DİNLE

Akademik Kadro

Emre Erdem Öğretim Üyesi
emreerdem@sabanciunivedu
(216) 483 9881

Kişisel Web

Eğitim

Habilitation Degree (June 2017) University of Freiburg: 


Institute of Physical Chemistry, Freiburg Germany Thesis: Defect structures of nanoscale functional semiconductor materials probed by EPR spectroscopy


PhD in Physics (2001-2006) Leipzig University: 


Faculty of Physics and Geoscience, International Physics Studies Program, Leipzig GermanyThesis: Size effects in ferroelectric nanoparticles


MSc in Physics (1999-2001) Leipzig University: 


Faculty of Physics and Geoscience, International Physics Studies Program, Leipzig GermanyThesis: Preparation and Characterisation of Ferroelectric and Ferromagnetic Nanopowders and Polymeric Nanocomposites


BSc in Physics (1994-1998) Ankara University: 


Faculty of Science, Department of Physics, Ankara Turkey Thesis: Plasma oscillations and Landau damping


 

Araştırma Alanları

Ferroelektirk ve piezoelektrik malzemelerin sentezi ve karaterizasyonu, Lityum-iyon bataryaları ve süperkapasitörler için elektrot malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu, süperkapasitor üretimi ve tasarımı, Raman, fotoluminisans, empedans spektrometresi, elektron paramanyetik rezonans (EPR) spektrometresi, metal oksit malzemelerin kristal alan teorisi hesaplamaları, seramikler, varistörler, süperiletken malzemeler ve alan etkili transistörlerin geliştirilmesi

Yayınlar

Makaleler
SU Öncesi Yayınları