygulamaları Alanında Doktoralı Personel Yetiştirilecek ÜSİ ProjesiÖzge Akbulut(Yürütücü)Ulusal15.2.201915.2.2026
BIMSA ile Sabancı Üniversitesi Arasında İleri Veri Analitiği, Tahminsel Kalite SisemiKurulması ve Talep Tahmini Sistemlerinin Kurulması Kosunda Doktoralı Personel Yetiştirilmesi ProjesiSelim Balcısoy(Yürütücü), Yücel Saygın(Eş Yürütücü), Öznur Taştan(Eş Yürütücü)Ulusal15.2.201915.2.2026
FARPLAS_Sabancı Üniversitesi İşbirliğinde Otomotiv Teknolojileri Yerel Yenilikçi Eğitim Ağı ProjesiBurcu Saner Okan(Yürütücü), Hatice Sinem Şaş Çaycı(Danışman), Mehmet Yıldız (Danışman)Ulusal15.2.201915.2.2026
HUAWEI ile Sabancı Üniüversitesi Arasında Yapay Zeka Alanında Yetkin Personelin Yetiştirilmesi ProjesiYücel Saygın(Yürütücü)Ulusal15.2.201915.2.2026
Sabancı Üniversites-TEİ Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik Yenilikçi Eklemeli İmalat Yöntemleri ve Bu Yöntemler İçin Tasarım, Analiz ve Test Yöntemlerinin GeliştirilmesiBahattin Koç(Yürütücü), Eralp Demir(Danışman), Mehmet Yıldız(Danışman)Ulusal15.2.201915.2.2027
Sabancı Üniversitesi - Arçelik A.Ş. İşbirliğinde Malzeme Bilimi ve Mühandisliği Polimer Kompozitler Alanında Doktoralı Personel Yetiştirme Projesi Burcu Saner Okan(Yürütücü), Serkan Ünal(Danışman), Yusuf Ziya Menceloğlu(Danışman)Ulusal15.2.201915.2.2027
Sabancı Üniversitesi - Hayat Kimya San.A.Ş. 2244 Sanayi Doktora Programı Serkan Ünal(Yürütücü), Bekir Dızman(Danışman)Ulusal15.2.201915.2.2026
Sabancı Üniversitesi - Kastamonu Entegre arasında Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Ağaç Bazlı Kompozit ve Destekleyici Kimyasalları Alanında İstihdam Edilmek Üzere Doktoralı Bursiyer YetiştirilmesiSerkan Ünal(Yürütücü), Bekir Dızman(Danışman), Yusuf Ziya Menceloğlu(Danışman)Ulusal15.2.201915.2.2026
Sabancı Üniversitesi -KORDSA Teknik Tekstil A.Ş. Kompozit Malzeme Teknolojileri Değer Zinciri İçerisinde Yenilikçi Ara Ürün Formülasyonların Geliştirilmesi, Ara Ürün Üretim Süreçleri Ve Nihai ÜrünBekir Dızman(Yürütücü), Hatice Sinem Şaş Çaycı(Danışman), Mehmet Yıldız(Danışman), Yusuf Ziya Menceloğlu(Danışman), Serkan Ünal(Danışman)Ulusal15.2.201915.2.2026
Sabancı Üniversitesi -Şişecam Yeni Nesil Cam Elyaf Ürün ve Proseslerin GeliştirilmesiYusuf Ziya Menceloğlu(Yürütücü), Serkan Ünal(Danışman), Fevzi Çakmak Cebeci(Danışman)Ulusal15.2.201915.2.2026
Sabancı Üniversitesi- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yapay Zeka Alanında Doktoralı Personel Yetiştirme Projesi Mustafa Ünel(Yürütücü)Ulusal15.2.201915.2.2026
Sabancı Üniversitesi- Hayriya Bilişim ve Sağlık Teknolojileri A.Ş Sağlık Teknolojilerinde Yapay Zeka Uygulamaları ile Uzman Sistemler GeliştirilmesiMehmet Keskinöz(Yürütücü)Ulusal15.2.201915.2.2026
Sabancı Üniversitesi- TEMSA Elektrikli Araçlara Yönelik Araç Hafifletme ve Menzil Genişletme Alanında Doktoralı Personel Yetiştirme Projesi Eralp Demir (Araştırmacı), Tuğçe Yüksel Bediz(Araştırmacı)Ulusal15.2.201915.2.2026
Sabancı Üniversitesi- Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş Toz Metalürjisi ve Kompozitler Alanında Doktoralı Personel Yetiştirme ProjesiBahattin Koç(Yürütücü), Mehmet Yıldız(Danışman), Eralp Demir(Danışman), Hatice Sinem Şaş Çaycı(Danışman)Ulusal15.2.201915.2.2026
Sabancı Üniversitesi-Netaş , Otonom İnsansız Sistemler İçin Yapay Öğrenme Destekli Merkezi Yönetim Birimi GeliştirilmesiMehmet Keskinöz(Yürütücü), Mustafa Ünel(Danışman)Ulusal15.2.201915.2.2026
Sunum - İlko İlaç Antikor Bazlı Biyoteknolojik İlaç Uzmanlarının Yetiştirilmesi ProjesiBatu Erman(Danışman)Ulusal15.2.201915.2.2026
Sunum-Brisa 2244 "Karışımlarda Yol Tutuş Yuvarlanma Direnci Parametrelerinin Dengelenerek Yüksek Performanslı Lastiklerin Üretilmesi" Doktora Yetiştirme ProjesiFevzi Çakmak Cebeci(Danışman), Serkan Ünal(Danışman)Ulusal15.2.201915.2.2026
Development of a Microfluidic Microbial Ecology Device and Mathematical Model to Study Antibiotic Response of Individuaş Cells - MMEDMeltem Elitaş(Yürütücü), Ali Koşar(Danışman)Uluslararası19.1.201914.1.2022
Anyon Değişim Membranlı (AEM) Yakıt Pilleri için Radyasyon Başlatmalı Aşılama ile Sentez ve Elektrodokuma Yöntemleriyle Özgün Membran Yapılarının GeliştirilmesiSelmiye Alkan Gürsel(Danışman)Ulusal9.1.20191.3.2022
Küresel Konumlama Sistemi (GPS) Ve Ism Bandı İşaretleri Kullanılarak Kapalı Alanlarda Konumlandırma Sisteminin Geliştirilmesiİbrahim Tekin(Yürütücü), Hüsnü Yenigün(Araştırmacı)Ulusal15.12.201815.3.2021
Hidrodinamik Kavitasyona Dayanan Medikal Uygulamalar Için Kullanılacak Ulusal Endoskopik Cihaz Prototipinin Ürüne DönüstürülmesiDevrim Gözüaçık(Danışman), Ali Koşar(Danışman)Ulusal1.12.20181.12.2021
Özgün Grafen Köpük Elektrot Destekli Soy Metal Olmayan (Fe,Ni) Bor Katkılı Sülfür Kalkojen Katalizörlerin Hidrojen Çıkış Reaksiyonu İçin Geliştirilmesi Selmiye Alkan Gürsel(Danışman)Ulusal1.12.20181.12.2021
Poliomino Ideallerinin Cebirsel Ve Homolojik ÖzellikleriAyesha Ashloob Qureshi(Yürütücü)Ulusal1.12.20181.6.2022
Tensör Çarpının Uzaylarının Teorisi Ve Galois Geometrisine UygulamalarıMichel Lavrauw(Yürütücü)Ulusal1.12.20181.12.2021
5g Faz Dizileri İçin 28 Ghz'de Çalışan Uyarlanabilir Öz-Girişim Kaldırma Tabanlı Tam Dubleks Rf Alıcı/Verici DevresiMelik Yazıcı(Yürütücü), Yaşar Gürbüz(Danışman)Ulusal15.11.201815.11.2020
Elektrikli Araç Rotalama Problemi için Yeni Modeller ve Etkin Çözüm YöntemleriBülent Çatay(Yürütücü)Ulusal15.11.201815.11.2020
Kanade-Russell Sanılarının İspatlanmasıKağan Kurşungöz(Yürütücü)Ulusal15.11.201815.5.2020
Kompozit Yapıların Üç Boyutlu Gerilme, Burkulma Ve Dinamik Davranışının Yüksek Doğruluklu Ve Hesaplamalı Olarak Verimli Tahmini Için Yeni Bir Spektral Modelleme Yaklaşımının Geliştirilmesi Ve Kompozit Yapı Tasarımı EniyilemesiBekir Bediz(Yürütücü), Kamer Kaya(Araştırmacı), Melih Papila(Danışman)Ulusal15.11.201815.9.2021
Stokastik Kahler Geometrisi Ve Rassal Holomorf KesitlerTurgay Bayraktar(Yürütücü)Ulusal15.11.201815.11.2021
Alzheimer Hastalığı Biyomarkörlerin Manyetik Kuantum Dot Kullanılarak, Yaşlı İnsanlarda Hafif Kognitif Bozukluk ve Demans Erken Teşhisi İçin, Bakım Açısından Çoklanmış AlgılanmasıVolkan Özgüz(Danışman)Ulusal1.11.20181.11.2021
Bal Arısı İşhaının Glikoz İnsülin Sinyal Yolağından Bağımsız RegülasyonuChristopher Mayack(Yürütücü)Ulusal1.11.20181.11.2021
Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Soya Katkılı Yemlerde Tanısı İçin Biyosensör GeliştirilmesiMeltem Elitaş(Yürütücü)Ulusal1.11.20181.5.2020
Isı Değiştirgeçleri İçin Biyokaplamalar Geliştirilmesi Fizibilite ÇalışmasıAli Koşar(Yürütücü)Ulusal1.11.201831.1.2019
Karbon Prepreg Laminaları İçin Otoklav-Dışı Proseslerin Bütünleşik Modellenmesi Ve Optimizasyonu: Basınç, Sıcaklık Ve Sıkıştırmanın Zamanla İlişkisi Mehmet Yıldız(Danışman)Ulusal1.11.20181.11.2021
Kendi Kendini Onarabilen Su Bazlı Poliüretan Emülsiyonlarının Geliştirilmesi ve Anti Korozyon Boya Formülasyonlarında KullanımıYusuf Ziya Menceloğlu(Araştırmacı)Ulusal1.11.201831.1.2021
Kristal Plastisite Sonlu Eleman Metodu Kullanılarak Plastik Deformasyon Sonrası Oluşan Kalıntı Gerilimlerin Hesaplanması İçin Nümerik Yöntem Geliştirilmesi Ve Otomotiv UygulamasıEralp Demir(Yürütücü)Ulusal1.11.20181.5.2021
