DİNLE

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hakkında

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin hızını ve yönünü belirleyen “bilgi yoğun” alanlarda lisans ve yüksek lisans programları sunmaktadır. Fakültemizde, üretim ve hizmet sektörlerinde yenilikçi teknolojileri geliştirmek ve üretkenliği artırma amacıyla geliştirilmiş disiplinlerarası araştırma programlarına önem verilmektedir. Temel araştırmaların yanı sıra, ulusal ve küresel sektör ortaklarıyla işbirliği yapmamıza olanak sağlayacak araştırma yöntemleri geliştirilmektedir. Sabancı Üniversitesi’nde, öğretim üyesi başına tahsis edilen araştırma projesi sayısı ve bütçesi ile alınan hibeler ulusal ortalamaların üzerindedir.

Sabancı Üniversitesi, 2013 yılından bu yana Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Endeksi'ne göre Türkiye'nin En Girişimci ve Yenilikçi Üniversitesi'dir.

Fakültemiz bünyesindeki en gelişmiş teknolojiyle donatılmış laboratuarlar ve araştırma merkezleri, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin temel bilim ve teknoloji alanlarına odaklanmasını sağlar.

“Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-NUM)”, “Tümleştirilmiş Teknolojiler Mükemmeliyet Merkezi (CTCE)”, “Data Analitiği Mükemmeliyet Merkezi (CEDA)” ve “Nano Tanı için Fonksiyonel Yüzey ve Ara Yüzeyler Araştırma ve Uygulama Merkezi” gibi merkezlerimiz, öncü araştırmaların yürütüldüğü yapılardır.