Skip to main content

Siber Güvenlik Lisansüstü Programı

kampus

Sabancı Üniversitesi Siber Güvenlik Programı güncel siber güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış müfredatı, ilgili alanlarda araştırma yapan akademik kadrosu, eğitim alanındaki tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımı ile öğrencilere siber güvenlik konusunda yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim ve araştırma yapma fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler kriptografi ve kriptografik matematik (özelllikle sayılar teorisi ve soyut cebir), kriptografik mühendislik (kriptografik algoritmaların güvenli ve verimli gerçeklenmesi), sistem bilgisi (işletim sistemleri, bilgisayar mimarileri), bilgisayar ağları ve güvenliği, telsiz ağlar ve güvenliği, yazılım güvenliği, adli bilişim, zararlı yazılım analizi, sızma testleri, siber güvenlik istihbaratı, veri mahremiyet ve biyometrik sistemler üzerinde derinlemesine eğitim görecekler ve özgün araştırma projelerine katılma şansı bulacaklardır.

Siber güvenlik alanında Sabancı Üniversitesi'nde aşağıdaki konularda çalışmalar yapılmaktadır:

  • Bilgisayar ve ağ güvenliği
  • Biyometrik sistemler
  • Blokzincirleri
  • Kriptografi
  • Kriptografik mühendislik
  • Kriptografik sistemlerin donanım ve yazılım olarak gerçeklenmesi
  • Telsiz sistem güvenliği
  • Veri güvenliği ve mahremiyeti
  • Yazılım güvenliği
Lisansüstü Tanıtım Broşürü Siber Güvenlik Lisansüstü Tanıtım Broşürü