Skip to main content

Akademik Programlar

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı, geniş müfredat ve araştırma tecrübesi ile bilgisayar alanındaki en..

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Elektronik Mühendisliği programı, öğrencileri çok hızlı gelişen bu alandaki son teknolojilere hazırlayacak der...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Vizyonumuz: Endüstrideki firmaların rekabet gücünü artırma amaçlı olarak, üretim sistemleri tasarımı, kontrolü ve işletilmesi alanlarında ak...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimleri ve Nanomühendislik lisans programı, ileri teknolojilerde kullanılacak b...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Mekatronik, sistem tasarımının çokdisiplinli mühendislik yaklaşımları kullanılarak yapılmasını mümkün kılan me...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Sabancı Üniversitesi, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programında modern biyoloji problemleri ü...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Bu program öğrencilere devam ettikleri lisans programına destek olmak veya bu konuya ilgi duyan öğrencilere te...

Yan Dal

Bu program öğrencilere devam ettikleri lisans programına destek olmak veya bu konuya ilgi duyan öğrencilere te...

Yan Dal

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Bu program, özellikle Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik ve diğ...

Yan Dal

Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarında, M.Sc ve Ph.D için Matematik konuları bulunmaktadır ve buna ek ...

Yan Dal

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı, geniş müfredat ve araştırma tecrübesi ile bilgisayar alanındaki en..

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Elektronik Mühendisliği programı, öğrencileri çok hızlı gelişen bu alandaki son teknolojilere hazırlayacak der...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Vizyonumuz: Endüstrideki firmaların rekabet gücünü artırma amaçlı olarak, üretim sistemleri tasarımı, kontrolü ve işletilmesi alanlarında ak...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Enerji Teknolojileri ve Yönetim Yüksek Lisans Programı, hem ulusal hem de küresel düzeyde enerji sorunlarının anlaşılması ve çözülmesi için teknik, bi...

Tezli Yüksek Lisans

Bu program öğrencilere devam ettikleri lisans programına destek olmak veya bu konuya ilgi duyan öğrencilere te...

Yan Dal

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimleri ve Nanomühendislik lisans programı, ileri teknolojilerde kullanılacak b...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarında, M.Sc ve Ph.D için Matematik konuları bulunmaktadır ve buna ek ...

Yan Dal

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Mekatronik, sistem tasarımının çokdisiplinli mühendislik yaklaşımları kullanılarak yapılmasını mümkün kılan me...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Sabancı Üniversitesi, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programında modern biyoloji problemleri ü...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Sabancı Üniversitesi, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programında modern biyoloji problemleri ü...

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Doktora

Üretim Mühendisliği yüksek lisans programı üretim konusunda bilimsel çalışmaları ve teknolojileri bütünleştire...

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı’nın hedefi, dünyada ve Türkiye’de veri bilimine olan artan talebi karşılamaya yönelik olarak veri bilimi alanında g...

Tezli Yüksek Lisans

Sabancı Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri (IT) Yüksek Lisans Programı (Professional Masters' Degree in IT) s...

Tezsiz Yüksek Lisans

Profesyonel Yüksek Lisans

Dijitalleşme kapsamındaki teknolojik ve mühendislik bilgi birikimini, başarılı bir dönüşüm için gereken yönetimsel bilgi, yetenek ve davranış biçimlerini katılımcılarına kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Tezsiz Yüksek Lisans

Profesyonel Yüksek Lisans

Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) tarafından 2013-2014 akademik yılında, en...

Tezsiz Yüksek Lisans

Profesyonel Yüksek Lisans

Siber saldırı ve suçların ciddiyetini giderek arttırdığı günümüzde siber güvenlik, bilgisayar bilimleri, elektronik mühendisliği ve matematiğin kesişim...

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Doktora

Program müfredatı, Veri Analitiği üzerinde farklı alanlarda kendinizi geliştirmenize olanak sağlayacak bir esn...

Tezsiz Yüksek Lisans

Profesyonel Yüksek Lisans

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı, geniş müfredat ve araştırma tecrübesi ile bilgisayar alanındaki en..

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Elektronik Mühendisliği programı, öğrencileri çok hızlı gelişen bu alandaki son teknolojilere hazırlayacak der...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Vizyonumuz: Endüstrideki firmaların rekabet gücünü artırma amaçlı olarak, üretim sistemleri tasarımı, kontrolü ve işletilmesi alanlarında ak...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Bu program öğrencilere devam ettikleri lisans programına destek olmak veya bu konuya ilgi duyan öğrencilere te...

Yan Dal

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimleri ve Nanomühendislik lisans programı, ileri teknolojilerde kullanılacak b...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarında, M.Sc ve Ph.D için Matematik konuları bulunmaktadır ve buna ek ...

Yan Dal

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Mekatronik, sistem tasarımının çokdisiplinli mühendislik yaklaşımları kullanılarak yapılmasını mümkün kılan me...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Sabancı Üniversitesi, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programında modern biyoloji problemleri ü...

Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora

Sabancı Üniversitesi, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programında modern biyoloji problemleri ü...

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Doktora

Üretim Mühendisliği yüksek lisans programı üretim konusunda bilimsel çalışmaları ve teknolojileri bütünleştire...

Tezli Yüksek Lisans

Doktora