DİNLE

Fakülte Üyeleri

Eralp Demir Öğretim Üyesi
eralpdemir@sabanciunivedu
(216) 300 1354

Araştırma Alanları

Hesaplamalı mekanik, sonlu elemenan yöntemi, kristal plastisite, fizik temelli modelleme, tekstür & yönelmeli davranış, değişken rijitlikte kompozit tasarımı, eklemeli üretim için termomekanik proses simülasyonları, ileri malzeme karakterizasyonu, oryantasyon mikroskopisi

Yayınlar

Makaleler
SU Öncesi Yayınları