DİNLE

Dekanlık Ofisi

Nursel Karakaya Laboratuvar Sorumlusu
nurselkarakaya@sabanciunivedu
(216) 483 9552

İş Tanımı

L021, L022, L010 ve L003 laboratuvarlarının genel düzeninin sağlanması ve korunması
L021, L022, L010 ve L003?de yer alan yaklaşık 20 adet cihaz ile ilgili tüm sorumlulukları (detayları aşağıda verilmiştir) yerine getirmek
Cihazlarla ilgili iş talimatlarının hazırlanması ve / veya revize edilmesi
Laboratuvar cihazlarının bakım, kontrol ve kalibrasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi, standart örnekleri olanların yapılması ve ilgili kayıtların saklanması
Laboratuvar Yönetim Sistemi?nin kurulmasına yönelik olarak ön çalışmaların yapılması
Laboratuvarda var olan araç, gereç ve cihazların performanslarının ve teknolojik yeterliliklerinin değerlendirilmesi, yenilenmesi ve iyileştirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi
Yenilenmesi ve iyileştirilmesi gereken cihazlarla ilgili teknik servis ile görüşülerek, tüm teknik detayların belirlenmesi, fiyat tekliflerinin alınması, ilgili öğretim üyeleri ile birlikte tekliflerin incelenerek değerlendirilmesi
Sarf malzemesi ihtiyacının takip edilmesi, gerekli miktarların temini için ilgili kişilere / birimlere bilgi verilmesi
Tedarik edilen yeni araç, gereç ve cihazların ilgili teknik dokümanlarının incelenmesi, tedarikçi firmadan teknik destek alarak cihazın kurulumunun sağlanması
Cihazla ilgili kullanıcı eğitiminin alınması ve ilgili kişilerin katılımının sağlanması
Laboratuvarda deney yapan Lisansüstü öğrencilerin gerekli cihaz kullanıcı eğitimlerini almasının sağlanması, belirli cihazlar için eğitimlerin bizzat verilmesi, eğitim alan öğrencilere yetki verilmesi, eğitim formlarının saklanması
Firma / diğer üniversitelerden gelen örneklerin kabulüne yönelik teknik soruların cevaplanması, analizlerin yapılması, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuçların raporlanması
Öğretim üyelerinin talep ettiği analizlerin yapılması, raporlanması ve yorumlanması
Laboratuvarla ilgili aksaklıklar hakkında geri bildirim almak ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak ve gerektiğinde ilgili öğretim üyeleri ile irtibata geçilmesi
Laboratuvar araç, gereç ve cihazlarının arızalanması durumunda, arızanın ilk tespitinin yapılması, belirli teknik müdahalelerin yapılması, gerekiyorsa teknik servis ile irtibata geçerek, cihazı çalışır hale getirmek için gerekli tüm çalışmaların yapılması, takip edilmesi, ilgili öğretim üyelerinin gelişmelerle ilgili bilgilendirilmesi, ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesi
Cihaz, araç ve gereçlerin kontrollü bir şekilde ve uygun koşullarda kullanılmasını sağlamak, gerekli durumlarda öğrencilerin uyarılması
Laboratuvar düzen ve temizlik durumunu kontrol ederek, gerekiyorsa cihazlara zarar vermeyecek şekilde temizlenmesinin sağlanması
Cihazları kullanan öğrencilerin tüm teknik soru ve sorunlarının yanıtlanması
İç ve dış denetimlere hazırlanılması
MDBF Demirbaş Envanter Listesi?nin ve Envanter Yönetim Sistemi?nin oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması
Laboratuvarlardaki cihazlara bağlı bilgisayarlardan güvenli veri alımına yönelik olarak; bilgisayarlardaki dataların yedeklenmesi, server (NAS) alınması ve tüm bilgisayarların NAS?a bağlanmasına yönelik çalışmaların planlanması ve yürütülmesi
Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunulması
Gerekli olan cihazlar için özel acil durum prosedürlerinin hazırlanması
XRD cihazı için TAEK?den lisans alınması (başvuru evraklarının hazırlanması, takibi ve yerinde kontrol için yapılması gerekenlerin tamamlanması)
Laboratuvarlardaki risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması

Yayınlar

Makaleler