Skip to main content
Süha Orhun MutluergilMühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMisafir Öğretim Görevlisi(216) 568 7040suha.mutluergil@sabanciuniv.edu
İş Tanımı

Misafir Öğretim Görevlisi


Araştırma Alanları

yazılım güvenliği ve doğruluğu, koşut zamanlılık kuramı, doğrusallık, didaktif doğrulama, ispatlanabilir garantili test yöntemleri geliştirilmesi, blok-zincir platformlarına odaklı olarak dağıtık ve paylaşımlı-bellek koşut-zamanlı programlar için akıl yürütme yöntemleri geliştirilmesi