DİNLE

Akademik Kadro

İsmail Çakmak Öğretim Üyesi
ismailcakmak@sabanciunivedu
(216) 483 9524

Kişisel Web

İş Tanımı

Öğretim Üyesi

Eğitim

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Lisansı, Çukurova Üniversitesi, 1981; Bitki Beslenme Fizyolojisi Doktorası, Stuttgart-Hohenheim Üniversitesi (Almanya), 1988.

Araştırma Alanları

Mikro besin elementleri noksanlığı; Bitkilerde serbest oksijen radikalleri ve antioxidantlar; Bitkilerde ağır metallerin alınımı, taşınması ve birikimi; Abiotic stress koşullarındaki bitkilerde fizyolojik çalışmalar; Bitki besleme ve insan sağlığı arasındaki ilişkiler

Yayınlar

Makaleler
Kitaplar
Kitap Bölümleri
Konferans Bildirileri
Editörlügü Yapilan Kitaplar / Özel Nüshalar