DİNLE

Dekanlık Ofisi

Bilge Yerdelen MDBF Laboratuvar İSG Uzmanı
bilgeyerdelen@sabanciunivedu
(216) 483 9974

İş Tanımı

Laboratuvar İş Güvenliği Sorumlusu

MDBF Laboratuarlarında ve binasında çalışanların;
- Çalışma ortamının gözetimini yapmak, yapılan işlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,
- Tehlikelerin belirlenmesi, risk analizinin ve risk değerlendirmesinin yapılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilerek ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması için gerekli çalışmaları planlamak,
- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
- Üniversite İş güvenliği uzmanı ve sağlık merkezi uzmanı ile ortak çalışmak,
- İSG kurullarında MDBF'yi temsil etmek ve planlanan toplantılara katılmak,
- "Lab Güvenliği El kitabı" ve diğer tanıtıcı ve kullanıma yönelik malzemelerin hazırlanmasında ekip içinde etkin yer almak ve yönlendirmek.
-Sabancı Üniversitesi İSG prosedür, talimatları ve uygulamaları konusunda yapılacak bilgilendirme eğitimlerine katılmak ve bu prosedürlerin, talimatların kendi bölümlerinde uygulanması için İSG Uzmanı ile birlikte çalışmak ( örneğin acil durum çalışmaları, taşeron firma çalışmaları, risk değerlendirme ve saha kontrolleri; teknik bölümlerde - İSG açısından kritik ekipmanların yasal & periyodik kontrollerinin takibi vb.)
-İSG Konusunda düzenlenecek, yasal olarak zorunlu eğitim, denetim, tatbikat vb. organizasyonlarda bölüm içi koordinasyonun sağlanmasında Bölüm Yöneticisine destek olmak
İSG Kurul toplantılarına katılım sağlamak, kurul üyesi olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde tanımlanan yükümlüklerin yerine getirilmesinde görev almak.
-Sabancı Üniversitesi Çevre prosedür, talimatları ve uygulamaları konusunda yapılacak bilgilendirme eğitimlerine katılmak ve bu prosedürlerin, talimatların kendi alanlarında uygulanması için Çevre Danışmanı ile birlikte çalışmak.
- Acil durum ekibi üyesi olarak, Üniversite Acil Durum Planı ile mySU'da bulunan Çevre ve İSG Yönergesi ilgili dokümanlarında tanımlanan görevlerini yerine getirir.

Yayınlar

Kitaplar