DİNLE

Sanayi Odaklı Projeler

Sanayi Odaklı Projeler

Sanayi Odaklı Projeler, kurumların öncelikli araştırma konularını Sabancı Üniversitesi(SU) işbirliği ile projenlendirerek hayata geçirdikleri bir programdır. Program, SU müfredatındaki "Mezuniyet Projesi" dersi kapsamında, katılımcı kurum ve SU öğretim üyelerinin danışmanlığında, 4. sınıf lisans öğrencilerinin projelerinden oluşmaktadır. Projenin sahibi ilgili sanayi kurumudur. SU ve katılımcı kurum projeyi birlikte yürüteceklerdir.

Sanayi Odaklı Projeler Nedir?

  • Bu program, sanayi kurumlarının araştırma gündeminde yer alan ancak insan, zaman, teknik ekipman gibi kaynak kısıtları olan araştırma konularının, üniversite işbirliği ile projelendirilerek hayata geçirilmesine olanak sağlamaktadır;
  • Sabancı Üniversitesi’nin zengin araştırma ortamı imkanlarından, öğretim üyeleri ve araştırmacıların entelektüel birikimlerinden yararlanma fırsatı sunmaktadır.
  • Projelerde çalışacak olan dördüncü sınıf öğrencileri, sanayi kurumları için etkin bir insan kaynakları havuzu oluşturmakta, kurumlara potansiyel çalışma arkadaşlarını tanıma ve yetiştirme şansı da vermektedir.
  • Programın en avantajlı yönlerinden biri de, somut sorunlara, somut ve inovatif çözüm önerileri getirilebilmesi, fikrin ürüne dönüşmesidir.
 
SGK işlemleri Sabancı Üniversitesi tarafından yapılacaktır.


Projede Kimler Çalışmaktadir?
 
Projede, Öğrencilerin Danışmanliği Rolünü Kim Üstlenecektir?
 
Projeler Ne Kadar Sürede Hayata Geçecektir?
 
Projede Ortaya Çıkacak Ürünlerin Fikri Mülkiyet Hakkı Kime Aittir?
 
Projelerde Görev Alacak Kişilerin Sosyal Güvenlik İşlemleri Hangi Taraf Tarafindan Yapilacaktir?
 
Program Kapsaminda Kurumlardan Mali Destek Beklenmekte midir?
Sabancı Üniversitesi “Sanayi Odaklı Projeler”inin çıktılarını paylaştı

Sabancı Üniversitesi’nin, üniversite-sanayi işbirliğine yeni bir boyut kazandırdığı Sanayi Odaklı Projeler’in ilk çıktıları 11 Mayıs 2017, Perşembe günü Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (SUNUM) gerçekleşen Bahar Daveti ile paylaşıldı. Davete çeşitli sektörlerden otuzun üzerinde firmanın yöneticilerinden oluşan seçkin davetliler katıldı.