DİNLE

Fakülte Üyeleri

Gözde İnce Öğretim Üyesi
gozdeince@sabanciunivedu
(216) 483 9878

Kişisel Web

Araştırma Alanları


Organik ince filmlerin kimyasal buhar biriktirilmesi, polimer nano yapıların üretimi ve karakterizasyonu, ince filmlerin uyarıya duyarlı kaplamalar olarak uygulamaları, kontrollü ilaç salımı, biyosensörler

Üyelikler

American Chemical Society Materials Research Society American Vacuum Society

Yayınlar

Makaleler
Kitap Bölümleri
Konferans Bildirileri
SU Öncesi Yayınları