Skip to main content

Sanayi Odaklı Projeler

sanayi odaklı projeler programı

Sanayi Odaklı Projeler, kurumların öncelikli araştırma konularını Sabancı Üniversitesi(SU) işbirliği ile projelendirerek hayata geçirdikleri bir programdır. Program, SU müfredatındaki "Mezuniyet Projesi" dersi kapsamında, katılımcı kurum ve SU öğretim üyelerinin danışmanlığında, 4. sınıf lisans öğrencilerinin projelerinden oluşmaktadır. Projenin sahibi ilgili sanayi kurumudur. SU ve katılımcı kurum projeyi birlikte yürüteceklerdir.

Sanayi Odaklı Projeler Nedir?

 • Bu program, sanayi kurumlarının araştırma gündeminde yer alan ancak insan, zaman, teknik ekipman gibi kaynak kısıtları olan araştırma konularının, üniversite işbirliği ile projelendirilerek hayata geçirilmesine olanak sağlamaktadır;
 • Sabancı Üniversitesi’nin zengin araştırma ortamı imkanlarından, öğretim üyeleri ve araştırmacıların entelektüel birikimlerinden yararlanma fırsatı sunmaktadır.
 • Projelerde çalışacak olan dördüncü sınıf öğrencileri, sanayi kurumları için etkin bir insan kaynakları havuzu oluşturmakta, kurumlara potansiyel çalışma arkadaşlarını tanıma ve yetiştirme şansı da vermektedir.
 • Programın en avantajlı yönlerinden biri de, somut sorunlara, somut ve inovatif çözüm önerileri getirilebilmesi, fikrin ürüne dönüşmesidir.

lab

sop 2019

Projelerde, uygun programlardan seçilecek olan 4. sınıf lisans öğrencileri, en az 3 kişilik proje gruplarında yer alacaktır.

Projelerde, biri kurum tarafından diğeri Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri arasından olmak üzere, en az iki danışman görev alacaktır.

Güz döneminde başlayacak olan projeler, Ekim-Mayıs ayları arasında yürütülerek sonuçlandırılacaktır.Bahar döneminde başlayacak projeler ise, Şubat- Mayıs ayları ile bir sonraki Güz dönemi Ekim- Aralık ayları arasında yürütülecektir.

Proje kapsamında ortaya çıkacak ürünlerin fikri mülkiyet hakkı katılımcı sanayi kurumuna aittir.

SGK işlemleri Sabancı Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

Program kapsamında kurumdan beklenen katkı payı bağış olarak 2021- 2022 akademik dönemi için proje başına 10 bin TL olarak belirlenmiştir.

2023 Projeleri
2023 Projeleri

2022 Projeleri
2022 Projeleri

2021 Projeleri
2021 Projeleri

2020 Projeleri
2020 Projeleri

2019 Projeleri
2019 Projeleri

2018 Projeleri
2018 Projeleri

2017 Projeleri
2017 Projeleri

Programın İşleyişi Ne Şekilde Olacaktır?

Proje Teklifi: Proje konularınızı belirleyiniz. Proje teklif formu nu doldurarak sop@sabanciuniv.edu e-posta adresine gönderiniz. İstediğiniz sayıda proje teklifinde bulunabilirsiniz.

Değerlendirme Ve Onay: Başvurularınız Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin tüm lisans programlarının deneyimli öğretim üyelerinden oluşan bir değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilecek ve çözümlenebilecek proje konuları seçilecektir. Seçilen proje konularınızla ilgili tarafınıza dönüş yapılarak bilgi verilecektir. Her iki tarafın da onayı ile uygun bulunan projeler için protokol imzalanacaktır.

Öğrencilerin Projelere Yerleştirilmesi: Seçilen projeleriniz öğrencilerimize çeşitli kanallarla duyurulacak ve başvuruları alınacaktır. Yapılan başvurular değerlendirilerek proje ve öğrenci eşleştirmesi yapılacaktır. Diğer yandan Değerlendirme Komitemiz uygun profildeki öğrenciyi projelere direkt olarak da yerleştirebilirler.  Projenin içeriğine göre farklı disiplinlerden en az 3 kişilik ekipler oluşturulacaktır.

Projede görev alacak öğrencilerle gizlilik sözleşmesi yapılacaktır.

