Skip to main content
...
İsmail Çakmak
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi
(216) 483 9524
Pozisyon

Öğretim Üyesi

Eğitim

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Lisansı, Çukurova Üniversitesi, 1981; Bitki Beslenme Fizyolojisi Doktorası, Stuttgart-Hohenheim Üniversitesi (Almanya), 1988.

Araştırma Alanları

Mikro besin elementleri noksanlığı; Bitkilerde serbest oksijen radikalleri ve antioxidantlar; Bitkilerde ağır metallerin alınımı, taşınması ve birikimi; Abiotic stress koşullarındaki bitkilerde fizyolojik çalışmalar; Bitki besleme ve insan sağlığı arasındaki ilişkiler

Article
Book
Book Section / Chapter