DİNLE

2019-2020 Akademik Yılı Yaz Dönemi MDBF PROJ 302 Staj Dersi19-05-2020

 

2019-2020 Akademik Yılı Yaz Dönemi

MDBF PROJ 302 Staj Dersi

MDBF lisans programları zorunlu staj dersi PROJ 302’de, küresel Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 akademik yılı Yaz dönemine özel olarak aşağıda belirtilen değişikliklere gidilecektir. Bu prensipler 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Yaz Dönemi staj dersine kayıtlı öğrenciler için geçerlidir.

1.      Yaz dönemi içerisinde uzaktan (online) staj yapılmasına izin verilecektir. Uzaktan stajda, yerinde staja benzer şekilde aşağıdaki şartların sağlanması beklenir:

a.       Bir şirkette (yurtiçi veya yurt dışı) veya bir yurtdışı üniversitede yapılabilir.

b.      En az 40 iş günü (320 saat) sürecek bir çalışma ortaya konmalıdır.

c.       İlgili lisans programının gereksinimlerini karşılayan ve akademik danışmandan onay alan bir proje gerçekleştirilmelidir.

d.      İlgili format ve içerikte bir staj raporu sunulmalıdır.

2.      Yaz stajı kısmen yerinde, kısmen uzaktan bir yapıda da tamamlanabilir.

3.    Yaz okuluna kayıtlı iken de uzaktan staj yapılabilir. Ancak, ders alınan veya bir PURE projesinde kayıtlı olunan günler 40 iş gününe sayılmaz.

4.      Öğrencinin hangi günleri uzaktan (ya da yerinde) stajına saydıracağına yönelik detaylı bir zaman planı sunması beklenir.

5.      Yaz stajının Güz döneminin ilk ders gününe kadar tamamlanması gerekir.

6.    Yerinde stajın mühendislik eğitimi açısından önemi dolayısıyla uzaktan staj yerine aşağıdaki alternatiflerin değerlendirilmesi tavsiye edilir:

a.       Bir sonraki yaz (2020-2021 Akademik yılı Yaz) dönemi yerinde staj yapılması

b.      2020-2021 akademik yılı Güz veya Bahar dönemleri içerisinde kısmi (part time) çalışma yoluyla yerinde staj yapılması

                                            i.      Bu stajların tamamen yerinde yapılması gerekir. Kısmen de olsa uzaktan yapılamazlar. Bu kısıtlama, salgının devam etmesi durumunda ileri tarihlerde gözden geçirilebilir.

                                          ii.     Bu stajlarda toplam 40 iş gününün aynı kuruluşta tamamlaması beklenir.

 iii. Stajın bir öğrenim dönemi içinde (yaz, güz veya bahar) tamamlanması gerekir; staj süresi farklı dönemler arasında dağıtılamaz.

                                        iv.     Geçmişte yapılmış kısmi zamanlı çalışmalar staj yerine sayılamaz.