DİNLE

Lisansüstü Bursları

Lisansüstü öğrenim burslarına ilişkin değerlendirilme, programa kabul esnasında yapılır. Burs sağlanacak öğrencilerin durumu akademik geçmişleri dikkate alınarak Kabul Jürisi'nin önerisi üzerine, ilgili Enstitü Kurulu'nca değerlendirilip Rektör onayı ile kesinleşir. Kazanılan bursun devamlılığı, genel not ortalamasına göre fakültenin alacağı karara bağlıdır.

Burssuz olan Profesyonel (EMBA, MBA-NT-YP, IT, ETM-NT, NANO-NT, DA-NT, BP-NT) programları dışında, Sabancı Üniversitesi yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen öğrencilere 2015-2016 Akademik Yılı için aşağıdaki burslardan biri teklif edilebilir.

Tam Burs

Öğrenim ücretinden tam muafiyet, aşağıda belirtilen süre ile aylık net nakit ödeme ve yurt desteğini kapsar.

Program

Aylık nakit ödeme ve yurt desteği *

Yüksek Lisans

1,700 TL/10 ay boyunca + Yurt (2 kişilik) **

Doktora ***

2,000 TL/12 ay boyunca + Yurt (İmkanlar dahilinde 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda)

(*) Yurt desteği bulunan, ancak yurtta konaklamak istemeyen lisansüstü öğrencilere 500 TL nakit yol desteği verilir.
(**) Doktora yeterlilik sınavından başarılı olan öğrencilerin aylık nakit tutarları 2,200 TL'ye yükseltilebilir.
(***) Yurt desteği 2 kişilik odaları kapsar. Tek kişilik odalarda kalmak isteyen öğrenciler, yurtlardaki boş oda imkanları dahilinde, aradaki ücret farkını dönem başında tek seferde ödeyerek kalabilir.

Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu

Öğrenim ücretinden muafiyet desteği kapsamında aşağıdaki burslardan herhangi biri teklif edilebilir:

  • Öğrenim ücretinden tam muafiyet
  • Öğrenim ücretinin 2/3'ünden muafiyet
  • Öğrenim ücretinin 1/2'sinden muafiyet
  • Öğrenim ücretinin 1/4'ünden muafiyet

Öğrenim Ücretinden Tam Muafiyet Bursu ve Yurt Bursu
TÜBİTAK BİDEB Bursu
Proje Bursu
Yousef Jameel Bursu
Diğer Burslar

Dinle