DİNLE

Erdal İnönü Topolojik Materyallerin Teori ve Uygulamaları

İnanç Adagideli tarafından 14 Eylül 2013 tarihinde Feza Gürsey yaz okulları dahilinde “Erdal İnönü Topolojik Materyallerin Teori ve Uygulamaları" dersi verilmiştir. Topolojik materyallerin fiziği ve uygulamalarına giriş niteliği taşıyan yaz okulunda, alt başlıklar halinde “Topolojik materyallerin teori ve uygulamaları, Topolojik yarıiletkenler, Topolojik süperiletkenler, Topolojik band yapıları, Kirli topolojik materyaller, Uygulamalar: topolojik elektronik ve bilişim” konuları anlatılmıştır.