DİNLE

Dekanlık Ofisi

Sibel Pürçüklü MDBF Bina ve Laboratuvar Sorumlusu
sibelksabanciunivedu
(216) 483 9526

Kişisel Web

İş Tanımı

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Programı
Fizik Programı
Doğa Bilimleri Laboratuvar Sorumlusu

İşlemler - Bakım ve Yönetim;
- Tüm Program Labları ve Cihazlar
- Sarf Malzemeler ve Cihazların Araştırma-Tedariki
- Ders ve Araştırma Projeleri
- Bütçe - Satınalma
- İş Güvenliği
-İSG Kurul toplantılarına katılım sağlar, kurul üyesi olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde tanımlanan yükümlüklerin yerine getirilmesinde görev alır.
İş Sağlığı ve Güvenliği çalışan temsilcisi olarak görev yapar.
-Acil durum ekibi üyesi olarak, Üniversite Acil Durum Planı ile mySU'da bulunan Çevre ve İSG Yönergesi ilgili dokümanlarında tanımlanan görevlerini yerine getirir.

Yayınlar

Kitaplar