Projenin Yürütülmesi:

 • Proje, 2 akademik dönemde, “Mezuniyet Projesi I” ve “Mezuniyet Projesi II” kapsamında gerçekleştirilir.
 • Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi, proje danışmanı olarak projenin her aşamasında öğrenciye rehberlik eder. Proje önerisi oluşum aşamasında öğrenci ile birlikte kurum danışmanını ziyaret eder.
 • Kurum Danışmanı ise projenin amacı, hedefleri ve içeriği konusunda öğrenciye rehberlik eder. Kurum danışmanının, Mart ve Mayıs aylarında en az iki defa Sabancı Üniversitesi’ni ziyaret ederek, projeyi değerlendirmesi beklenmektedir.

su universite merkezi

Proje Kapsamında Öğrencilere Verilecek Eğitimler:  Öğrenciler ilk 3 ay (Mezuniyet Projesi I dersi kapsamında) projenin tasarım evresini gerçekleştirir.

Öğrenciler tasarım evresinde aşağıdaki konularda seminerlere ve grup çalışmalarına katılarak eğitim alırlar:

 • Karmaşık bilim ve mühendislik problemleri;
 • Sürdürülebilir Kalkınma;
 • Ekonomi, çevre sorunları, üretilebilirlik, etik, sağlık, sosyal ve politik sorunlar;
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim yönetimi;
 • Fikri mülkiyet hakları;
 • Yenilikçilik ve girişimcilik;
 • İş sağlığı ve güvenliği.

Öğrenciler sonraki üç aylık dönemde projeyi uygularlar.

Öğrenciler projenin ilerleyişine yönelik raporlar hazırlar. Aşağıdaki raporlar Kurum Danışmanı ile paylaşılır.

 • Proje Önerisi
 • Sonuç Raporu.

Projenin sonunda, öğrenciler, kurum danışmanı ilgili öğretim üyesine sunum yapar.

Kurumun uygun bulması halinde, proje posteri ve özeti tanıtım faaliyetlerinde kullanılır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin hızını ve yönünü belirleyen “bilgi yoğun” alanlarda lisans ve yüksek lisans programları sunmaktadır. Fakültemizde, üretim ve hizmet sektörlerinde yenilikçi teknolojileri geliştirmek ve üretkenliği artırma amacıyla geliştirilmiş disiplinlerarası araştırma programlarına önem verilmektedir. Temel araştırmaların yanı sıra, ulusal ve küresel sektör ortaklarıyla işbirliği yapmamıza olanak sağlayacak araştırma yöntemleri geliştirilmektedir. Sabancı Üniversitesi’nde, öğretim üyesi başına tahsis edilen araştırma projesi sayısı ve bütçesi ile alınan hibeler ulusal ortalamaların üzerindedir.

Sabancı Üniversitesi, 2013 yılından bu yana Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Endeksi'ne göre Türkiye'nin En Girişimci ve Yenilikçi Üniversitesi'dir.

Fakültemiz bünyesindeki en gelişmiş teknolojiyle donatılmış laboratuarlar ve araştırma merkezleri, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin temel bilim ve teknoloji alanlarına odaklanmasını sağlar.

“Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-NUM)”, “Tümleştirilmiş Teknolojiler Mükemmeliyet Merkezi (CTCE)”, “Data Analitiği Mükemmeliyet Merkezi (CEDA)” ve “Nano Tanı için Fonksiyonel Yüzey ve Ara Yüzeyler Araştırma ve Uygulama Merkezi” gibi merkezlerimiz, öncü araştırmaların yürütüldüğü yapılardır.

Duyurulacaktır.

Duyurulacaktır.