Performans Garantili ve Büyük Veriye Ölçeklenebilir Çevrimiçi Makine Öğrenimi Anomali Tespit Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Bilgisayarlı Görü Geniş Alan Gözetlemesine UygulanmasıHüseyin Özkan(Yürütücü)Ulusal15.10.201815.4.2022
Tümleşik Kombinezon Etkileşim Sınama Yöntemi (T-Kes)Cemal Yılmaz(Yürütücü)Ulusal15.10.201815.4.2021
Yaklaşık Hesaplama İle Düşük Enerjili Yüksek Performanslı Video Sıkıştırma Donanım Tasarımları İlker Hamzaoğlu(Yürütücü)Ulusal15.10.201815.4.2021
ISOPREPSerkan Ünal(Yürütücü), Yusuf Ziya Menceloğlu(Araştırmacı), Bekir Dızman(Araştırmacı)Uluslararası1.10.201831.3.2022
Protein-protein bağlantısını kontrol eden nanobodilerin kesfiBatu Erman(Yürütücü), Canan Atılgan(Araştırmacı)Ulusal15.9.201815.9.2021
Yüksek Başarımlı Olasılıksal Veritabanı Yönetim SistemleriSinan Yıldırım(Yürütücü), Erdinç Öztürk(Araştırmacı), Kamer Kaya(Araştırmacı)Ulusal15.9.201815.12.2020
Farklı İstifleme Dizilerine Ve Karbon Elyaf Tiplerine Sahip Fiber Takviyeli Polimerlerin Yük Altındaki Mikro-Hasar Oluşumunun/Birikiminin Hibrit Yöntemler Kullanarak İzlenmesiEralp Demir(Araştırmacı), Mehmet Yıldız(Yürütücü)Ulusal1.9.20181.9.2021
Peridinamik Ile iFEM Metodolojisinin Birleştirilerek Kompozit ve Sandviç Yapıların Yapısal Sağlık Durumunun İzlenmesi: Teorik Modelleme, Sayısal Analiz ve Deneysel DoğrulamaAdnan Kefal(Yürütücü), Mehmet Yıldız(Araştırmacı)Ulusal15.6.201815.6.2021
Beyin tümörü mikroçevresinde makrofajların rolünün mikroakıskan dinamik hücre kültürü ve görüntü isleme algoritmaları ile incelenmesiMeltem Elitaş(Yürütücü), Kemal Kılıç(Danışman)Ulusal1.6.20181.12.2020
Ev Otomasyon Sistemleri İçin Yönetilebilir Güvenli Ağ GeçidiAlbert Levi(Yürütücü)Ulusal1.6.20181.8.2021
Fonksiyonel Çizge Çekirdekleri ile Kanser Hasta Altgruplarının KeşfiÖznur Taştan(Yürütücü)Ulusal1.6.20181.12.2021
Heterejon Global DNA Onarımına Etki Eden Epigenetik Etkileşimlerin Biyoenformatik Yöntemlerle Genom Çaplı Belirlenmesi Ogün Adebali(Yürütücü), Batu Erman(Koordinatör)Ulusal1.6.20182.1.2020
Otofaji ile DNA Hasar Yanıtları Arasındaki Bağlantı ve Karşılıklı Etkileşimin AraştırılmasıDevrim Gözüaçık(Yürütücü)Ulusal1.6.20181.6.2020
5 Eksenli Aşındırıcı Su Jeti Kesme İçin Süreç Modelleme Ve Süreç Tasarım Yöntemlerinin GeliştirilmesiLütfi Taner Tunç(Yürütücü)Ulusal15.5.201815.8.2020
Farklı Geometrik ve Yüzey Özelliklerine Sahip Kavitasyon Akışının Karakterizasonunda Kullanılan Mikro/Nanoakışkan Cihaz (CAVINATOR)Ali Koşar(Danışman)Ulusal15.5.201815.5.2020
Robotik Talaşlı İmalat Süreçleri İçin Takımyolu Boyunca Pozisyon Takip Ve Titreşim Sönümleyici Sistemlerin GeliştirilmesiLütfi Taner Tunç(Yürütücü), Mustafa Ünel(Danışman)Ulusal15.5.201815.11.2021
Düşük Nem Ve Düşük Pt Yüklemelerinde Çalışan Özgün Pem Yakıt Pili Membran Ve Elektrotlarının Elektrodokuma Yöntemiyle Üretilmesi Ve GeliştirilmesiSelmiye Alkan Gürsel(Araştırmacı)Ulusal1.5.20181.11.2020
Kritik Boyuttaki Kemik Doku Defektlerini Rejenerasyonu Için Kişiselleştirilmiş, Hibrid Ve Gradyan Yapıların Özgün Tasarımı Ve Üç Boyutlu Biyoyazıcı Ile ÜretimiBahattin Koç(Yürütücü)Ulusal1.5.20181.11.2020
Nötron Yıldızı İç Yapı Dinamiğinin Gözlemsel Olaylara EtkisiMehmet Ali Alpar(Yürütücü)Ulusal1.5.20181.5.2021
Özel Geometrili Freze Takımlarının Tasarımının Eniyilenmesi Ve Değişik Alanlarda UygulanmasıErhan Budak(Yürütücü), Lütfi Taner Tunç(Araştırmacı)Ulusal1.5.20181.5.2020
Savunma Sanayi İçin Dış İskelet Sistemi GeliştirilmesiVolkan Patoğlu(Yürütücü)Ulusal1.5.20181.9.2021
Supramoleküler Simetri Gösteren Nanoskopik Yapıların SınıflandırılmasıCanan Atılgan(Yürütücü), Ali Rana Atılgan(Araştırmacı)Ulusal1.5.20181.5.2021
Mikro Yüzücü Robotların Üzerinde Ultrason Ses Dalgalarının Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi ve ModellenmesiSerhat Yeşilyurt(Yürütücü)Ulusal15.4.201815.7.2021
Mikroelektronik süreç akışına uygun Grafen tabanlı Polimerik Piezorezistif MEMS Algılayıcıların GeliştirilmesiMurat Kaya Yapıcı(Yürütücü)Ulusal15.4.201815.10.2021
Human Brain Project Specific Grant Agreement 2 — HBP SGA2Volkan Özgüz(Yürütücü)Uluslararası1.4.201831.3.2020
DiCoMI - Directional Composites through Manufacturing InnovationMehmet Yıldız(Yürütücü), Lütfi Taner Tunç(Araştırmacı), Mustafa Ünel(Araştırmacı), Bahattin Koç(Araştırmacı)Uluslararası1.3.20181.3.2022
Hiperçizge Parçalama Problemi İçin Yüksek Başarımlı Hesaplama AlgoritmalarıKamer Kaya(Yürütücü)Ulusal1.3.20181.12.2020
Raslantısal Polinomların Sıfır Kümeleri ve Evrensellik PrensipleriTurgay Bayraktar(Yürütücü), Nihat Gökhan Göğüş(Koordinatör)Ulusal1.2.20181.2.2020
Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları İçin Kadmiyum Çinko Tellür (Cdznte) Algılayıcı Sistemlerinin GeliştirilmesiEmrah Kalemci(Yürütücü)Ulusal1.2.20181.8.2021
Yüzen Cisimlerin Şiddetli Dalgalar Etkisindeki Hareketlerinin Parçacık Metotları İle İncelenmesiMehmet Yıldız(Yürütücü)Ulusal1.2.20181.2.2021
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Uyku Hali (Dormancy) Modelleri Oluşturulması Ve Etiyopaogenezinin Omik Yötemlerle AraştırılmasıDevrim Gözüaçık(Yürütücü)Ulusal15.12.201715.12.2020
Buharlaşmış Damla Desen Analizleri ile Mesane KanserininErken Tanısı ve TakibiDevrim Gözüaçık(Yürütücü)Ulusal1.12.20171.6.2020
Tornalamada Dik ve Egik Kesme Sartlarında Tüm Deformasyon Bölgelerini ve Takım Asınmasını Içeren Yeni Bir Sıcaklık Modelinin Analitik Olarak GelistirilmesiEmre Özlü(Yürütücü)Ulusal1.11.20171.2.2021
Servis Aglarında Yedek Parça Dagıtım Sistem TasarımıGüvenç Şahin(Araştırmacı)Ulusal15.10.201715.10.2019
Yeniden Düzenlenen Elektrik Piyasalarında Gizli Anlaşmaların EngellenmesiGüvenç Şahin(Yürütücü)Ulusal15.10.201715.4.2020
Girdap manyetizmasına sahip nano yapıların manyetik yönlenmelerinin ve elektrik dirençlerinin kontrolüİbrahim Burç Mısırlıoğlu(Yürütücü), İbrahim Kürşat Şendur(Danışman)Ulusal1.10.20171.4.2021
Nükleer Tıp Tesislerinde Yapısal Ve Kişisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Bor Karbür Takviyeli Hafif Ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi Ve KarakterizasyonuYusuf Ziya Menceloğlu(Araştırmacı)Ulusal1.10.20171.1.2021
Tek Nötron Yıldızı Sistemlerini Üreten Evrim SüreçleriÜnal Ertan(Yürütücü)Ulusal1.10.20171.10.2020
Kaynama Isı Transferini İyileştirmesi için Manyetik Nanoakışkanlarda Kontrollü Habbecik Dinamiği Üzerine Türkiye-Güney Kore Uluslararası İşbirliğiAli Koşar(Yürütücü), İbrahim Burç Mısırlıoğlu(Danışman)Ulusal1.9.20171.11.2019
Yapıların Yüksek Doğruluklu Modal Analizi İçin Otomatik Darbe Tahrik Sistemi GeliştirilmesiBekir Bediz(Yürütücü)Ulusal1.9.20171.9.2019
Minimum Ve Maksimum Sıçramaların Nötron Yıldızı İç Yapı Dinamiği İle İncelenmesiMehmet Ali Alpar(Yürütücü)Ulusal1.8.20171.2.2018
Katlanmış Proteinlerin Serbest Enerji Yüzeylerinin "Hesaplamalı Kuvvet Mikroskopisi" ile HaritalandrılmasıCanan Atılgan(Yürütücü)Ulusal1.7.20171.8.2020
Uydularda Kullanılabilecek Özgün Yüksek Enerji Algılayıcı Sistemlerinin Milli İmkanlarla GeliştirilmesiEmrah Kalemci(Yürütücü)Ulusal1.7.20171.10.2020
