DİNLE

Dekan'ın Mesajı

Canan Atılgan MDBF Dekan Vekili

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) web sayfasına hoş geldiniz. Web sayfamız öğretim, araştırma ve bilgiyi toplumla paylaşma hedeflerini vurgulayan misyonumuzu yansıtmaktadır. Öğretime öncelikli olarak önem veriyoruz. Program müfredatlarımızın esnekliği her bir öğrencimizin kendi yolunu belirlemesine olanak tanımaktadır. Öğrencilerimizden beklentimiz, öğrenimleri süresince kendi kararlarını vermeleri, kendi atılımlarını yapmalarıdır. Üniversitemizde öğretim sınıfta sona ermez, aksine, laboratuvar çalışmaları, projeler, gerçek hayat problemlerinin çalışılması ve araştırma ile öğrenim zenginleştirilir. Öğrencilerimizin her düzeyde araştırma yapmasını desteklemekteyiz. Bu sayede, öğrencilerimizin, bilgi ve eleştirel düşünme yeteneklerinin yanı sıra gerekli pratiği de edinmelerini sağlıyoruz.

Öğretim, araştırmayla yakından ilişkilidir; temel bilimler, teknoloji ve uygulamada özgün bilgi üretmenin tek yolu da araştırmadır. Uygulama ve projelerle de bilgimizi toplumla paylaşmaktayız.

Günümüzün problemleri, tek bir disiplinin sınırları içine sığmayacak kadar karmaşık olduğundan, bu problemlerle başa çıkabilmek için disiplinlerarası çalışmanın önemini vurguluyoruz. "Araştırma" başlığı altında, birçok lisans ve lisansüstü öğrencisinin yer aldığı, farklı bilim dallarının yakın işbirliği ile oluşan takım çalışmalarını görebilirsiniz.

İdari yapımız da disiplinlerarası öğretim ve araştırmayı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Web sayfalarımızda gezerken, "bölüm" adına rastlamayacaksınız, bunun yerine programlarla karşılaşacaksınız. Program sözcüğü ile lisans ve lisansüstü diploma programlarımızı kastediyoruz. Her bir program altında, "Kişiler" listesi o programla örtüşen konularda araştırma yapan kişilerin sıralamasıdır. Aynı öğretim üyemiz biden çok listede yer almaktadır, bu o kişinin farklı ilgi alanlarını yansıtır.

MDBF olarak, ulusal ve uluslararası işbirliğine özellikle önem vermekteyiz. Diğer kurumlarla ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projelerin sayı ve niteliği ile övünüyoruz. İşbirliği öğretim için de geçerlidir; öğrencilerimizin uluslararası deneyim kazanmasının önemini vurguluyoruz. Öğrencilerimizin yurtdışındaki üniversitelerde bir veya daha fazla dönem eğitim görme konusundaki isteği gün geçtikçe artıyor, bu isteği destekliyoruz. Öğrencilerimiz ve doktora üstü araştırmacılarımız, araştırmalarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle doktora öğrencilerimizin en az bir dönemlerini ortak çalışma yapabilecekleri saygıdeğer bir kurumda geçirmelerini kuvvetle teşvik ediyoruz.

Önceki Dekanlar