DİNLE

Dekanlık Ofisi

Neşe Yıldırım İdari İşler Görevlisi
nyildirimsabanciunivedu
(216) 483 9554

İş Tanımı

MDBF LİSANS ÖĞRENCİLERİ için;
Yükümlülük konrol ve bilgilendirme.
Kayıtlarda geç ders kaydı ve geç çekilme takip / işlem
Kurumlararası yatay geçişler
Yabancı uyruklu başvurular değerlendirme
Diploma programı bildirimler takip / işlem
Yan dal başvurular
Kayıtlarda öğretim üyesi ve öğrenci destek
Not dönemlerinde not verilmesinin takibi
Not dönemlerinde öğrenci itiraz
Kurumlarda bilgi sağlama destek (YÖK / TÜBİTAK / MÜDEK)
Fakülte Kurulları gündem derleme, yazılması, sunumu