Advanced materials and processes to improve performance and cost-efficiency of Shallow Geothermal systems and Underground Thermal Storage — GEOCOND’Yusuf Ziya Menceloğlu(Araştırmacı)Uluslararası1.5.201728.2.2021
EU Projesi: Solutions for improving Agroecosystem and Crop Efficiency for water and nutrient use — SolACEİsmail Çakmak(Yürütücü)Uluslararası1.5.20171.5.2022
Automated Repair Patch Production for Composites - ARP2Mehmet Yıldız(Yürütücü), Yusuf Ziya Menceloğlu(Araştırmacı)Ulusal1.4.20171.4.2020
Sürekli Dikkatin Çıkarsanması ve Kullanılmasına Dayalı Uyarlanabilir Beyin Bilgisayar ArayüzleriMüjdat Çetin(Yürütücü)Ulusal1.4.20171.9.2020
Sinirli Şekil Değiştirmeli Yeni Bir Viskoelastik Modelin Matematiksel Analizi Yasemin Şengül Tezel(Yürütücü)Ulusal15.3.201715.9.2018
Yüksek Manyetik Alanlı Pulsarların Kalıntı Dislerle EvrimiÜnal Ertan(Yürütücü)Ulusal15.3.201715.11.2017
Dielektrik Özelliklerin Kontrolü Amacıyla Bileşim Gradyanlı ve Çok Katmanlı Ferroelektrik Polimer İnce Filmleri Tasarımı ve ÜretimiGözde İnce(Yürütücü)Ulusal1.3.20171.9.2019
Nanoboyuttaki Li Katkılı Zn1-Xcoxo Parçaçıkların Düşük Sıcaklık Katı Oksit Yakıt Pillerine UygunluğuShalima Shawuti(Yürütücü)Ulusal1.3.20171.3.2019
Hasarsız ve Ultrahızlı Okunabilir Çoklu Katmanlı Ferroelektrik Hafıza Geliştirilmesiİbrahim Burç Mısırlıoğlu(Yürütücü), Mehmet Yıldız(Danışman), İbrahim Kürşat Şendur(Danışman)Ulusal15.2.201715.2.2020
Tek Antenli Tam Çift Yönlü Radyo Tasarımı ve GerçeklenmesiÖzgür Gürbüz(Yürütücü), İbrahim Tekin(Araştırmacı)Ulusal15.1.201715.1.2019
Elektirikli Araçlarda Batarya Sıcaklık Yönetimi Tekniklerinin Batarya Ömrüne Etkileri Açısından Karşılaştırılması ve Sürüş Koşulları ve Çevresel Faktörlerin Bu Karşılaştırma Üzerindeki Etkilerinin DeğerlendirilmesiTuğçe Yüksel Bediz(Yürütücü), Fevzi Çakmak Cebeci(Koordinatör)Ulusal1.1.20171.1.2019
Katı Mekaniği ve Görüntüleme Alanında I-Laplacian Cinsinden Süreksizliklere İzin Veren Dinamik ModellerYasemin Şengül Tezel(Yürütücü)Ulusal1.1.20171.1.2020
Tümleştirilmiş ileri Nano-Makro İmalat Teknolojileri Araştırma ve Fonksiyonel /Pilot Üretim Merkezi (TÜMMER) ProjesiMehmet Yıldız(Yürütücü)Ulusal12.12.201612.12.2020
BITTMASKemal Kılıç(Araştırmacı)Uluslararası1.9.201631.8.2019
Karmaşık Dinamik Yapıların Spektral-Tchebychev Tekniği ile Modellenmesi ve Yapısal Özelliklerinin HesaplanmasıErhan Budak(Koordinatör), Bekir Bediz(Yürütücü)Ulusal1.9.20161.9.2018
Nanoparçacık ve Nanopul Formunda Yüksek Enerjili Kalıcı Mıknatıs Üretimiİbrahim Burç Mısırlıoğlu(Koordinatör)Ulusal1.8.20161.8.2018
Sabancı Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlanması (Kompozit Malzemeler)Melih Papila(Yürütücü), Yusuf Ziya Menceloğlu(Araştırmacı), Mehmet Yıldız(Araştırmacı)Ulusal1.7.20161.4.2017
Sabancı Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlanması (Nanoteknoloji Araştırmaları)Volkan Özgüz(Yürütücü), Fevzi Çakmak Cebeci(Araştırmacı)Ulusal1.7.20161.4.2017
TÜBİTAK - 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı Müjdat Çetin(Danışman), Levent Öztürk(Danışman), Yusuf Ziya Menceloğlu(Danışman)Ulusal23.6.201622.6.2017
Magnetarların Uzun Evre X-Işını Emisyon Özelliklerinin İncelenmesiErsin Göğüş(Yürütücü)Ulusal1.5.20161.5.2018
Floroforlar ile Zenginleştirilmiş Karbon Nanotüplerden Oluşan Fototermal Ajanların Geliştirilmesi; Bakterilerin Öldürülmesinde ve Biyofilm Eradikasyonunda Kullanımıİbrahim Kürşat Şendur(Araştırmacı)Ulusal15.4.201615.7.2018
Biyoteknolojik/Biyolojik/Sentetik Yeni Aday İlaç Moleküllerinin Geliştirilmesi, Patentlenmesi ve Preklinik ÇalışmalarıBatu Erman(Yürütücü)Ulusal1.4.20161.10.2019
Graphene-based disruptive technologies - GrapheneCore1Selmiye Alkan Gürsel(Yürütücü)Uluslararası1.4.201631.3.2018
Human Brain Project Specific Grant Agreement 1 — HBP SGA1Yaşar Gürbüz(Eş Yürütücü), Volkan Özgüz(Yürütücü)Uluslararası1.4.201631.3.2018
Karadelik Çift Yıldız Sistemlerinin Işıma Özelliklerine Ve Geometrisine Çok Yönlü BakışEmrah Kalemci(Yürütücü), Ünal Ertan (Danışman)Ulusal1.4.20161.4.2018
Innovative multi-purpose radiation/particle detection systems designs and realization: Experiences from CERN and space based experimentsEmrah Kalemci(Danışman)Ulusal1.3.201628.2.2018
Yüksek Isıl Dirençli ve Zor Alevlenici Nanoparçacık Sistemleri İçeren Yeni Nesil Polimerik Nanokompozit Yalıtım Malzemelerinin Geliştirilmesiİbrahim Kürşat Şendur(Yürütücü), İbrahim Burç Mısırlıoğlu(Araştırmacı), Yusuf Ziya Menceloğlu(Danışman)Ulusal1.3.20161.9.2019
Yüksek Perfomans 360*240 ve Maliyet Etkin 80*60 Mono-Kristal SiGe Çoklu Kuantum Kuyu Bolometre Kızılötesi Görüntüleme Modüllerinin GeliştirilmesiYaşar Gürbüz(Yürütücü)Ulusal15.2.201615.8.2019
Ship2Rail: Deniz-Demir Yolu Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Organizasyonları için Ortak Gelir Yönetimi Tabanlı Entegre Servis Platformu ProjesiBülent Çatay(Koordinatör)Ulusal1.2.20161.8.2017
TACTILENetÖzgür Erçetin(Yürütücü)Uluslararası1.2.201631.1.2019
Kararlı ve Yüksek Performanslı Buzfobik Yüzeylerin Lbl Tekniği ile GeliştirilmesiFevzi Çakmak Cebeci(Yürütücü)Ulusal1.1.20161.1.2018
Doğrusal Bütünleyici Dual Kodlar ve Kriptografik UygulamalarıCem Güneri (Yürütücü)Ulusal1.12.20151.12.2019
Gerçek Zamanlı Uygulamalar İçin Donanım Üzerinde Homomorfik ŞifrelemeErkay Savaş(Koordinatör)Ulusal1.12.20151.8.2017
Nanoteknoloji, Malzeme ve Üretim Teknolojileri Proje PazarıVolkan Özgüz(Yürütücü)Ulusal22.10.201522.10.2015
Bor Nitrür Nanotüplerinin Morfolojik Optimizasyonu ve Epoksi Nanokompozitlerinin Yapısal Kompozitlerde Yüksek Performanslı Ve Hızlı Kürlenebilen Reçineler Olarak KullanımıYuda Yürüm(Yürütücü), Melih Papila (Araştırmacı)Ulusal15.10.201515.10.2017
Düşük Kütleli X-Işını Çiftlerindeki Nötron Yıldızlarının Atma Periyotlarının AraştırılmasıErsin Göğüş(Yürütücü)Ulusal15.10.201515.10.2018
Manyetik Nanoparçacık Katkılı Grafen Köpükler Üzerinde Nükleer Sıvı Atıkların Davranışlarının İncelenmesi İsmet İnönü Kaya(Danışman)Ulusal15.10.201515.1.2018
Çok Kriterli Karar Verme Problemleri İçin Gürbüz Riskten Kaçınan Rassal Programlama Modelleri Nilay Noyan(Yürütücü)Ulusal1.10.20151.10.2017
Mikrokanallarda Yüksek Kütle Akılarında Kaynama Isı Transferi Ve Mikrokanal Yüzeylerinin Phema (Polyhydroxyethylmethacrylate) Kaplamalarla Değiştirilerek Kaynama Isı Transferi Performansının Detaylı Araştırılması Ve Akış Kaynamanın GörAli Koşar(Yürütücü)Ulusal1.10.20151.10.2017
Nadir Toprak Elementleri İçermeyen İnce Film, Nanoparçacık ve Mikroparçacık Formunda Kalıcı Mıknatıs Üretimiİbrahim Burç Mısırlıoğlu(Danışman)Ulusal1.10.20151.10.2017
RF-MEMS Anahtar ve Ayarlanabilir Kapasitörlerin Entegre Edildiği SiGe - BICMOS Teknolojisiyle, Monolitik Olarak 140 GHz  Radyometre ve 240 GHz Spektrometre Ön Devrelerinin GerçeklenmesiVolkan Özgüz(Eş Yürütücü), Yaşar Gürbüz(Yürütücü)Ulusal1.10.20151.1.2019
Yüksek Katalitik Aktiviteye Sahip Özgün Grafen Destekli Seryum Esaslı Karışık Oksit Nano Yapıların Sentezi Ve Üç Boyutlu Köpük Elektrotlarının Li-Hava Pilleri İçin GeliştirilmesiSelmiye Alkan Gürsel(Yürütücü)Ulusal1.10.20151.10.2018
Düşük Güç Kullanımlı Yüksek Performans Hevc Video Sıkıştırma Donanım Tasarımlarıİlker Hamzaoğlu(Yürütücü)Ulusal15.9.201515.9.2017
