Skip to main content
Hüseyin ÖzkanMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiÖğretim Üyesi(216) 483 9594hozkan@sabanciuniv.edu
İş Tanımı

Öğretim Üyesi


Article