DİNLE

Dekan'ın Mesajı

Canan Atılgan MDBF Dekanı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine hoş geldiniz. Web sayfamızda öğretim, araştırma ve bilgiyi toplumla paylaşma hedeflerimizi nasıl yansıttığımızı göreceksiniz.

Fakültemiz’de bugünün ve geleceğin mesleklerinde profesyoneller yetiştiririz. En yeni öğrenme tekniklerini yerel koşullarımıza uyarlayarak kullanır, donanımlı sınıf ve laboratuvarlarımızda benzersiz ve tüm zamanlarda geçerli eğitim veririz. Araştırmada öncü çalışmalar yapmanın eğitime de yansıyacağının bilinciyle, öğretim üyelerinin saha uygulamalarını mühendislik eğitimine taşıyabileceği ortamları yaratırız. Lisans öğrencilerimizin planlı araştırma programları, girişimcilik faaliyetleri, çift anadal ve yandal olanakları, collaboration space’de yaratıcı tasarım ortamı, proje bazlı mühendislik stajları, tasarıma yönelik ve sanayi odaklı mezuniyet projelerinden yararlanması için fakültemiz bir arayüz oluşturur. Her bir mezunumuzun temel yetkinliklere sahip, ancak bireysel farklılıkları taşıyarak dünyaya açılabilecekleri fırsatları yaratırız. Ulusal ve uluslararası araştırmalar ve projeler sürdüren, dünya çapında tanınmış öğretim üyesi kadromuzun kendilerini ve gruplarını sürekli daha iyi noktalara taşıyabilecekleri olanakları arar ve sağlarız. Fakültemizin araştırmada yoğunlaştığı alanlardan türeyen ve büyüyen merkezlerimizde tüm öğrencilerimiz seçtikleri mesleklerde derinleşme fırsatını bulur. Programlarımızın sürdürülebilir kalite güvencesini bağımsız kurumlar aracılığıyla daima takip ederiz. Tüm bu çabalarımızın göz kamaştırıcı meyvesi mezunlarımız, Türkiye’nin ve Dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarının rekabetçi ortamlarında iş bulmaktadır ve iş olanakları yaratmaktadır.

Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek misyonumuza inanarak bize katılan tüm paydaşlarımızı selamlıyor, yenilerini aramıza, daha iyi bir gelecek kurmamıza katkı vermeye davet ediyorum.

Önceki Dekanlar