Skip to main content

Lisansüstü Program Çıktıları

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek

2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak

3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak

4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak

5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek

6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek  Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

7. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek

8. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek

9. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

 

Siber Güvenlik Tezli  Yüksek Lisans Programına Özel Kazanımlar:

10. Siber güvenlik alanındaki temel kuramsal bilgiyi ve teknik altyapıyı edinmiş olmaları,

11. Varolan ve gelecekte ortaya çıkabilecek siber saldırı, tehdit ve sahteciliklerin izlediği temel yaklaşımlar, istifade ettikleri insani ve teknik zaaflar ve kullandıkları yöntemler konusunda derin bir tecrübe ve kavrayış geliştirmiş olmaları,

12. Bir bilişim altyapısını kapsamlı bir şekilde inceleyip varolan zaafları tespit ederek risk analizi yapabilmek ve bir siber güvenlik stratejisi belirleyebilmeleri,   

13. Siber saldırıların oluşma aşamasında olası maliyet ve tahribatları önlemek için gerekli tedbirleri alabilmeleri,

14. Güncel olarak kullanılan siber güvenlik yazılım araçlarını ve ilgili yazılım kütüphanelerini profesyonel amaçlı olarak kullanabilmeleri,