Yürüme Rehabilitasyonu İçin Pelvis-KalçaDış İskelet Sisteminin GeliştirilmesiVolkan Patoğlu(Yürütücü)Ulusal15.9.201515.9.2018
Sıfırlama Dizileri Üretimi ve Cerny Saniti Yanlışlaması İçin Paralel Hesaplama TeknolojileriHüsnü Yenigün(Yürütücü), Erkay Savaş(Araştırmacı), Kamer Kaya(Araştırmacı), Kağan Kurşungöz(Araştırmacı)Ulusal1.9.20151.3.2018
Yenilenebilir Enerjinin Haberleşme Sistemlerinde Kullanılmasına Yönelik Ortak AraştırmaÖzgür Erçetin(Yürütücü)Ulusal1.9.20151.9.2017
Hastalardan alınan örnekler üzerinde yüksek verimlikte ilaç testleri yapabilecek mikroskop ile uyumlu ulusal mikroakışkan cihazların tasarım ve üretimiMeltem Elitaş(Yürütücü), Ali Koşar(Koordinatör)Ulusal15.7.201515.7.2017
Smart and Networking UnderWAter Robots in Cooperation Meshes — SWARMsAhmet Onat(Yürütücü), Ayhan Bozkurt(Eş Yürütücü)Uluslararası1.7.201530.6.2018
Bi/Multi Functional Gas Diffusion Electrodes Based on Graphene Support for the Mext Generation of Fuel CellsSelmiye Alkan Gürsel(Danışman)Ulusal20.6.201520.6.2017
Genom Mühendisliği ile Interlökin 7 Reseptör Genini Kontrol Eden Transkripsiyon Faktörü Bağlanma Bölgelerinin MutasyonuBatu Erman(Yürütücü)Ulusal1.6.20151.6.2017
Sayısal Sistemlerin Fonksiyonel Gereksinimlerinin Sınanması İçin Sonlu Durum Makinesi Belirtimi Yöntemlerinin İncelenmesi ve Yeni Sezgisel Yaklaşımların GeliştirilmesiHüsnü Yenigün(Yürütücü), Tonguç Ünlüyurt(Araştırmacı)Ulusal1.6.20151.6.2017
PASIF Görüntüleme Sistemleri İçin Sige Bicmos Tabanl, 94 Ghz, Tümleşik Radyometre GerçeklenmesiYaşar Gürbüz(Yürütücü)Ulusal15.5.201515.5.2018
Aktif Protein Kinaz C İzozimlerinin Otofaji Mekanizması Etkilerinin Belirlenmesi ve Otofaji ile ilişkili Hedef Gen/Proteinlerinin AraştırılmasıDevrim Gözüaçık(Danışman)Ulusal1.5.20151.5.2018
Mikrorna 376 Ailesinin Kanser Oluşum Ve Gelişimine Etkisinin AraştırılmasıDevrim Gözüaçık(Yürütücü)Ulusal1.5.20151.5.2018
Mimo Bazlı Haberleşma Uygulamaları Ve Mobil Telefonlar İçin Çoklu-Girişli Geniş Bantlı Tek Anten Tasarımı Ve Gerçeklenmesiİbrahim Tekin(Yürütücü)Ulusal1.5.20151.5.2017
Yüksek Performanslı Taşlama Süreçleri İçin Analitik Modelleme Ve Ölçme Yöntemlerinin GeliştirilmesiErhan Budak(Yürütücü)Ulusal1.5.20151.5.2017
Yakıt Pili ve Hidrojen Proje PazarıVolkan Özgüz(Yürütücü)Ulusal27.4.201527.4.2015
Dört Bacaklı Robot Tasarım, İmalat ve Kontrolü Kemalettin Erbatur (Yürütücü)Ulusal15.4.201515.9.2018
Farklı Fonksiyonelliklere, Yüksek Mukavemet Ve Elektrik İletkenliğe Sahip Grafen Liflerin Makro Ölçekli ÜretimiSelmiye Alkan Gürsel(Danışman)Ulusal15.4.201515.10.2016
Gövde Alan Ağlarında Güvenli İletişim Albert Levi(Yürütücü)Ulusal15.4.201515.10.2017
Konumsal Artırılmış Gerçeklilik ve Fiziksel Görselleştirmeler Temelli Görsel Veri Analizi Sistemi Selim Balcısoy(Yürütücü)Ulusal15.4.201515.4.2018
Silikon-Bazlı Kompozit İnsan Doku ve Organ Modellerinin Cerrahi Simülasyon Amaçlı Tasarımı ve Üretimi Özge Akbulut(Yürütücü)Ulusal15.4.201515.10.2016
Sonlu Cisimler Üzerinde Tanımlı Polinomlar :Teori Ve Uygulamalar IIHenning Stichtenoth(Yürütücü), Alev Topuzoğlu(Araştırmacı), Cem Güneri (Araştırmacı)Ulusal15.4.201515.4.2018
Farklı Kalınlıklarda Phema (Polyhydroxyethylmethacrylate) Kaplamalarla Yüzeylerin Değiştirilerek Havuz Kaynama Isı Transferi Performansının Artırılması Ve Phema Kaplamalarda Havuz Ksynama Sonucu Gerçekleşen Habbecikleşmenin AydınlatılmasAli Koşar(Yürütücü)Ulusal1.3.20151.3.2016
Grafen Esaslı Üstün Nitelikli Gaz Difüzyon Elektrotlarının PEM Yakıt Pili Uygulamaları için GeliştirilmesiSerhat Yeşilyurt(Danışman), Mehmet Yıldız(Danışman), Selmiye Alkan Gürsel(Araştırmacı), Yusuf Ziya Menceloğlu(Danışman)Ulusal1.2.20151.2.2018
Yüksek Başarımlı Büyük ve Akan Veri AnaliziHüsnü Yenigün(Koordinatör), Kamer Kaya(Yürütücü)Ulusal1.2.20151.2.2017
BUSINNOVA -4Volkan Özgüz(Yürütücü)Uluslararası1.1.201531.12.2016
Increasing the InNOVation Management Capacity of SMEs in ISTanbul INNOVIST - 674848Volkan Özgüz(Yürütücü)Uluslararası1.1.201531.12.2016
Yakıt Hücreleleri Uygulamalarında Katyon ve Anyon Değiştirici Hibrit Membran TasarımıSelmiye Alkan Gürsel(Koordinatör)Ulusal1.1.20151.1.2017
Dihidrofolat Redüktaz Enziminde Trimethoprim Direncine Yol Açan Mutasyonların Hesaplamalı Yapısal Biyoloji Yöntemiyle İncelenmesiCanan Atılgan(Yürütücü), Ali Rana Atılgan(Araştırmacı)Ulusal15.11.201415.11.2016
Eğitimde Gizliliği Koruyan Veri Paylaşımı ve AnaliziYücel Saygın(Yürütücü)Ulusal15.11.201415.11.2016
Farklı Oksit Nanoparçacıkların Katı Tuz Matrisindeki İyon Ayrıştırıcı Özelliklerinin İncelenmesiMehmet Ali Gülgün(Yürütücü)Ulusal15.11.201415.5.2016
Hassas Konumlandırma ve Kuvvet DenetlemesiAsıf ŞabanovIç(Yürütücü)Ulusal15.11.201415.11.2016
Proje Egitimi Etkinliklerini DesteklemeVolkan Özgüz(Yürütücü), Volkan Özgüz(Yürütücü), Volkan Özgüz(Yürütücü), Volkan Özgüz(Yürütücü)Ulusal10.11.201411.11.2014
Dirac Malzemeleriyle Nanoelektrik Ve Spintronikİnanç Adagideli (Yürütücü)Ulusal15.10.201415.10.2017
Gıda Kaynaklı Patojenik E. Coli O157:H7'nin Saptanması İçin Etiketsiz Grafen Arayüzlü Elektriksel Biyosensör ÇipiVolkan Özgüz(Danışman), Yaşar Gürbüz(Danışman)Ulusal1.10.20141.10.2017
Molekül Tutma Ve Kontrollü Salınım Uygulamaları İçin Eşeksenli İletken Polimer Nanotüplerin Sentezi Ve KarakterizasyonuGözde İnce(Yürütücü)Ulusal1.10.20141.10.2017
Otofaji İle Hücre İçi Kesecikli Taşıma Sistemleri Arasındaki Moleküler Bağlantıların Araştırılması Devrim Gözüaçık(Yürütücü)Ulusal1.10.20141.10.2017
Otonom Robotların Karmaşık Ortamlarda İnsanları Yönlendirebilmesi İçin Bilgiye Dayalı Akıl Yürütme Esra Erdem(Yürütücü), Volkan Patoğlu(Araştırmacı)Ulusal1.10.20141.10.2017
Büyük Ve İyileşmeyen Kemik Dokuların Rejenerasyonu İçin Hesaplamaya Dayalı Üç Boyutlu Gradyan Yapıların Biyo-Yazıcı İle ÜretimiBahattin Koç(Yürütücü)Ulusal15.9.201415.9.2016
Yeni Nesil İleri Osmoz (İO) ve Düşük Basınçlı Ters Osmoz (TO) Desalinasyon Membranlarının Üretilmesi, Modül Haline Getirilmesi ve İçme Suyu Eldesinde KullanılmasıYusuf Ziya Menceloğlu(Yürütücü)Ulusal15.9.201415.9.2017
İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu/ISTKAVolkan Özgüz(Yürütücü)Ulusal1.9.20141.9.2015
Anot Tarafında Çok Düşük Stokiyometrik Akışla Çalışan Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Hücresinin Tasarımı, Üretimi ve Çalışma Koşullarına Uygun Membran, Elektrot ve Katalizör Malzemelerin Geliştirilmesi ve Test EdilmesiSerhat Yeşilyurt(Yürütücü), Selmiye Alkan Gürsel(Araştırmacı)Ulusal1.8.20141.2.2018
Aynı Biyokimyasal yol Üzerinde Etkin Olan Birden Fazla Enzimin Rekorubinant ifadesinin incelenmesiVolkan Özgüz(Koordinatör)Ulusal1.8.20141.8.2016
Lwir Ve Mvir Bantta Çalışan, Krayojenik Kızılötesi Görüntüleme Sistemleri İçin Düşük Güç Tüketimli Sayısal Okuma Devresi Mimarileri Ve Piksel Yapılarının Geliştirilmesi Yaşar Gürbüz(Danışman), Volkan Özgüz(Yürütücü)Ulusal1.8.20141.8.2017
Viral Rektörlerle Gen Aktarımında Yeni YaklaşımlarVolkan Özgüz(Koordinatör)Ulusal1.8.20141.8.2016
Doku Rejenerasyonu Hedefleyen Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Ürünlerinin GeliştirilmesiMehmet Yıldız(Danışman), Bahattin Koç(Danışman), Yusuf Ziya Menceloğlu(Danışman)Ulusal15.7.201415.7.2017
