DİNLE

Akademik Kadro

Zehra Sayers Öğretim Üyesi
zehrasayers@sabanciunivedu
(216) 483 9509

İş Tanımı

Acil durum ekibi üyesi olarak, Üniversite Acil Durum Planı ile mySU'da bulunan Çevre ve İSG Yönergesi ilgili dokümanlarında tanımlanan görevlerini yerine getirir.

Eğitim

Fizik Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi, 1974; Biyofizik Doktorası, Londra Üniversitesi (İngiltere), 1978.

Araştırma Alanları

Moleküler biyoloji ve biyolojik moleküllerin yapılarının X-ışınları ile araştırılması; kromatin, aktin, vb iplikçil yapılrda yapı-işlev bağlantılarının incelenmesi; metal bağlayan proteinlerin yapı analizlari.

Üyelikler

Biophysical Society, American Association for Advancement in Science, Türk Biyofizik Derneği, Bilim Akademisi.

Yayınlar

Makaleler
Kitap Bölümleri
Konferans Bildirileri
Editörlügü Yapilan Kitaplar / Özel Nüshalar