LISTEN

Sanayi Odaklı Projeler

Sanayi Odaklı Projeler

Sanayi Odaklı Projeler, kurumların öncelikli araştırma konularını Sabancı Üniversitesi(SU) işbirliği ile projenlendirerek hayata geçirdikleri bir programdır. Program, SU müfredatındaki "Mezuniyet Projesi" dersi kapsamında, katılımcı kurum ve SU öğretim üyelerinin danışmanlığında, 4. sınıf lisans öğrencilerinin projelerinden oluşmaktadır. Projenin sahibi ilgili sanayi kurumudur. SU ve katılımcı kurum projeyi birlikte yürüteceklerdir.

Sanayi Odaklı Projeler Nedir?

  • Bu program, sanayi kurumlarının araştırma gündeminde yer alan ancak insan, zaman, teknik ekipman gibi kaynak kısıtları olan araştırma konularının, üniversite işbirliği ile projelendirilerek hayata geçirilmesine olanak sağlamaktadır;
  • Sabancı Üniversitesi’nin zengin araştırma ortamı imkanlarından, öğretim üyeleri ve araştırmacıların entelektüel birikimlerinden yararlanma fırsatı sunmaktadır.
  • Projelerde çalışacak olan dördüncü sınıf öğrencileri, sanayi kurumları için etkin bir insan kaynakları havuzu oluşturmakta, kurumlara potansiyel çalışma arkadaşlarını tanıma ve yetiştirme şansı da vermektedir.
  • Programın en avantajlı yönlerinden biri de, somut sorunlara, somut ve inovatif çözüm önerileri getirilebilmesi, fikrin ürüne dönüşmesidir.

Sanayi Odaklı Projeler’in çıktıları bahar daveti ile paylaşıldı

Sanayi Odaklı Projeler ile kurumlar öncelikli araştırma konularını Sabancı Üniversitesi ile projelendirerek hayata geçirdikleri yepyeni bir üniversite – sanayi işbirliği örneği sunmaya devam ediyor...

2021 yılı proje teklifleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar kabul edilecektir.


Projede Kimler Çalışmaktadir?
Projede, Öğrencilerin Danışmanliği Rolünü Kim Üstlenecektir?
Projeler Ne Kadar Sürede Hayata Geçecektir?
Projede Ortaya Çıkacak Ürünlerin Fikri Mülkiyet Hakkı Kime Aittir?
Projelerde Görev Alacak Kişilerin Sosyal Güvenlik İşlemleri Hangi Taraf Tarafindan Yapilacaktir?
Program Kapsaminda Kurumlardan Mali Destek Beklenmekte midir?