2020 SOP detaylı takvim için tıklayınız

AyİşBaşlangıçBitiş
Temmuz
Ağustos
Proje Tekliflerinizi iletebilirsiniz22 Temmuz25 Ağustos
Ağustos
Eylül
Proje tekliflerinin değerlendirilmesi ve öğretim üyelerine duyurulması26 Ağustos8 Eylül
Proje Başlıyor: Öğrenci yerleştiriyoruz. 24 Eylül25 Eylül
Ekim
Kasım
Protokol İmzalıyoruz7 Ekim17 Kasım
Sanayi projelerine kayıtlı öğrencilerle gizlilik NDA sözleşmesi7 Ekim17 Kasım
Sizi ziyaret ediyoruz: Öğrenci ve Öğretim Üyesinin Kurum Danışmanını Ziyareti ve proje ön görüşmesi14 Ekim10 Kasım
Proje öneri raporunu sizinle paylaşıyoruz4 Kasım10 Kasım
MartSizi misafir edelim: Kurum Danışmanının üniversitemizi ziyareti/ Proje değerlendirme2 Mart22 Mart
MayısSonuç Raporu25 Mayıs31 Mayıs
SOP Projeleri Poster Sunumu +Bahar Daveti+ Kokteyl1 Haziran7 Haziran
Sizce proje yılı nasıl geçti?
Anketimize katılın
8 Haziran14 Haziran
AyİşBaşlangıçBitiş
TemmuzProje Tekliflerinizi iletebilirsiniz2 Temmuz19 Ağustos
Ağustos
Eylül
Proje tekliflerinin değerlendirilmesi ve öğretim üyelerine duyurulması27 Ağustos16 Eylül
Proje Başlıyor: Öğrenci yerleştiriyoruz.24 Eylül2 Ekim
Ekim
Kasım
Protokol İmzalıyoruz15 Ekim25 Kasım
Sizi ziyaret ediyoruz: Öğrenci ve Öğretim Üyesinin Kurum Danışmanını Ziyareti ve proje ön görüşmesi22 Ekim18 Kasım
Sanayi projelerine kayıtlı öğrencilerle NDA sözleşmesi30 Ekim25 Kasım
Proje öneri raporunu sizinle paylaşıyoruz12 Kasım18 Kasım
MartSizi misafir edelim: Kurum Danışmanının üniversitemizi ziyareti/ Proje değerlendirme25 Mart31 Mart
MayısSonuç Raporu13 Mayıs18 Mayıs
Kurum Danışmanı Geribildirimi -Anket Katılım-27 Mayıs2 Haziran
SOP Projeleri Poster Sunumu +Bahar Daveti+ Kokteyl6 Mayıs26 Mayıs
AyİşBaşlangıçBitiş
Haziran
Temmuz
Proje Tekliflerinizi iletebilirsiniz5 Haziran31 Temmuz
Proje tekliflerinin "SOP Komitesi" tarafından değerlendirilmesi1 Ağustos7 Ağustos
Ağustos
Eylül
SOP projelerinin öğrenci ve öğretim üyelerine ilanı ve tanıtımı7 Ağustos17 Eylül
Proje Başlıyor: Öğrenci yerleştirilen projeleri size bildiriyoruz.27 Eylül29 Eylül
Ekim
Kasım
Protokol İmzalıyoruz2 Ekim5 Kasım
Sizi ziyaret ediyoruz: Öğrenci ve Öğretim Üyesinin Kurum Danışmanını Ziyareti ve proje ön görüşmesi2 Ekim5 Kasım
Sanayi projelerine kayıtlı öğrencilerle NDA sözleşmesi23 Ekim5 Kasım
Proje öneri raporunu sizinle paylaşıyoruz16 Ekim12 Kasım
MartSizi misafir edelim: Kurum Danışmanının üniversitemizi ziyareti/ Proje değerlendirme5 Mart25 Mart
MayısSonuç Raporu14 Mayıs20 Mayıs
Kurum Danışmanı Anket Katılımı14 Mayıs27 Mayıs
SOP Projeleri Poster Sunumu +Bahar Daveti+ Kokteyl14 Mayıs27 Mayıs
AyİşSon Tarih
ŞubatKurumların proje teklifi vermesi5 Şubat
Proje tekliflerinin ENS 491/2 komitesi tarafından değerlendirilmesi12 Şubat
Proje yürütülmeye başlayacak15 Şubat
NisanÖğrenci ve Öğretim Üyesinin Kurum Ziyareti ve Proje Önerisi2 Nisan
Üniversite- Sanayi proje protokollerinin tamamlanması30 Nisan
Mayıs1. İlerleme Raporu18 Mayıs
Derslerin son günü
EylülENS 492 Ders Kayıtları2017- 2018 Akademik yılı takvimi onaylandığında son tarihler belirtilecektir.
KasımKurum danışmanının Üniversite ziyareti I/II. Proje İlerleme Raporu
AralıkSonuç Raporu
Sanayi Projelerinin Poster Sunumu

Kampüsümüze ulaşım için kullanabileceğiniz yolları gösteren krokilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Kampüse ulaşım için Shuttle seferlerimizi de kullanabilirsiniz.

Elektronik Basında SOP

basında SOP

tubitak

pps35

Yazılı Basında SOP

yazılı basında SOP