Skip to main content
Tahsin Alper ÖzkanMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiAraştırma Görevlisialper.ozkan@sabanciuniv.edu
İş Tanımı

Araştırma Görevlisi