Skip to main content
...
Süha Orhun Mutluergil
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Misafir Öğretim Görevlisi
(216) 568 7040
Pozisyon

Misafir Öğretim Görevlisi

Araştırma Alanları

yazılım güvenliği ve doğruluğu, koşut zamanlılık kuramı, doğrusallık, didaktif doğrulama, ispatlanabilir garantili test yöntemleri geliştirilmesi, blok-zincir platformlarına odaklı olarak dağıtık ve paylaşımlı-bellek koşut-zamanlı programlar için akıl yürütme yöntemleri geliştirilmesi