DİNLE

Kerem Bülbül

Kerem Bülbül Öğretim Üyesi
Kişisel Web

http://people.sabanciuniv.edu/~kkilic/

Eğitim
  • Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans ve Doktorası, California-Berkeley Üniversitesi (ABD), sırası ile 1997 ve 2002;
  • Endüstri Mühendisliği Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi, 1996.
Araştırma Alanları
  • Havayolu ekip çizelgeleme problemleri, makine çizelgeleme, kablosuz ağlarda eniyileme problemleri, lojistik, sayısal eniyileme
Yayınlar

Makaleler
Kitap Bölümleri
Konferans Bildirileri
Working Paper / Technical Report