Kompozit Proje PazarıMehmet Yıldız(Yürütücü)Ulusal16.6.201416.6.2014
Alkali ve Boyar Madde İçeren Endüstriyel Atık Sulardan Membran Teknolojisiyle Su ve Kimyasal Maddelerin Geri KazanımıFevzi Çakmak Cebeci(Danışman), Yusuf Ziya Menceloğlu(Danışman)Ulusal1.6.20141.12.2017
Nanoteknoloji kullanarak yeni kanser diagnostik ve terapötiklerin geliştirilmesiÖzge Akbulut(Danışman)Ulusal1.5.20141.5.2016
Büyük Verinin Güvenli Ve Mahremiyeti Koruyan Teknolojilerle Yönetimi Ve İşlenmesiErkay Savaş(Yürütücü)Ulusal1.4.20141.4.2016
İkinci Harmonik Üretim İçin Mikronaltı, Ba,Sr,TiO3 İnce Filmler ve İşlevselliklerinin Elektriksel Sınır Şartlarına Bağlılığı İbrahim Burç Mısırlıoğlu(Yürütücü), İbrahim Kürşat Şendur(Araştırmacı)Ulusal1.4.20141.1.2017
Maliyeti Ve Test Durumlarını Dikkate Alan Kombinatoryal Etkileşim Test YöntemleriCemal Yılmaz(Yürütücü)Ulusal1.4.20141.10.2016
Platin Nanoparçacıkları İçeren Karbon ve Grafen Esaslı Yakıt Elektrotlarının GeliştirilmesiSelmiye Alkan Gürsel(Koordinatör)Ulusal1.4.20141.4.2016
Bekleme Sistemlerinde Müşterilere Seçenek Sunarak Ve Sistem Hakkında Bilgi Vererek Performans ArttırımıBarış Balcıoğlu(Yürütücü)Ulusal15.3.201415.9.2016
Glukokortikoidlere Bağımlı Hücre Ölümü Ve Glukokortikoid Direnç (Rezistans) Mekanizmasının AraştırılmasıBatu Erman(Yürütücü)Ulusal15.3.201415.3.2016
Hidrojenleşmiş Grafen Tabakları Ve Karbon Nanotüp Yapılardan Oluşmuş Sistemlerin Temel Karakteristiklerinin Ve Isıl Kararlılıklarının Atomik Mekanizmalarının Yakıt Pili İle Çalışan Ekolojik Taşıtlardaki Hidrojen Depolama Problemine EtYuda Yürüm(Yürütücü)Ulusal15.3.201415.3.2016
Yüksek Kırılma Direnci İçin Nanokompozit Arakatların Yapısal Kompozit Malzemelere EntegrasyonuMelih Papila(Yürütücü), Ali Rana Atılgan (Araştırmacı)Ulusal15.3.201415.3.2016
Alt-Hardy Uzayları İçin Carleson ÖlçüleriNihat Gökhan Göğüş(Yürütücü)Ulusal1.3.20141.3.2016
İçeriğe Dayalı İmge Erişim Yöntemleri İle Bitki TanımaBerrin Yanıkoğlu(Yürütücü)Ulusal1.3.20141.3.2016
Kanser ve Kardiyovasküler Hastalık İndikatörlerinin Algılanması/Ölçülmesi İçin Kırmık-Üstü-Lab Esasında, Elde Taşınabilir Tanı/İzleme Tıbbi CihazıYaşar Gürbüz(Yürütücü)Ulusal1.3.20141.3.2017
Pulsar Yıldızı Ve Nötron Yıldızı İç Yapı ModelleriAli Alpar(Yürütücü)Ulusal15.2.201415.2.2017
Protein Kinaz C-delta'nın (PKC) ve mikroRNA376 ailesinin iskemi bağlantılı sinir hucresi otofajisindeki rollerinin araştırılmasıDevrim Gözüaçık(Danışman)Ulusal12.2.201412.2.2016
Çok Fonksiyonlu Nano-Kompozit Yapıların Üç-Boyutlu Hızlı Prototipleme Tekniği İle ÜretimiBahattin Koç(Yürütücü), Yusuf Ziya Menceloğlu(Danışman), Mehmet Yıldız(Danışman)Ulusal1.2.20141.2.2017
Çok İşlevli Ve Güvenilir Aktif Gıda Ambalaj Teknolojilerinin Geliştirilmesi Yusuf Ziya Menceloğlu(Danışman), Fevzi Çakmak Cebeci(Danışman)Ulusal1.2.20141.2.2016
Graphene integrated polymers for ultra-filtration of body fluidsVolkan Özgüz(Danışman)Ulusal1.2.20141.2.2016
Kalsiyum Klorür Üretim Teknolojisi ve Sıvı Buz Önleyici / Çözücü Malzemenin GeliştirilmesiFevzi Çakmak Cebeci(Yürütücü)Ulusal1.2.20141.2.2017
Femtosaniye Atımlı Optik Dalgaların Desenli Plazmonik Yüzeyler ile Şekillendirilmesiİbrahim Kürşat Şendur(Yürütücü)Ulusal1.1.20141.1.2016
Framework to respond to regulatory needs of future nanomaterials and markets (FutureNanoNeeds)Volkan Özgüz(Yürütücü)Uluslararası1.1.201431.12.2017
Hedeflenmiş genomik mutayonların TALEN teknolojisi ile yaratılması ve kanser direnç mekanizmalarındaki etkilerinin araştırılmasıBatu Erman(Danışman)Ulusal1.12.20131.4.2016
Yükseltilmiş Atmosferik Karbondioksit Koşullardaında Magnezyum ve Potasyum Beslenmesinin Fotosentez Ürünlerinin Taşınımına Etkisinin AraştırılmasıLevent Öztürk(Yürütücü)Ulusal1.12.20131.6.2016
Hidrodinamik Kavitasyona Dayanan Medikal Uygulamalar İçin Kullanılacak Ulusal Endoskopik Cihaz Tasarım ve GeliştirilmesiMustafa Ünel(Araştırmacı), Ali Koşar(Danışman), Devrim Gözüaçık(Danışman)Ulusal15.11.201315.11.2016
27- Hidroksikolesterolün Tetiklediği Sağkalım/Apoptoz Yanıtının Moleküler Mekanizması: Otofaji ve Reaktif Oksijen Türlerinin RolüHüveyda Başağa(Yürütücü)Ulusal1.11.20131.11.2016
Hücre İçinde Demir Taşıyan Proteinlerde Demir Bağlama-Bırakma Dinamiğinin Hesaplamalı ve Deneysel Yöntemlerle İncelenmesiCanan Atılgan(Yürütücü), Ali Rana Atılgan(Araştırmacı)Ulusal1.11.20131.11.2016
Yenilikçi örgü tipleri kullanarak RTM tekniği ile üretilen kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin deneysel ve sayısal (FEM) olarak incelenmesiMehmet Yıldız(Danışman)Ulusal1.11.201330.10.2015
Güvenli ve Otonom Hizmet Robot Sistemlerinin TasarımıVolkan Patoğlu(Yürütücü), Esra Erdem(Danışman)Ulusal15.10.201315.10.2015
Graphene-Based Revolutions in ICT and Beyond GrapheneSelmiye Alkan Gürsel(Yürütücü)Uluslararası1.10.201331.3.2016
Kablosuz Ağlar İçin Tam Çift Yönlü İletim ile Yeni Bir MimariÖzgür Gürbüz(Yürütücü)Ulusal1.10.20131.10.2016
Sıralı Sınama Probleminin İki Uzantısı: Partiler Halinde Testlerle Sınama Ve Sınama Stratejilerinin Beklenen Maliyetini Tahmin Etme Tonguç Ünlüyurt(Yürütücü)Ulusal1.10.20131.10.2016
The Human Brain Project HBPVolkan Özgüz(Yürütücü), Yaşar Gürbüz(Eş Yürütücü)Uluslararası1.10.201331.3.2016
Titanat bazlı elektrotlardaki katmanlar arası İyon Hareketliliğinin geliştirilmesiyle Lityum İyon pillerinin kapasitesinin ve ömrünün artırılmasıSelmiye Alkan Gürsel(Araştırmacı)Ulusal1.10.20131.4.2016
Yapay Öğrenme İle Büyük Veri Analizi İçin İleri Paralel Eniyileme Algoritmaları (Pavera)İlker Birbil(Yürütücü)Ulusal1.10.20131.10.2016
Genç Nötron Yıldızı Sistemlerinin Fiziksel Özellikleri Ve Evrim İlişkileriÜnal Ertan(Yürütücü), Mehmet Ali Alpar (Araştırmacı)Ulusal15.9.201315.9.2016
EU Projesi: healthy Minor  Cereals Project: An integrated approach to diversify the genetic base, improve stress resistance, agronomic management and nutritional/processing quality of minor cereal crops for human nutrition in Europeİsmail Çakmak(Yürütücü), Levent Öztürk(Araştırmacı), Devrim Gözüaçık(Araştırmacı)Uluslararası1.9.201331.8.2018
Ulaşım Ağlarında Enerji Tüketimi ve Sera Gazı Salımının Azaltılmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar ve YöntemlerBülent Çatay(Yürütücü)Ulusal1.9.20131.9.2015
Lbl Tekniği İle Havacılık Uygulamaları İçin Korozyona Dayanıklı İnce Film ÜretimiFevzi Çakmak Cebeci(Yürütücü)Ulusal15.8.201315.8.2015
Elektrik Dağıtım Ağlarında Karşılaşılan Ayrıştırılabilir Dışbükey Amaç Fonksiyonu Olan Eniyileme Problemlerinin Sütun ve Satır Türetme ile Çözülmesi İlker Birbil(Yürütücü)Ulusal1.8.20131.8.2016
Lityum İyon Pilleri İçin Olivin Kristal Yapılı Katot Malzemelerinde Lityum İnterkalasyon Mekanizmasının Yüksek Çözünürlüklü Taramalı Geçirgen Elektron Mikroskobu Yardımıyla Belirlenmesi Mehmet Ali Gülgün(Yürütücü)Ulusal1.8.20131.8.2016
Sağlık Hizmetleri Tedariğinde Eniyileme İlker Birbil(Danışman)Ulusal1.8.201331.7.2015
Developing Innovative Outreach and Dialogue on responsible nanotechnologies in EU civil society Volkan Özgüz(Yürütücü)Uluslararası1.7.201330.6.2016
Kısa Uyarlamalı Araştırma Dizileri Üretmek İçin Sezgisel YöntemlerHüsnü Yenigün(Yürütücü)Ulusal1.7.20131.7.2014
