Skip to main content
Selmiye Alkan GürselMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiDekan Yardımcısı(216) 483 9573selmiye@sabanciuniv.edu
İş Tanımı

Dekan Yardımcısı


Eğitim

Kimya Doktorası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 2002 Kimya Yüksek Lisansı, ODTÜ, 1997 Kimya Eğitim Lisansı, ODTÜ, 1994

Araştırma Alanları

Polimer Elektrolit Membranlı (PEM) Yakıt Pilleri, Lityum-iyon Piller Lityum-Hava Piller Katı-Hal Piller, Grafenin Enerji Çevrim ve Depolama Sistemlerinde Kullanımı, Radyasyon Başlatmalı Aşılama, Elektroaktif & İletken Polimerler

Üyelikler

Hydrogen Europe Research (HER) BATTERIES EUROPEAN PARTNERSHIP (BEPA) Electrochemical Society (ECS) American Chemical Society (ACS) Polymer Group of Switzerland (PGS) Kimya Derneği Karbon Derneği

Article
Book Section / Chapter
SU Öncesi Yayınları

Seçili Yayınlar

S. Alkan Gürsel, Z. Yang, B. Choudhury, M. Roelofs, G. G. Scherer ‘Radiation grafted membranes using a trifluorostyrene derivative’ J. Electrochem. Soc. 153(10), A1964 (2006) L. Gubler, S. Alkan Gürsel, G. G. Scherer ‘Radiation grafted membranes for polymer electrolyte fuel cells’ Review Article, Fuel Cells 5(3), 317 (2005) H. P. Brack, C. Padeste, M. Slaski, S. Alkan, H. H. Solak ‘Preparation of micro- and nanopatterns of polymer chains grafted onto flexible polymer substrates’ J. Am. Chem. Soc. 126, 1004 (2004) S. Alkan, C. A. Cutler, J. R. Reynolds, ‘High quality electrochromic polythiophenes via BF3.Et2O electropolymerization’ Adv. Funct. Mater. 13(4), 331 (2003) S. Alkan, L. Toppare, U. Bakır, Y. Yağcı ‘Immobilization of urease in conducting thiophene-capped poly (methyl methacrylate)/ pyrrole matrices’ Synth. Met. 123, 95 (2001) S. Alkan, L. Toppare, Y. Hepuzer, Y. Yağcı ‘Block copolymers of thiophene-capped poly(methyl methacrylate) with pyrrole’ J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 37, 4218 (1999)