Skip to main content
Elanur ÖztürkMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMDBF İdari İşler Uzman Yardımcısı(216) 483 9601elanuroruc@sabanciuniv.edu
İş Tanımı

MDBF İdari İşler Uzman Yardımcısı


Eğitim

Marmara Üniversitesi