Ana içeriğe atla

Siber Güvenlik Lisansüstü Programı

Siber Güvenlik Lisansüstü Programı

Sabancı Üniversitesi Siber Güvenlik Programı güncel siber güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış müfredatı, ilgili alanlarda araştırma yapan akademik kadrosu, eğitim alanındaki tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımı ile öğrencilere siber güvenlik konusunda yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim ve araştırma yapma fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler kriptografi ve kriptografik matematik (özelllikle sayılar teorisi ve soyut cebir), kriptografik mühendislik (kriptografik algoritmaların güvenli ve verimli gerçeklenmesi), sistem bilgisi (işletim sistemleri, bilgisayar mimarileri), bilgisayar ağları ve güvenliği, telsiz ağlar ve güvenliği, yazılım güvenliği, adli bilişim, zararlı yazılım analizi, sızma testleri, siber güvenlik istihbaratı, veri mahremiyet ve biyometrik sistemler üzerinde derinlemesine eğitim görecekler ve özgün araştırma projelerine katılma şansı bulacaklardır.

Siber güvenlik alanında Sabancı Üniversitesi'nde aşağıdaki konularda çalışmalar yapılmaktadır:

  • Bilgisayar ve ağ güvenliği
  • Biyometrik sistemler
  • Blokzincirleri
  • Kriptografi
  • Kriptografik mühendislik
  • Kriptografik sistemlerin donanım ve yazılım olarak gerçeklenmesi
  • Telsiz sistem güvenliği
  • Veri güvenliği ve mahremiyeti
  • Yazılım güvenliği

Cyber Security (CYSEC) Ph.D. Qualifying Exam

Cyber Security (CYSEC) Ph.D. The Qualifying Exam consists of written and oral exam parts as explained in detail below.

Ph.D. Qualifying Written Exam

CYSEC PhD Program offers the following written qualifying exams:

Cryptography and Network Security (CS 411, CS432)
Operating Systems and Computer Networks (CS307, CS408)
Computer Architecture and Digital Design (CS303, CS401)
Each package is equivalent to one FENS subject area.

Students must pass Ph.D. Qualifying written exams from three packages with the following rules:

Students must pass Cryptography and Network Security exam.
Students must pass at least one of “Operating Systems and Computer Networks” and “Computer Architecture and Digital Design” exams.
If needed, students can select their third exam from the following options:

One of exams provided by the CSE program
“Engineering Mathematics” exam provided by the EE program
“Finite Fields and Applications” exam provided by the MATH program
“Stochastic Models in Operations Research” exam provided by the IE program.
Students are strongly advised to receive the consent of their thesis advisors and when needed contact the Graduate Advisor/PhD Committee representative of the CYSEC  program before taking the exams.

Those students in other FENS PhD programs (non-CYSEC students) can take any one of the three exams. However, non-CYSEC students are strongly advised to receive the consent of their thesis advisors and also contact the Graduate Advisor/PhD Committee representative of their own program before taking the exams.
 

Ph.D. Qualifying Oral Exam, Timeline, and Evaluation

For CYSEC students:
If a student failed in one or more package(s), he/she has to take only the package(s) that he/she failed or replace his/her non-mandatory failed package(s), from other FENS Qual Subjects.

After the written exam, there will be an oral exam. The oral exam can be taken after a student passes from all written tests.

For non CYSEC students:
Students can take any of the three packages above and their affiliated programs will be informed about the grade(s) of the students.

1. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve / veya araştırmalarla geliştirmek ve derinleştirmek ve Yüksek Lisans derecesinin gerekliliklerine uygun olarak yenilikçi tanımlamalar yapmak

2. Alanın gerektirdiği disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirilmesinde yeterlilik gerektiren bilgileri kullanarak özgün çözümler üretmek.

3. Alandaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirmek ve kullanmak.

4. Yenilikçi bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulama geliştirmek veya zaten bilinen bir yaklaşım, yöntem, tasarım ve / veya uygulamayı başka bir alana uyarlamak; özgün bir konuyu araştırmak, düşünmek, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak.

5. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirilmesi.

6. Çalışma alanında araştırma yöntemlerini kullanmada ileri düzeyde beceri kazanmak.

7. Yenilikçi bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulama üreterek veya halihazırda bilinen bir fikir, beceri, tasarım ve / veya uygulamayı farklı bir alana bağımsız olarak uyarlayarak alanda ilerlemeye katkıda bulunmak.

8. Ulusal ve / veya uluslararası hakemli dergilerde özgün bir eser üreterek veya yorumlayarak veya alanında en az bir adet bilimsel makale yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletmek.

9. Yenilikçilik ve disiplinler arası problem çözme gerektiren konularda liderlik göstermek.

10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanda yeni fikir ve yöntemler geliştirmek.

11. Sosyal bağlantıları ve kurallarını araştırmak ve geliştirmek ve gerektiğinde bunları değiştirmek için eylemlerini yönetmek.

12. Alanında fikir alışverişinde bulunurken orijinal görüşlerini uzmanlarla paylaşmak ve alanında yetkinlik göstererek etkili iletişim kurmak.

13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü, yazılı ve görsel olarak akranlarıyla iletişim kurabilmek ve tartışabilmek.

14. Bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmelere neden olarak topluluğun bir bilgi toplumuna ve sürdürülebilirlik sürecine geçişine katkıda bulunmak.

15. Alanında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak fonksiyonel etkileşim göstermek.

16. Alandaki sosyal, bilimsel, kültürel ve etik sorunlara ilişkin çözüm bulma sürecine katkıda bulunmak ve bu değerlerin gelişimini desteklemek.

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek

2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak

3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak

4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak

5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek

6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek  Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

7. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek

8. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek

9. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

Siber Güvenlik Tezli  Yüksek Lisans Programına Özel Kazanımlar:

10. Siber güvenlik alanındaki temel kuramsal bilgiyi ve teknik altyapıyı edinmiş olmaları,

11. Varolan ve gelecekte ortaya çıkabilecek siber saldırı, tehdit ve sahteciliklerin izlediği temel yaklaşımlar, istifade ettikleri insani ve teknik zaaflar ve kullandıkları yöntemler konusunda derin bir tecrübe ve kavrayış geliştirmiş olmaları,

12. Bir bilişim altyapısını kapsamlı bir şekilde inceleyip varolan zaafları tespit ederek risk analizi yapabilmek ve bir siber güvenlik stratejisi belirleyebilmeleri,  

13. Siber saldırıların oluşma aşamasında olası maliyet ve tahribatları önlemek için gerekli tedbirleri alabilmeleri,

14. Güncel olarak kullanılan siber güvenlik yazılım araçlarını ve ilgili yazılım kütüphanelerini profesyonel amaçlı olarak kullanabilmeleri,

Home

MDBF Dekanlık Ofisi

Orta Mahalle, 34956 Tuzla, İstanbul, Türkiye

+90 216 483 96 00

© Sabancı Üniversitesi 2023