Sıvı-Katı Etkileşim Problemlerinin Düzleştirilmiş Parçacık Hidrodinamiği(SPH) Yöntemi ve ModellenmesiMehmet Yıldız(Yürütücü)Ulusal1.6.20131.12.2015
Unfolding Broadband X-Ray Spectra of Magnetars in Three DiemensionsErsin Göğüş (Danışman)Ulusal1.6.20131.6.2015
Molekül Hareketlerinin Ve Spin Etkileşimlerinin Çok Ölçekli Modellenmesiyle Sıvılardaki Dinamik Nükleer Polarizasyon Transferinin HesaplanmasıDeniz Sezer(Yürütücü)Ulusal15.5.201315.5.2015
Akıllı Sınıflarda Kullanılacak El Yazısı Tanıma  Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve UygulanmasıBerrin Yanıkoğlu(Yürütücü), Hasan Sait Ölmez(Araştırmacı)Ulusal1.5.20131.8.2015
Israrlı Işıldama Uzatılması Nanoboyut MühendisliğiCleva Ow-Yang(Yürütücü)Ulusal15.4.201315.4.2016
Seramik Polimer Tabanlı Kompozit Malzeme Tabakaların Yüzeye Uyumlu Anten Uygulamaları İçin Tasarımı ve Üretimi Güllü Kızıltaş Şendur(Yürütücü), İbrahim Tekin(Araştırmacı)Ulusal15.4.201315.10.2015
Çok Fazlı Sistemlerde Hücre AyrıştırmasıÖzge Akbulut(Yürütücü)Ulusal1.4.20131.4.2016
Kuantum Hall ve Kırılmasının Asılı Grafende Araştırılmasıİsmet İnönü Kaya(Yürütücü)Ulusal1.4.20131.4.2016
Manyetik Nano Parçacıklı Nanoakışkanların Manipülasyonu Ve UygulamalarıAli Koşar(Yürütücü), İbrahim Burç Mısırlıoğlu(Danışman)Ulusal1.4.20131.4.2016
Mikrosistemlerin Phema (Polyhydroxyethylmethacrylate) Kaplamalarla Yüzeylerinin Değiştirilerek Kaynama Isı Transferi Performansının ArtırılmasıAli Koşar(Yürütücü)Ulusal1.4.20131.4.2014
Riskten Kaçınan Makine Çizelgeleme Problemleri İçin Modeller ve Çözüm YöntemleriKerem Bülbül(Yürütücü), Nilay Noyan (Araştırmacı)Ulusal1.4.20131.5.2016
Mikro Frezeleme İşlemlerinin Modelleme ve Deneysel Yöntemler Aracalığı ile İncelenmesi ve Endütriyel Uygulamalar İçin Verim Arttırıcı Yöntemler GeliştirilmesiErhan Budak(Yürütücü), Lütfi Taner Tunç(Araştırmacı)Ulusal15.3.201315.3.2016
Moleküler Ayrıştırma Uygulamaları İçin Akıllı Kompozit Membranların GeliştirilmesiGözde İnce(Yürütücü)Ulusal1.3.20131.9.2015
Yapay Kas Uygulamaları İçin Pani Nanofiber Ve Nanoparçacık Esaslı NanokompozitlerSelmiye Alkan Gürsel(Yürütücü), Melih Papila(Danışman)Ulusal1.3.20131.3.2016
Fiber Takviyeli Polimerik Kompozit Malzemelerin Yorulma Davranışlarının ve Ömürlerinin Fiber Bragg Izgara (FBG) Sensörler ile İzlenmesiMehmet Yıldız(Yürütücü)Ulusal1.2.20131.2.2015
Organik Fotovoltaiklerde Işık-Malzeme Etkileşimlerin GeliştirilmesiCleva Ow-Yang(Yürütücü)Ulusal1.2.20131.2.2015
Stroma fibroblastların tümör hücreleri tarafından uyarılan başkalaşımında, paraktin faktörlerin ve otofajinin rolünün nanoteknoloji temelli yöntemler kullanılarak ortaya çıkarılması ve moleküler analiziDevrim Gözüaçık(Yürütücü)Ulusal15.1.201315.1.2015
Çay ve Bitkisel Çaylarda Antropojenik Faktörlerin Araştırılması, Kalite ve Sağlık Açısından DeğerlendirilmesiHüveyda Başağa(Yürütücü)Ulusal1.1.20131.7.2015
MikroRNA'ların Hücresel Stres Bağlantılı Otofaji ve  Apoptoz Yanıtları Üzerine Etkilerinin ve Otofaji-Apoptoz  Koordinasyonundaki Rollerinin AraştırılmasıDevrim Gözüaçık(Yürütücü)Ulusal1.11.20121.11.2015
Damar Doku Mühendisliği için Hibrid Canlı Hücre ve Biyomalzeme Yapıların Modellenmesi ve Yeni 3B Biyo-Yazıcı Yöntemi ile ÜretilmesiBahattin Koç(Yürütücü)Ulusal1.10.20121.10.2014
Ultrasonla Kateter Ablasyonu İçin Sistem GeliştirilmesiAyhan Bozkurt(Yürütücü)Ulusal1.10.20121.10.2015
Seperation of Nanoparticles (NP) in Multiphase Systems - NPinMuPSsÖzge Akbulut(Yürütücü)Uluslararası1.9.20121.9.2015
Artık Görevli Çok Cisimli Sistemlerde Bilişsel TelemanipülasyonAsıf ŞabanovIç(Yürütücü)Ulusal15.7.201215.7.2014
Alçak Sıcaklıklarda (1.5-300K) Çalışan Yüksek Çözünürlüklü manyetik Kuvvet MikroskobuAhmet Oral(Yürütücü)Ulusal1.7.20121.7.2014
Araştırma,Saha ve Müzelerde Artırılmış GerçeklikSelim Balcısoy(Yürütücü)Ulusal1.7.20121.7.2014
TÜBA Destekleri - Fizik LaboratuvarıErsin Göğüş(Yürütücü)Ulusal7.5.201231.12.2013
Melez Nanoyapılı Süperkapasitorlerin Dikey Yönelimli Karbon Nanotüpler Ve İletken Polimerlerden Üretimi ve KarakterizasyonuFevzi Çakmak Cebeci(Yürütücü)Ulusal1.5.20121.5.2015
Yanlış Baz Eşleşmesi Durumunda DNA Yapı Ve Hareketlerinin Moleküler Dinamik Simülasyonları Ve Elektron Spin Rezonans Spektrumlarının Hesaplanması Aracılığıyla ÇözümlenmesiDeniz Sezer(Yürütücü)Ulusal1.5.20121.5.2015
Kızılötesi Görüntüleme Sistemleri İçin  Düşük Niceleme Gürültülü, Yüksek Yük  Depolama Kapasiteli Sayısal CMOS Okuma  Devreleri GeliştirilmesiYaşar Gürbüz(Yürütücü), Ayhan Bozkurt(Araştırmacı)Ulusal1.4.20121.4.2014
Tedarik Zinciri Sözleşmeleri Üzerine  Davranışsal DeneylerMurat Kaya(Yürütücü)Ulusal1.4.20121.10.2014
TÜBA Destekleri - GEBİPGözde Ünal(Yürütücü)Ulusal1.4.201230.6.2013
Afet Sonrası Müdahale Ağı Tasarımı Problemi İçin Rassal Programlama ModelleriNilay Noyan(Yürütücü)Ulusal15.3.201215.10.2015
T Lenfositlerde P53 Fonksiyonu ve DNA Hasar Yanıtlarında Rol Oynayan Yeni Faktörlerin Tanımlanması Batu Erman(Yürütücü)Ulusal1.2.20121.2.2015
İnce Tüplerde Dönerek İlerleyen Helislerin Hareketinin Karakterizasyonu ve ModellenmesiSerhat Yeşilyurt(Yürütücü)Ulusal15.1.201215.1.2014
Robot Destekli Üst Extremite Rehabilitasyonu İçin Omuz-Dirsek Dış İskeletinin GeliştirilmesiVolkan Patoğlu(Yürütücü)Ulusal15.12.201115.6.2014
AGİLENetÖzgür Erçetin(Yürütücü)Uluslararası1.11.201131.10.2014
Jetlerin Karadeliklerin X-Işını Tayfsal ve Zamansal Özelliklerine EtkisiEmrah Kalemci(Yürütücü)Ulusal15.10.201115.10.2013
Kuantum AğlarıMehmet Zafer Gedik(Yürütücü)Ulusal15.10.201115.10.2014
Mikrofabrika-Üretim, Montaj ve KonumlandırmaAsıf ŞabanovIç(Yürütücü)Ulusal15.10.201115.10.2013
77 Ghz Otomotiv Radar İçin Entegre Mems Faz Kaydırmalı Anten Dizisi ve Lna Devresiİbrahim Tekin(Yürütücü)Ulusal1.10.20111.10.2014
Bilişsel Fabrikalar- Cognitive Factories Esra Erdem(Yürütücü), Volkan Patoğlu(Araştırmacı)Ulusal1.10.20111.4.2014
Kimyasal Buhar Çökeltme Tekniği İle Hazırlanmış Uyarıya Duyarlı Polimer İnce Filmlerin Yüzey Özelliklerinin Filmlerin İşlevleri Üzerindeki EtkileriGözde İnce(Yürütücü), Zehra Sayers(Araştırmacı)Ulusal1.10.20111.10.2013
Sonlu Cisimler Üzerinde Tanımlı Polinomlar :Teori Ve Uygulamalar Henning Stichtenoth(Yürütücü), Alev Topuzoğlu(Araştırmacı), Cem Güneri(Araştırmacı)Ulusal15.9.201115.9.2014
Bio-MapsBahattin Koç(Yürütücü)Uluslararası1.9.20111.9.2014
H.264 Çok Bakışlı Video Kodlama için Düşük Güç Kullanımlı Hareket Tahmini Donanımları İlker Hamzaoğlu(Yürütücü)Ulusal1.9.20111.9.2013
Newtonsal ve Newtonsal Olmayan Viskoz Sıvılar İçerisindeki Bir Damlacığın Yerçekimi ve Elektrik Alanının Birleşik Etksi Altındaki Deformasyonunun ve Hareketinin SPH Yönetimi ile Modellenmesi Mehmet Yıldız(Yürütücü)Ulusal1.9.20111.9.2013
Rastgele Süreç ve Rastgele Alan Modellerine Dayalı Beyin-Bilgisayar Arayüzleri Müjdat Çetin(Yürütücü)Ulusal1.9.20111.9.2014
SRPNICVDGözde İnce(Yürütücü)Uluslararası1.9.20111.9.2014
Taktik ve Stratejik Seviyede Demiryolu Ekip Planlama ProblemleriGüvenç Şahin(Yürütücü)Ulusal1.9.20111.3.2014
Protein Konformasyonlarının Etki-Tepki Taraması ve Moleküler Dinamik Yöntemleriyle Yapısal Çözümlemesi ve SınıflandırılmasıCanan Atılgan(Yürütücü), Ali Rana Atılgan(Araştırmacı)Ulusal1.8.20111.8.2014
