Skip to main content

ENS 208 LA Application

Sonbahar - 2022 döneminde ENS208 dersi için lisans öğrenci asistanlığı yapmak isteyen öğrencilerimiz transcipt belgelerini "isim_soyisim.pdf" isimlendirme ve formatına uygun şekilde  Lütfi Taner TUNÇ'a ttunc@sabanciuniv.edu ve Duygu TAŞ KÜTEN'e duygu.tas@sabanciuniv.edu 23 Eylül 2022 tarihine kadar iletebilirler.

Başarılı bir akademik dönem dileriz
ENS208 öğretim ekibi

---

The students who are willing to assist ENS208 course throughout the Fall 2022 semester, can email their transcripts to Lutfi Taner TUNÇ (ttunc@sabanciuniv.edu) and Duygu TAŞ KÜTEN (duygu.tas@sabanciuniv.edu), using the naming convention "name_surname.pdf" to

We wish you a successful academic term.
ENS208 teaching group