DİNLE

Dekanlık Ofisi

Burçin Yıldız MDBF Laboratuvar Kıdemli Uzmanı
burcinyildiz@sabanciunivedu
(216) 483 9572

İş Tanımı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı
Nükleer Manyetic Rezonans Cihaz(NMR) ve MCR(Malzeme Karakterizasyon) Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu

İşlemler - Yönetim;
- Malzeme Karakterizasyon Lab - Endüstriyel Hizmetler
- Ders ve Araştırma Projeleri
- İş Güvenliği

- Acil durum ekibi üyesi olarak, Üniversite Acil Durum Planı ile mySU'da bulunan Çevre ve İSG Yönergesi ilgili dokümanlarında tanımlanan görevlerini yerine getirir.

Eğitim

Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği

Yayınlar

Makaleler