MILRES ProjesiMahmut Akşit(Yürütücü)Ulusal1.7.201131.7.2014
Çok Maksatlı Takım Tezgahları Üzerindeki Eşzamanlı Talaşlı İmalat Süreçlerinin Analizi, Modellemesi ve EniyilemesiErhan Budak(Yürütücü), Bülent Çatay(Araştırmacı)Ulusal1.5.20111.5.2014
İlaç Taşıyıcı Bağımsız Kompakt Mikro Akışkan Sistemlerinin Tasarımı ve GeliştirilmesiAli Koşar(Yürütücü)Ulusal15.4.201115.4.2012
Topolojik Yalıtkanlarla Spintronik ve Kuantum Hesaplamaİnanç Adagideli (Yürütücü)Ulusal15.4.201115.4.2014
Elektron Enerji Kaybı Spektroskopisi Kullanılarak Stronsiyum Aluminatın Kristal Yapısı İçine Boron Sokulmasının İncelenmesi Cleva Ow-Yang(Yürütücü)Ulusal15.3.201115.3.2013
Mobil Duyarga Ağlerında Güvenlik Altyapısı Tasarım ve GeliştirilmesiAlbert Levi(Yürütücü)Ulusal1.3.20111.9.2013
Optik Yardımlı Manyetik Bilgi Depolama Sistemiİbrahim Kürşat Şendur(Yürütücü)Ulusal1.3.20111.3.2014
THINKCOMPOSITEMelih Papila(Yürütücü)Uluslararası1.3.201131.8.2013
Donanım Performans Sayaçları yardımı ile yazılımlarda bilgi güvenliği sınanmasıErkay Savaş(Yürütücü), Cemal Yılmaz(Araştırmacı)Ulusal1.2.20111.2.2013
JADEOsman Uğur Sezerman(Yürütücü)Uluslararası1.2.201131.1.2014
Nano Parçacık İçeren Polimerik Akışkanların Kayma Kalınlaşmasını Kontrol Eden Parametrelerin BelirlenmesiYusuf Ziya Menceloğlu(Yürütücü)Ulusal15.1.201115.1.2013
Genç Nötron Yıldızı Sistemlerinin Yayılma Diskleriyle Evriminin AraştırılmasıÜnal Ertan(Yürütücü), Mehmet Ali Alpar (Araştırmacı)Ulusal1.12.20101.12.2013
Çeşitli Katyonlar ile katkılandırılmış titanyum oksit seramiklerinin hibrid güneş enerjisi çeviricisi uygulamaları için değerlendirilmeleriMehmet Ali Gülgün(Yürütücü)Ulusal15.11.201015.11.2012
Karmaşık Analizde Jensen Ölçüleri ve C-DüzenlilikNihat Gökhan Göğüş(Yürütücü)Ulusal1.11.20101.11.2012
Genetik etkileşimler ve kemogenomik veriler kullanılarak sinerjistik ilaç kombinasyonlarının bulunmasıMurat Çokol(Yürütücü)Ulusal15.10.201015.10.2012
Automated NMR Structure- Based AssignmentsMehmet Serkan Apaydın(Yürütücü)Uluslararası1.10.201030.9.2013
Büyük Ölçekli Öğrenme için Hızlı ve :yakınsak AlgoritmalarHakan Erdoğan(Yürütücü)Ulusal1.10.20101.10.2012
Hücre İçi Protein Yıkımından SorumluTemel Mekanizmalar Olan Otofaji ve Übikitin -Proteazom Sistemleri arasındaki Bağlantı ve İletişimin araştırılması Devrim Gözüaçık(Yürütücü)Ulusal1.10.20101.10.2013
Radar Uygulamaları için , Faz Dizinli X-Band Alıcı/Verici Modülünün , SiGE-Bismos ve RFMEMS Teknolojilerini Kullanarak Gerçekleşmesi Yaşar Gürbüz(Yürütücü), İbrahim Tekin(Araştırmacı)Ulusal1.10.20101.10.2013
ULEVISVolkan Özgüz(Yürütücü)Uluslararası15.9.201015.9.2013
Automated Visual Monitoring For Improving Patient SafetyAytül Erçil(Yürütücü)Ulusal1.9.20101.12.2013
Çok-Girişli Çok-Çıkışlı (MIMO) Kablosuz Ağlarda Çoklu-Ortam İletiminin Katmanlararası Yöntemleriyle Modellenmesi ve EniyilenmesiÖzgür Erçetin(Yürütücü), Özgür Gürbüz(Araştırmacı)Ulusal1.9.20101.6.2012
Systematic Analysis of Gene Synergies to Discover Drug Synergies(GS2DS)Murat Çokol(Yürütücü)Uluslararası1.9.20101.9.2013
Türk ve Bulgar Kömürlerinden Organik Kükürdün Uzaklaştırılmasını Geliştirmek İçin Genetik Mühendislik Metotları ile Mikrobiyal Desülfürizasyonun BirleştirilmesiYuda Yürüm(Yürütücü)Ulusal15.8.201015.8.2013
Çoklu Ferroik İnce Filmlerin  Üretimi ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesiİbrahim Burç Mısırlıoğlu(Yürütücü)Ulusal1.7.20101.7.2012
DROPSHikmet Budak(Yürütücü)Uluslararası1.7.201031.12.2015
Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemeler için Kırılma Mikromekaniği Kıstası ve Yapısal Tasarım Entegrasyonu Melih Papila(Yürütücü), Ali Rana Atılgan(Danışman)Ulusal1.7.20101.7.2013
Proteom Analizi Yaklaşımıyla Yabani Emmer Buğdayında Kuraklık Stresiyle Değişiklik Gösteren Proteinlerin SaptanmasıHikmet Budak(Yürütücü)Ulusal1.7.20101.7.2011
TUBA Destekleri-BIOCanan Atılgan(Yürütücü), Batu Erman(Yürütücü), Hikmet Budak(Yürütücü)Ulusal1.7.201031.12.2010
Donanım Performans Sayaçlarının Yazılım Hatalarını Tahmin Etmede KullanılmasıCemal Yılmaz(Yürütücü)Ulusal1.6.20101.6.2013
İki Boyutta Düzenlenmiş Misel Nano Reaktörlerin PlazmaSİstemi ile YakılmasıCleva Ow-Yang(Yürütücü)Ulusal1.6.20101.6.2011
Gama Işını Patlamaları Tayf Özelliklerinin Geniş Dalgaboyu Bandında İncelenmesiErsin Göğüş(Yürütücü)Ulusal1.5.20101.5.2013
Belirsiz Ortamlarda Dinamik Çoklu Proje ÇizelgelemeGündüz Ulusoy(Yürütücü), Kerem Bülbül(Araştırmacı)Ulusal15.4.201015.7.2012
Katkılı Perovskit Yapılı Katı Oksit Yakıt Pili Bileşenlerinin Yüksek Sıcaklık Tepkimelerinin BelirlenmesiMehmet Ali Gülgün(Yürütücü)Ulusal15.4.201015.4.2012
Polieter Esaslı Poliüretan-Silika Nanokompozitlerde Polimer-Nanoparçacık Etkileşminin İncelenmesiYusuf Ziya Menceloğlu(Yürütücü)Ulusal15.4.201015.10.2012
Computational Brain Imaging Through Diffusion MRIGözde Ünal(Yürütücü)Ulusal1.4.201031.12.2011
Meme Kanser Hücrelerinde, Nf-Kappab ve Foxo3a Sinyal Yollarının Çapraz Etkileşimi ve Terapötik Direnç Mekanizmasındaki RolüHüveyda Başağa(Yürütücü)Ulusal15.3.201015.12.2012
Bağışıklık Sisteminde Önemli ll-7r Sitokin Almaç Geninin Kontrol Mekanizmasının Araştırılması Batu Erman(Yürütücü), Osman Uğur Sezerman(Danışman)Ulusal15.2.201015.2.2013
Metal Nanotellerin Mekanik Termodinamik ve Elektronik ÖzellikleriMeryem Sondan Durukanoğlu Feyiz(Yürütücü)Ulusal15.2.201015.2.2013
Karbon Nanotüplerin Katalitik Üretimlerinin Deneysel ve Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Teorik Olarak İncelenmesiYuda Yürüm(Yürütücü)Ulusal1.1.20101.7.2013
Katı Oksit Yakıt Pili Hücresi Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi ve Bileşenerinin Arayüzey Reaksiyonlarının Karakterize EdilmesiÇınar Öncel(Yürütücü), Mehmet Ali Gülgün(Danışman)Ulusal1.1.20101.1.2012
UBIPOLYücel Saygın(Yürütücü), Erkay Savaş(Araştırmacı)Uluslararası1.1.201030.4.2013
Anot Çıkışı Kapalı PEM Tipi Yakıt Hücresi İçin Taşınım, Deformasyon ve Yıpranmanın Modellemesi ve Model DoğrulamasıSerhat Yeşilyurt(Yürütücü)Ulusal1.12.20091.3.2013
Characterization of Optical/Electrical/Mechanic properties at nano-scale with high resolutionİsmet İnönü Kaya(Yürütücü)Ulusal15.11.200915.11.2010
Fault LocalizationCemal Yılmaz(Yürütücü)Uluslararası1.11.200931.10.2012
Bilişim Kuramı temelli Sosyal Ağ Veri Görselleştirme TeknikleriSelim Balcısoy(Yürütücü)Ulusal1.10.20091.10.2011
Incompressible Single and Multi-phase SPH with Improved Boundary TreatmentMehmet Yıldız(Yürütücü)Uluslararası1.9.200931.8.2013
Medical Image Analysis for Cancer Treatment Monitoring and Tumor Atlas Formation (MICAT)Gözde Ünal(Yürütücü)Uluslararası1.9.20091.9.2013
MODAPYücel Saygın(Yürütücü)Uluslararası1.9.200928.2.2013
Nano-Optik Sistemlerinin Modelleme, Tasarım ve Üretimiİbrahim Kürşat Şendur(Yürütücü), Mehmet Ali Gülgün(Araştırmacı)Ulusal1.9.20091.9.2012
NMR Yapı Tabanlı Atama Problemi İçin Yeni AlgoritmalarMehmet Serkan Apaydın(Yürütücü)Ulusal1.9.20091.9.2011
Yüksek Enerji Gökbilimi Amaçlı, Uzayda Çalışacak Algılayıcı GeliştirmeEmrah Kalemci(Yürütücü)Ulusal1.9.20091.9.2013
Lazer İşleme Donanımlı Mikro Sistem İş İstasyonuAsıf ŞabanovIç(Yürütücü)Ulusal15.7.200915.7.2011
