Skip to main content

Merkezler ve Forumlar

Sabancı Üniversitesi, tüm araştırma projelerinin girişimci bir ruh ile gerçekleştirilmesi ve akademisyenler ile öğrencilerimizin kendilerini her alanda geliştirebilmesi için birden fazla araştırma merkezine ve foruma sahiptir. Bu merkezler ve forumlarda, gerek ülkemizin, gerekse de dünyanın geleceğini şekillendirecek araştırmalar yürütülür ve öğrencilerimiz her sektörde profesyonel bir iş ağı kurma imkânına kavuşur. Nano Teknoloji, Politika Merkezi, Kadın Çalışmaları gibi Sabancı Üniversitesi’ne özgü merkezler, Türkiye’de şimdiye dek görülmemiş türden araştırma projelerinin yürütülebilmesini sağlamaktadır.

MERKEZLER

suimc

Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı olan Teknopark İstanbul'da yer alan Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SU IMC); laboratuvar deney hizmetleri, prototip üretim hizmetleri, tasarım ve simülasyon hizmetleri, arge hizmetleri çatısı altında kompozit malzemeler ve imalat teknolojileri alanında tasarım, imalat, montaj ve proses prototipleme hizmetleri, ayrıca kamu ve sanayi kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren endüstriyel ölçekli bir araştırma ve teknoloji geliştirme merkezidir. 

Web Sitesini Ziyaret Et

Nano Tanı İçin Fonksiyonel Yüzey ve Ara Yüzeyler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Faaliyet Alanları:

 • Hastalıklar için yeni jenerasyon tanı kitleri geliştirilmesi
 • Çiplerdeki nano yapılarda algılayıcı moleküller ve belirteçler
 • Biyo uyumlu ve anti bakteriyel yüzeyler ve kaplamalar
 • Geliştirilmiş yüzeyli mikroakışkan sistemler
 • Enerji verimliliğini artırmak için ara yüzeylerin ayarlanması

Merkezin Amaç ve Hedefleri:

 • Ulusal ve uluslar arası kaynaklardan yüksek bütçeli kaynak ve proje desteği sağlamak
 • Dünyadaki prestijli araştırma enstitüleriyle işbirliği kurmak
 • Ulusal endüstri ve devlet kuruluşlarıyla işbirliği girişimlerinde bulunmak 
 • Yeni nesil üstün nitelikli genç araştırmacılar ve mühendisler yetiştirmek
 • Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yüksek etkili uluslar arası yayınlar ve patentler üretmek
 • Merkezi faaliyet alanda Sabancı Universitesi’nin görünürlüğünü artırarak dünya çapında bir çekim merkezi haline getirmek

Web Sitesini Ziyaret Et

 

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)

Sabancı University Nanotechnology Research and Application Center (SU-NUM), is developed with approximately 25 million Euros provided by the State Planning Organization and Sabancı Foundation and became operational in July 2011. The Center provides valuable additional capabilities to the existing research infrastructure of the Faculty of Engineering and Natural Sciences of Sabancı University. With a contributing team of 40 faculty members, about 40 post-doctoral researchers, and hundreds of Ph.D. students, the Center is engaged in highly effective multidisciplinary research programs, bringing together researchers with expertise spanning advanced materials, basic sciences, and nano-engineering, to address applications in electronics, photonics, healthcare, construction, the environment, agriculture and packaging industries.

Within the scope of this collaborative research environment, a major goal is to expedite the development of novel technologies and advanced products to address the needs of local and global technology leaders. The Center is encouraging collaboration with industry, other universities and research institutions to further hone the skills of budding research specialists, which are sought in several advanced technology areas relevant to the interests of Turkey.

Web Sitesini Ziyaret Et

Projeler

 

Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi

Türkiye’de ve dünyada pek çok firma büyük veriden bilgi çıkartarak, süreçlerini, müşteri ilişkilerini vb. iyileştirmeye çalışmaktadır. Firmalardan kamu kesimine pek çok farklı kurum ve kuruluşta, verinin miktarı arttıkça veri analitiğinin de önemi anlaşılmaktadır. Ayrıca verinin artması ile birlikte, bilimsel araştırmalarda büyük veriyi kullanabilecek ve anlamlandırabilecek tekniklerin geliştirilmesi gitgide daha fazla önem kazanmaktadır ve bunlar özellikle Bilgisayar ve Endüstri Mühendislikleri alanlarının araştırma konularını oluşturmaktadır.

VERİM'in kurulma gerekçesi, büyük veri madenciliği alanında hem ticari hem bilimsel alandaki ihtiyaçlara, disiplinler arası bir yaklaşım ile çözüm üretmek ve araştırma alanında da katkısı büyük olabilecek bilimsel araştırmalar yapmaktır. VERİM sayesinde büyük veri ile ilgili konularda yapılan çalışmalar bir şemsiye altında toplanması; ve bu sayede farklı alanlardan araştırmacıların bu konuda yaptıkları çalışmaların daha kapsamlı olarak duyurulması ve işbirliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. VERİM veri analitiği ve büyük veri konularında seminer ve paylaşımlar ile ilgili kişilerin bilgilenmesine katkıda bulunacaktır.

VERİM, Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı ile birlikte, veri analitiği konusunun eğitim ve araştırma ayaklarını sağlayacak bir sinerji içinde olacaktır. Ayrıca altyapısı ve doktora sonrası araştırmacılar ve destek personelinin de katkısı ile, hem araştırmacılarımıza ve öğretim üyelerimize, hem de ilgili tüm programlardan lisans ve lisansüstü öğrencilerimize, büyük veri ile çalışma konusunda destek ve bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

Sadece teorik bilgiyle kalmamış, günümüzün bilgisayar alanındaki en ileri teknolojilerini (paralel programlama, büyük veri alt yapısı, büyük veride analiz, yüksek başarımlı hesaplama) kullanarak öğrenmiş öğrenciler ve araştırmacıların mesleğe çok daha iyi hazırlanacakları ve daha kolay iş bulacakları açıktır.

Web Sitesini Ziyaret Et

FORUMLAR

TÜSİAD - Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu

TÜSİAD - Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesi ortak girişimleri ile Mart 2003 yılında kurulmuş bir araştırma merkezidir. Merkezin amacı, genel olarak küreselleşme, özel olarak da Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde uluslararası piyasalarda Türk özel sektörünün kalıcı bir pazar payı elde edebilmesi için gerekli rekabet gücü, inovasyon ve teknoloji yönetimi ve kıyaslama çalışmalarını yapmaktır.

Web Sitesini Ziyaret Et