DİNLE

Güvenç Şahin'in Başarısı04-05-2018

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Güvenç Şahin, Humboldt Fellowship for Experienced Researchers ödülünü kazanmıştır. Alexander von Humboldt Vakfı, Almanya dışından bilim insanlarının, Almanya’daki araştırma enstitüleriyle yapacakları çalışmaları destekleyecek araştırma ödülleri vermektedir. Bu ödüller, bilim insanlarının kendileri tarafından önerilen konulardaki çalışmalarını gerekli araştırma imkanlarını sağlayacak bir enstitüde gerçekleştirmelerini amaçlar. Güvenç Şahin, kentsel ulaşım planlama problemleri ve çok-dönemli optimizasyon problemleri üzerine yapacağı çalışmalarını önümüzdeki üç yıl içerisinde çeşitli periyotlarda Zuse Institute Berlin’de Mathematics of Transportation and Logistics grubuyla birlikte yürütecektir.

Dinle