SPICE - DS Internal extensIonAytül Erçil(Yürütücü)Uluslararası1.7.200931.12.2010
Hne Kaynaklı Apoptozda Bcl-2 Fosforilasyon Yolağı ve Etki MekanizmasıÇağrı Bodur(Yürütücü)Ulusal15.6.200915.6.2010
İlaç Keşfi İçin Biyomedikal Ontolojilerin Entegrasyonu ve Otomatik Akıl Yürütme Esra Erdem(Yürütücü)Ulusal1.6.20091.12.2011
Merging Atomistic and Continuum Analysis of Nanometer Length-Scale Metal-Oxide Systems for Energy and Catalysis Applications (MACAN)Cleva Ow-Yang(Yürütücü), Mehmet Ali Gülgün(Araştırmacı)Uluslararası1.6.20091.6.2013
Assessment of Fluid Tissue Interaction using Multi-modal Image Fusion for Characterization & Progression of Coronary ArtherosclerosisGözde Ünal(Yürütücü)Ulusal1.5.20091.5.2012
Çok Fonksiyonlu Protez Ellerde Kullanılmak Üzere Yemg Sinyalinden Öznitelik Çıkartma Metotlarının KarşılaştırılmasıVolkan Patoğlu(Yürütücü)Ulusal1.5.20091.5.2010
NUE-CROPSİsmail Çakmak(Yürütücü), Levent Öztürk(Araştırmacı)Uluslararası1.5.200930.4.2014
Kanser Tedavi Takibi için Yeni Medikal İmge Analizi ve Olasılıksal Tümör Atlası OluşturulmasıGözde Ünal(Yürütücü), Aytül Erçil(Danışman)Ulusal1.2.20091.2.2012
Video Sıkıştırma ve Çerçeve Hızı Dönüştürme İçin Düşük Güç Kullanımlı Hareket Tahmini Donanımları Tasarımı İlker Hamzaoğlu(Yürütücü)Ulusal1.2.20091.7.2011
Çinkonun Buğday Tanesine Taşınmasını Etkileyen Fizyolojik Mekanizmaların AraştırılmasıLevent Öztürk(Yürütücü)Ulusal1.12.20081.6.2011
Düşük Titreşim Genliğiyle Çalışan Yüzeye Değmeden Atomik Kuvvet Mikroskobu ve Taramalı Tünelleme Mikroskobunda Elektrostatik Etkileşimlerin İncelenmesiAhmet Oral(Yürütücü)Ulusal1.12.20081.6.2013
Polimer Matrisli Kompozitlerin Yapısal Sağlıklarının Fiber Bragg Izgara (Fbg) Sensörler ile Gözetimi Mehmet Yıldız(Yürütücü)Ulusal1.12.20081.12.2011
Nanoelektromekanik Sistemlerde Yeni Bir Yerdeğiştirme Algılayıcısının Geliştirilmesiİsmet İnönü Kaya(Yürütücü)Ulusal1.11.20081.5.2012
Yakıt Pilleri İçin Düşük Maliyetli Proton Değişim Membranları Üretimi ve İletken Polimerlerin Katalizör Desteği Olarak KullanılmasıSelmiye Alkan Gürsel(Yürütücü)Ulusal1.11.20081.11.2011
Yüksek Verimli Talaşlı İmalat İçin İleri Süreç Kararlılığı ve Tezgah Dinamiği Modellerinin Geliştirilmesi Erhan Budak(Yürütücü)Ulusal1.11.20081.5.2011
Nanoboyut ve Ölçeksiz Ağ EtkileriAhmet Nihat Berker(Yürütücü)Ulusal15.10.200815.4.2012
Black Hole UniverseEmrah Kalemci(Yürütücü)Uluslararası1.10.20081.2.2013
Mikrokanallarda Kaynama Isı Transferi ve Kaynama KararsızlıklarıAli Koşar(Yürütücü)Ulusal1.9.20081.9.2011
TUBA Destekleri-MCLMelih Papila(Yürütücü)Ulusal1.9.200831.12.2009
Zamansal Gecikme Telafili İki Yönlü Kontrol Sistemleri Mustafa Ünel(Yürütücü)Ulusal15.8.200815.8.2010
NanoTransducerİbrahim Kürşat Şendur(Yürütücü)Uluslararası1.7.20081.7.2012
REHAB-DUET: Bimanual Rehabilitation System for Distal Upper Extremity TherapyVolkan Patoğlu(Yürütücü)Uluslararası1.7.20081.7.2012
TRITICEAEGENOME-Genomics for Triticeae improvementHikmet Budak(Yürütücü)Uluslararası1.6.20081.6.2012
Dual Sales Channel Management: Analytical Analysis and Behavioral ExperimentMurat Kaya(Yürütücü)Uluslararası1.5.20081.11.2011
Improving the  Research Capacity of Nanoscale Materials CharacterizationCleva Ow-Yang(Yürütücü)Uluslararası1.5.20081.5.2009
Kolloyidal Nano Parçacıkların Fotolüminesans Spektroskopisi Cleva Ow-Yang(Yürütücü)Ulusal1.5.20081.5.2009
Grafende Yarı-Balistik Taşınımİsmet İnönü Kaya(Yürütücü)Ulusal1.3.20081.7.2011
Çok Etmenli Küresel Eniyileme Platformuİlker Birbil(Yürütücü)Ulusal1.2.20081.2.2011
Çözüm Kümesi Programlama Kullanarak Türk Dillerinin Evrimsel Tarihinin ÇıkarımıEsra Erdem(Yürütücü)Ulusal1.2.20081.2.2010
Elle Yazılan Çevrimiçi Matematiksel İfadelerin TanınmasıBerrin Yanıkoğlu(Yürütücü)Ulusal1.2.20081.2.2010
Kuvvet Geri-beslemeli Robotlar Aracılığıyla Beceri Eğitimi ve Fizik TedaviVolkan Patoğlu(Yürütücü)Ulusal1.2.20081.2.2010
Üst Düzey Şirket Yöneticilerinin İnovasyon Politikası Oluşturmalarına Yardımcı Olacak Bir Karar Destek Sistemi Geliştirme Projesi.Kemal Kılıç(Yürütücü)Ulusal1.2.20081.2.2010
Beyin bilgisayar arayüzü BBA sistemleri için EEG sinyal analiz yöntemlerinin geliştirilmesiMüjdat Çetin(Yürütücü)Ulusal1.11.20071.1.2011
Robot Destekli Rehabilitasyon SistemiVolkan Patoğlu(Yürütücü)Ulusal1.11.20071.11.2010
İnsansız Otonom Bir Hava Aracının Mekanik Tasarımı, Prototip İmalatı ve Uçuş KontroluMustafa Ünel(Yürütücü)Ulusal1.10.20071.10.2010
Kuantum dolaşıklığı ve eşevresizlikMehmet Zafer Gedik(Yürütücü)Ulusal1.10.20071.10.2010
LSGM Elektrolitli KOYP İçin Yeni Elektrot Malzemeleri Üretimi, Elektriksel ve Kimyasal KarakterizasyonuMehmet Ali Gülgün(Yürütücü)Ulusal1.10.20071.10.2009
Akıllı Kompozit Malzeme ve Yapıların Geliştirilmesi, Karakterizasyonu ve Mühendislik Tasarımlarında UygulanmasıMelih Papila(Yürütücü)Ulusal1.9.20071.9.2009
Karadeliklerin Değişik Dalga Boylarında GözlemleriEmrah Kalemci(Yürütücü)Ulusal1.9.20071.9.2010
Otofajiyi kontrol eden Yeni Protein ve Sinyal İletim Yollarının AraştırılmasıDevrim Gözüaçık(Yürütücü)Ulusal1.9.20071.9.2010
Yapay Kompozitlerin Topoloji Optimizasyon Yöntemleri ile Üstün Nitelikli Antenler için Tasarımı ve ÜretimiGüllü Kızıltaş Şendur(Yürütücü)Ulusal1.9.20071.9.2010
Genç Nötron Yıldızı Sistemlerinin Gözlemsel ve Kuramsal AraştırılmasıÜnal Ertan(Yürütücü)Ulusal1.7.20071.7.2009
Görsel-İşitsel Konuşma Tanımada Yeni YaklaşımlarHakan Erdoğan(Yürütücü)Ulusal1.7.20071.7.2010
Tümleşik RF Verici-Tabanlı Biyosensör geliştirilmesiYaşar Gürbüz(Yürütücü)Ulusal1.7.20071.7.2010
İBB Kemerburgaz Kompost Tesisinde Üretilen Kompostun Bitki Yetiştiriciliğinde ve Çim Sahalarda Organik Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılmasıİsmail Çakmak(Yürütücü)Ulusal29.6.200731.12.2007
Koloide Nano Parçacıkların Büyüklük, Morfoloji ve Optik Özelliklerinin Kontrol EdilmesiCleva Ow-Yang(Yürütücü)Ulusal1.4.20071.4.2010
NET-ADDEDÖzgür Erçetin(Yürütücü)Uluslararası1.4.200731.10.2009
Sönümlenmeli Telsiz Duyarga Ağları Kanalları İçin Eniyi Dağıtık Sezimleme StratejileriMehmet Keskinöz(Yürütücü)Ulusal1.4.20071.4.2010
Taramalı Hall Aygıtı Mikroskobu (THAM) İçin 50nm ve Daha Düçük Hall Sensörlerin GeliştirilmesiAhmet Oral(Yürütücü)Ulusal1.4.20071.10.2009
Ambalaj Sanayinde Kullanılan Polimerlerin Gaz Geçirgenliğinin Nano Boyutlu Malzemelerle İyileştirilmesiİlhan Özen (Yürütücü)Ulusal1.3.20071.3.2009
Kendi kendine orgutlenen molekuler sistemlerCanan Atılgan(Yürütücü)Ulusal1.3.20071.3.2010
Havayolu Dayanıklı Ekip Eşlemeİlker Birbil(Yürütücü)Ulusal1.2.20071.2.2010
Kayıplı Bilgisayar Ağları Üzerinden KontrolAhmet Onat(Yürütücü)Ulusal1.2.20071.2.2009
Lantanitler ve Bor ile katkılandırılmış Uzun Fosferasanslı Oksit Fosforların Üretilmesi ve KarakterizasyonuCleva Ow-Yang(Yürütücü), Mehmet Ali Gülgün(Araştırmacı)Ulusal1.2.20071.8.2008
Taşınabilir Uygulamalar için Düşük Güç Kullanımlı H.264 VideoKodlayıcı Tasarımıİlker Hamzaoğlu(Yürütücü)Ulusal1.2.20071.2.2009
Yer ve Zaman Boyutlu Verilerin AnonimleştirilmesiYücel Saygın(Yürütücü)Ulusal1.2.20071.2.2010
3 Boyutlu Optik Holografi ve Mikrofon Dizisi Kullanarak Yüzey Şekil Değiştirmesini Görünütleme Sistemi Meriç Özcan(Yürütücü)Ulusal1.1.20071.1.2010