Sanayi Odaklı Projeler
  • FENS
  • Sanayi Odaklı Projeler

You are here

Sanayi Odaklı Projeler

Sanayi Odaklı Projeler

Sanayi Odaklı Projeler, kurumların öncelikli araştırma konularını Sabancı Üniversitesi(SU) işbirliği ile projenlendirerek hayata geçirdikleri bir programdır. Program, SU müfredatındaki "Mezuniyet Projesi" dersi kapsamında, katılımcı kurum ve SU öğretim üyelerinin danışmanlığında, 4. sınıf lisans öğrencilerinin projelerinden oluşmaktadır. Projenin sahibi ilgili sanayi kurumudur. SU ve katılımcı kurum projeyi birlikte yürüteceklerdir.

Sanayi Odaklı Projeler Nedir?

  • Bu program, sanayi kurumlarının araştırma gündeminde yer alan ancak insan, zaman, teknik ekipman gibi kaynak kısıtları olan araştırma konularının, üniversite işbirliği ile projelendirilerek hayata geçirilmesine olanak sağlamaktadır;
  • Sabancı Üniversitesi’nin zengin araştırma ortamı imkanlarından, öğretim üyeleri ve araştırmacıların entelektüel birikimlerinden yararlanma fırsatı sunmaktadır.
  • Projelerde çalışacak olan dördüncü sınıf öğrencileri, sanayi kurumları için etkin bir insan kaynakları havuzu oluşturmakta, kurumlara potansiyel çalışma arkadaşlarını tanıma ve yetiştirme şansı da vermektedir.
  • Programın en avantajlı yönlerinden biri de, somut sorunlara, somut ve inovatif çözüm önerileri getirilebilmesi, fikrin ürüne dönüşmesidir.

Sabancı Üniversitesi “Sanayi Odaklı Projeler"inin çıktılarını Bahar Daveti ile paylaştı

Bir Bakışta

  • 2017- 2018 Güz dönemi proje başvuruları için son tarih: 31 Temmuz
  • Katkı payı 2017-2018 akademik yılı için proje başına 10 bin TL olarak belirlenmiştir.
  • SGK işlemleri Sabancı Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

Projede Kimler Çalışmaktadir?

Projelerde, uygun programlardan seçilecek olan 4. sınıf lisans öğrencileri, en az 3 kişilik proje gruplarında yer alacaktır.

Projede, Öğrencilerin Danışmanliği Rolünü Kim Üstlenecektir?

Projelerde, biri kurum tarafından diğeri Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri arasından olmak üzere, en az iki danışman görev alacaktır.

Projeler Ne Kadar Sürede Hayata Geçecektir?

Güz döneminde başlayacak olan projeler, Ekim-Mayıs ayları arasında yürütülerek sonuçlandırılacaktır.Bahar döneminde başlayacak projeler ise, Şubat- Mayıs ayları ile bir sonraki Güz dönemi Ekim- Aralık ayları arasında yürütülecektir.

Projede Ortaya Çıkacak Ürünlerin Fikri Mülkiyet Hakkı Kime Aittir?

Proje kapsamında ortaya çıkacak ürünlerin fikri mülkiyet hakkı katılımcı sanayi kurumuna aittir.

Projelerde Görev Alacak Kişilerin Sosyal Güvenlik İşlemleri Hangi Taraf Tarafindan Yapilacaktir?

SGK işlemleri Sabancı Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

Program Kapsaminda Kurumlardan Mali Destek Beklenmekte midir?

Program kapsamında kurumdan beklenen katkı payı bağış olarak 2017-2018 akademik dönemi için proje başına 10 bin TL olarak belirlenmiştir.

Turkish